foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Nieuwe deel gemeentehuis wordt verkocht voor minimaal 570.000 euro

Plantekeningvanuitdelucht brongemmeierijstad uitsneeMeierijstad – Betreffende de voortgang van het project Wenkend Perspectief Schijndel, herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel zijn er weer nieuwe ontwikkelingen te melden. Onlangs heeft wethouder Van der Pas de gemeenteraad weer op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom de herbestemming van het voormalig gemeentehuis Schijndel. Zoals bekend heeft de gemeenteraad op 27 juni 2019 het besluit genomen dat de verbouw en renovatie van het oude deel en de verkoop van het kantorengedeelte van het voormalige gemeentehuis in Schijndel in gang gezet kon worden. Het oude deel van het gemeentehuis wordt verbouwd en komt in zijn oorspronkelijke 'vrije' positie in de openbare ruimte te staan. Het wordt gasloos en krijgt een duurzaam energieconcept. Aan de zijde van het Verlengde Kloosterpad wordt een (Pocket)parkje aangelegd. Voor de verkoop van het vrijkomende, relatief nieuwe kantorengedeelte van het voormalige gemeentehuis is gekozen voor woningbouw met reuring aan de plintzijde Markt, met parkeren op eigen terrein en 25% sociale woningbouw. Dit gedeelte staat nu te koop, zo blijkt uit de informatie hieronder.

Lees meer...

Raammuseum in de Hertog Jan II-laan

raammuseum2Schijndel - Het blijkt telkens weer: corona maakt mensen creatief. Zo is er op dit moment aan de Hertog Jan II-laan in Schijndel een raammuseum te bekijken, waarin kunst hangt die gemaakt is door de 10-jarige Guusje Verkuijlen. Mensen kunnen hier op gepaste afstand van 1,5 m naar haar zelfgemaakte kunst kijken. Ook hangen er schrijfblokken, waarin men een recensie kan plaatsen. Men is van harte welkom om dit museum te komen bekijken. Lees meer...

Koningsdag in Meierijstad

logo MeierijstadMeierijstad - De viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander krijgt door de coronacrisis een heel ander karakter. Geen Koningsspelen, vrijmarkten en massaal bezochte concerten in de open lucht. Ook voor Koningsdag blijft het advies: blijf thuis! En hang als dat mogelijk is, de vlag uit. De vlag voor Koningsdag, maar dit jaar tegelijkertijd een uiting van saamhorigheid en een eerbetoon aan alle mensen die op welke manier dan ook geraakt worden en zijn door het Coronavirus. Een vlag die de kracht van samen toont. De vlag mag uit van zonsopkomst tot zonsondergang. Heeft u een oranje wimpel, bevestig die dan aan de top van de vlaggenmast. Doet u mee? Het gemeentebestuur van Meierijstad wenst u een fijne en goede Koningsdag toe thuis.Lees meer...

Schijndelse brandweer assisteert bij brand in de Peel

peelbrand1Schijndel - Sinds gisteren woedt een grote brand in de Peel, in een gebied ter grootte van 100 hectare. De brand is moeilijk onder controle te krijgen omdat het heidegebied zo droog is en door de harde wind. Vanmorgen om 5.25 uur verzamelden zich diverse brandweerkorpsen uit de regio (Schijndel, Vught, Uden en Oss) die opgeroepen waren om mee te helpen om deze brand te blussen. Ze verzamelden zich vanmorgen op de parkeerplaats Velder bij het Esso Tankstation aan de A2 bij Liempde. (foto's en informatie Christian van den Broek)

Lees meer...

Versoepeling maatregelen bestrijding COVID-19 aangekondigd

persconferent20042020Schijndel - Het kabinet heeft vanavond om 19.00 uur via premier Mark Rutte en directeur Jaap van Dissel van de RIVM laten weten dat er voorzichtig wat ruimte is om de genomen maatregelen - bedoeld om het COVID-19 virus te bestrijden - iets te versoepelen. De door miljoenen Nederlanders bekeken persconferentie bracht wat - beperkte - lucht in de intelligente lockdown. Wat betekent dat voor Schijndel?

Lees meer...

Voorlopige uitkomsten enquête over centrum Schijndel

AvanshogeschooldenboschSchijndel – Onlangs plaatste TVSchijndel een verzoek van leerlingen van de Avans Hogeschool uit ’s-Hertogenbosch om mee te doen aan een enquête onder de Schijndelaren over het centrum van Schijndel. Aan de hand van de uitkomsten wordt een verbeterplan opgesteld voor de 'binnenstad' van Schijndel met als doel meer bezoekers en tevredenheid. Gemeente Meierijstad is de opdrachtgever voor dit project. Het compacte onderzoek was gericht op allerlei zaken, maar wél met focus op wat de gebruiker (de bezoeker, inwoner en consument) zelf graag wil. Er kwamen allerlei onderwerpen aan bod waaronder omgeving Schijndel, maatschappelijke trends en ontwikkelingen, de participatie van de gemeente, het centrum, de bezoeker en consumenten en reeds aanwezige faciliteiten. De studenten zijn in opdracht van de gemeente Meierijstad voor het stadsmanagementteam op zoek naar 'hoe we extra waarde kunnen toevoegen aan het genoemde gebied', met als doel een toename in bezoekersaantallen evenals de tevredenheid van alle stakeholders zoals gemeente, ondernemers, bezoekers en inwoners.

Lees meer...

Oproep Doeslief: levert veel respons op.... das pas lief

gemaaktkaartjewijkraden 02Schijndel - Twee weken geleden hebben de wijkraden Hoevenbraak/Hulzebraak, de Bloemenwijk, de Beemd Aktief, Plein en stichting Rondom d'n Toren een kaartenactie opgestart met als doel om eenzame mensen uit onze gemeente een hart onder de riem te steken. TVSchijndel nam op zondag 12 april deze sympathieke oproep op verzoek over van de coördineredende wijkraden. Het afgelopen weekend heeft dat een mooi resultaat opgeleverd, zo laten zij vandaag weten. Er werden maar liefst 423 kaarten afgegeven op een 10-tal adressen in Schijndel. Mooie zelfgemaakte kaarten, mooie teksten zoals u op de foto's kunt zien. Op basisschool De Heijcant waren veel kinderen van ouders met vitale beroepen in de opvang. Ook zij maakten lieve, vertederende kaarten. De kaarten werden naar de mensen gebracht die zich daardoor gesteund voelden. Allemaal heel hartelijk bedankt, namens de Schijndelse wijkraden en de geselecteerde ontvangers.

Lees meer...

Schijndels hoveniersbedrijf mag toch bedrijfswoning oprichten

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - Ter plaatste van Borne 27 in Schijndel is een hoveniersbedrijf gevestigd. In huidige situatie is op de locatie alleen een bedrijfsgebouw aanwezig voor de opslag van materiaal en materieel. De geldende bestemmingsplanbepalingen voorzien niet in het voornemen van initiatiefnemer in de oprichting van een bedrijfswoning. Initiatiefnemer wenst daarom middels de aankoop van een Ruimte voor Ruimte-titel een bedrijfswoning op te richten. Het college stemt in met het ontwerp bestemmingsplan 'Landelijk gebied, herziening Borne 27' en dit in procedure te brengen. In januari 2019 achtte het college van B&W een bedrijfswoning al voorstelbaar. Ook stemt het college in met het ontwerpbesluit tot vaststellen van een Hogere Waarden voor Borne 27 te Schijndel in het kader van de Wet geluidhinder. Daarvoor heeft het Ministerie van infrastructuur en waterstaat een procedure. De regel is dat de burgemeester en wethouders bevoegd zijn een hogere waarde vast te stellen. Dit geldt alleen binnen de grenzen van hun gemeente (art. 110a lid 1).

Lees meer...

Meierijstad scoort 8- voor prettig wonen en veiligheid in 2019

Meierijstadbeweegt2018hahbladMeierijstad - Gemeente Meierijstad werkt elke dag aan een prettige en veilige woon-en leefomgeving, samen met inwoners en maatschappelijke partners. Om inzicht te krijgen in verdere verbeterkansen, heeft de gemeente in 2019 een uitgebreid onderzoek gehouden om inzicht te krijgen in de leefbaarheidsbeleving van inwoners van de wijken en dorpen. In dit onderzoek, waaraan ongeveer een kwart van het aantal inwoners meededen, werden onderwerpen als bereikbaarheid, veiligheid, staat van de openbare ruimte, verbondenheid en gezondheid onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de inwoners het over het algemeen goed wonen vinden in Meierijstad. Het gemiddeld rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt bedraagt in 2019 een 7,9. En over het algemeen voelen inwoners zich ook veilig in Meierijstad. Zij geven als gemiddeld rapportcijfer voor veiligheid in de buurt een 7,8.

Lees meer...

Ook vergoeding eigen bijdrage kinderopvang voor ouders zonder toeslag

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - Het Rijk vergoedt, tijdens de coronacrisis, de eigen bijdrage van ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Er is echter ook een groep ouders in Meierijstad die geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, maar die normaal gesproken wél gebruik maakt van kinderopvang en daarvoor een eigen bijdrage betaalt. Het gaat dan om ouders die gebruik maken van de peuteropvang, ouders van kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie én ouders die op basis van een Sociaal Medische Indicatie kinderopvang afnemen. Gemeente Meierijstad heeft besloten om ook voor deze groep ouders de eigen bijdrage te vergoeden, gedurende de periode dat de kinderopvang gesloten is.

Lees meer...

Intense preventieve bestrijding eikenprocessierups

preventiefspuiten 2019 gemmeierijstad uitsneeMeierijstad - Jaarlijks voert de gemeente Meierijstad preventieve bestrijding van de eikenprocessierups uit. Vorig jaar bleek de bestrijding ervan veel duurder uit te vallen omdat de overlast erg groot was. De eikenbomen op risicolocaties worden bespoten met een biologisch middel. Ondanks de forse inzet in 2019 was er dus sprake van een grote zogenaamde plaagdruk. Om de overlast in 2020 zo veel mogelijk te beperken zet de gemeente opnieuw zwaarder in op preventieve bestrijding. Het nationale Kenniscentrum Eikenprocessierupsen maakte eerder bekend dat er dit jaar mogelijk minder overlast is te verwachten. Ook het stimuleren van natuurlijke vijanden van de processierups krijgt extra aandacht maar niet door het hangen door de gemeente van mezenkasten, u leest er hieronder meer over. Hoe gaat het preventieve bestrijding in zijn werk?

Lees meer...

Laatste nieuws rondom coronacrisis - betrouwbare sterftecijfers

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - Regelmatig informeert het college de raad over de ontwikkelingen in de coronacrisis en het epicentrum dat Meierijstad al gedurende lange tijd is. De gemeente vond de huidige ontwikkelingen ditmaal interessant genoeg om deze actief met de media te communiceren. Het betreft inmiddels de 5e raadsinformatiebrief die het college verstuurd heeft tijdens deze crisis. Daarbij horen twee overzichten ter toelichting. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met vanochtend 11.00 uur. "Meierijstad behoort dus tot de gemeenten waar het aantal besmettingen en sterftegevallen het hoogst is in Nederland. Als we het sterftecijfer vergelijken met 2018 en 2019 (zie tabel) geeft dat een meer betrouwbaar beeld dan het cijfer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat sec uitgaat van geteste personen", aldus de gemeente. "Nu we zien dat de getallen weer wat afvlakken geeft ons dat de hoop dat we weer op de weg terug zijn."

Lees meer...

Website verloren of gevonden wordt iLost

ILOST verlorenengevonden 01052020Meierijstad - Hebt u iets gevonden of bent u iets kwijt? Dan kunt u dit sinds 2017 nog steeds registreren via de website verlorenofgevonden.nl toen de gemeente Meierijstad zich hierbij aansloot. Deze registratie via verlorenofgevonden kan nog tot 1 mei dit jaar. Daarna wordt deze registratie vanaf 1 mei 2020 overgenomen door de website van iLost. U moet, zo meldt de gemeente Meierijstad, echter zelf de website in de gaten houden of er een match is met uw verloren voorwerp. Diefstal, fiets gevonden en het kwijt zijn of verliezen van uw ID-bewijs moet u op een andere manier melden. Informatie daarover vindt u hieronder. En ook wat achtergrondinformatie over de nieuwe website iLost.

Lees meer...

Ouderen helpen in tijden van Corona

eenzaamheidcoronaMeierijstad - Ouderen worden in Nederland het zwaarst getroffen door het coronavirus. Vanwege de huidige maatregelen krijgen ouderen nauwelijks of geen bezoek en komen zij amper nog buiten. We willen namelijk niet dat ouderen worden besmet met het virus. Maar dit heeft wel een enorme impact. Door het bezoek aan opa en oma te beperken dreigt ook vereenzaming. Gelukkig kunnen we onze ouderen op verschillende manieren een hart onder de riem steken. Hieronder vind je 5 manieren en een aantal handige tips en initiatieven om ouderen te helpen in deze onzekere tijden.

Lees meer...

Motie onderzoek naar aantal coronabesmettngen in Meierijstad

Meierijstad jan2017Meierijstad - Onderzoek naar het hoge aantal coronabesmettingen in Meierijstad. Meierijstad staat op de vierde plaats van gemeenten met het meeste aantal coronabesmettingen. En daarbij tonen cijfers aan dat het coronavirus bovengemiddeld hard toe lijkt te slaan in Oost-Brabant. Zowel wat betreft aantal besmettingen als wat betreft gezondheidseffecten. Er doen nu al berichten op, dat er mogelijk een relatie is met de luchtkwaliteit, het aantal luchtwegklachten en het aantal coronabesmettingen. SP Meierijstad vindt dat de gemeente een gedeelde verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de gezondheid van haar inwoners. Het coronavirus heeft immers een grote maatschappelijke impact op de samenleving. De fractie van SP Meierijstad gaat samen met D'66 een motie indienen.

Lees meer...

Het ruikt (weer) heerlijk op de rotonde aan het Plein 1944

schuimrotonde3Schijndel - Zondag ruikt het opmerkelijk fris op de rotonde aan het Plein 1944 in Schijndel. Onbekenden hebben zeepsop in de fontein gedaan waardoor de zeepbellen de fontein sieren. "De geur is heerlijk", roept een van de toevallige voorbijgangers. Het is niet de eerste keer dat er zeepsop in de fontein is gegooid. De vorige keer is nog een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om het op te ruimen. Toen kwam het zeepsop ook echt op de rijbaan terecht, dat is nu niet het geval. (Foto's en info, Persburo Sander van Gils)

Lees meer...

Verwarde persoon wil appartementencomplex in

Politie rugSchijndel - De politie heeft een verwarde man meegenomen naar het politiebureau. Dat laat wijkagent Ger Roumen op Twitter weten. Volgens de agent was het een bekende van de politie. "Wilde een appartementencomplex in, waar hij niks te zoeken had. Maar wilde ook niet weg. Restte ons alleen om 'm mee te nemen", aldus de agent. De politie gaat de man laten toetsen door de crisisdienst van de GGZ.

Lees meer...

Politie kwam in actie bij Van Cranenbroek

cranenbroekwegdicht1Schijndel - Dat het bijzonder druk is in de omgeving bij Van Cranenbroek, dat is algemeen bekend in Schijndel. Afgelopen weken is het door alle maatregelen (blijf thuis!) rondom het Coronavirus nog een beetje drukker geworden omdat thuisblijvers sneller de winkel in gaan. Vele omwonenden hebben al geklaagd en ook de politiek is er mee bezig. De politie is afgelopen weekend dan ook in actie gekomen. Zo werd op de rotonde aan de Structuurweg de afslag naar Van Cranenbroek afgesloten. Het verkeer is omgeleid via de Nieuwe Eerdsebaan en de Duinweg waardoor een opstopping is uitgebleven. Ook vanaf Veghel is een adviesroute aangegeven via de Edisonweg en de Duinweg. Wijkagent Ger Roumen twitterde een foto toen hij de pionnen weer ging ophalen. Meerdere mensen hopen nu op een vaste oplossing van het langdurige probleem.

Lees meer...

Christel de Laat ontvangt Commissarispenning

christeltheatershowliefenleed mrt2018Eindhoven - Comédienne Christel de Laat, de Schijndelse Betty van den Oetelaar, heeft vanmiddag de Commissarispenning gekregen uit handen van Commissaris van de Koning Wim van de Donk die haar verraste haar tijdens een live-uitzending Graat & De Laat, tussen 12.00 en 14.00 uur op Omroep Brabant Radio. De Commissarispenning is een persoonlijke blijk van waardering van de commissaris. De Laat krijgt de penning vanwege haar vertegenwoordiging van Brabant. De commissaris noemt haar 'een ambassadeur voor het goede gevoel'. "Jij bent één van de iconen van wat jij zelf het goede Brabant noemt. Het Brabant dat er voor elkaar is. Je bent een theaterdier, je bent een radiodier. Maar je bent vooral een sociaal dier. Brabanders luisteren naar jou", aldus Van de Donk. Naast het genoemde radioprogramma presenteert de Schijndelse op Omroep Brabant tv de jaarlijkse wedstrijd 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje' en een reeks carnavalsprogramma's. De uitreiking van vandaag is nog terug te zien op Omroep Brabant en ook via de facebookpagina van de Provincie Noord-Brabant.

Lees meer...

"Streaming Billy" in je huiskamer - Bekijk hier de livestream

Streamingbilly 18april2020 uitsneeSchijndel – De populaire band Screaming Billy geeft vanaf 20.00 uur een online Benefietconcert voor het goede doel. Iedere 7,50 euro die voor deze speciale editie 'Streaming Billy' gedoneerd wordt, vult Plus Eijkemans aan tot 10 euro. Alle donaties zijn welkom op NL41 RABO 0167 1146 03 ten name van de Vincentiusvereniging Schijndel. TVSchijndel heeft de livestream onder 'lees meer' geplaatst in dit artikel zodat iedereen kan meegenieten! En vergeet vooral niet te doneren.

Lees meer...

Livestream DJ-Ronie

djronie2Schijndel  - Afgelopen donderdag heeft DJ-Ronie op zijn YouTubekanaal een live DJset gedraaid. Hij heeft 3 uur en 45 minuten live muziek gestreamd. Er werd enthousiast gereageerd tijdens de uitzending en kijkers konden ook verzoekjes aanvragen. De komende weken gaat DJ-Ronie vaker livestreams verzorgen. Informatie hierover is te vinden op zijn Facebook en Instagram.

Lees meer...

Help de verenigingen met oud papier

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - Vanwege de Coronamaatregelen moest de inzameling tijdelijk (tot 6 april) stilgelegd worden binnen de gemeente Meierijstad. Vanaf 7 april is de inzameling van oud papier door verenigingen weer opgestart. In Meierijstad wordt het oud papier en karton door tientallen verenigingen opgehaald. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding van de gemeente en rekenen op deze inkomsten. Gemeente en verenigingen hebben hier afspraken over. Vanwege Corona moest de inzameling tijdelijk stilgelegd worden. Vanaf 7 april is de inzameling van oud papier door verenigingen weer opgestart, zo meldt de gemeente Meierijstad eergisteren. Dit is besloten na zorgvuldig onderling overleg met onder andere de GGD en gebeurt onder strikte voorwaarden.

Lees meer...

Basisschool 't Talent weer naar school

talentschoolSchijndel - Vanaf woensdag 8 april is het team van basisschool ’t Talent gestart met het bieden van 'live' onderwijs aan een groot deel van de leerlingen. De leerlingen kwamen om de dag, in groepjes van maximaal 3, op school. Ze kwamen druppelsgewijs door de voordeur naar de klas, wasten hun handen en liepen meteen door naar hun lesplek. Vervolgens kregen zij dan 1,5 uur instructie van hun eigen juf of meneer. De resterende kinderen sloten bij een blok aan middels een videoverbinding en konden op deze manier ook de instructie volgen. De dag erna waren ze thuis en verwerkten ze daar de opdrachten. Tijdens de instructiemomenten lag de nadruk op de basisvaardigheden: rekenen, spelling en/of (begrijpend) lezen.

Lees meer...

Brabantse Kampioenschappen parket leggen voor kinderen

Paalparket brabantsekampioenschappenparketleggen uitsnee 2020Schijndel - De meivakantie is in aantocht voor alle Brabantse kids en die hebben samen met hun ouders heel hard gewerkt aan thuis-school in deze bijzondere tijd. Daarom is het de hoogste tijd voor een creatieve knutselwedstrijd speciaal voor kinderen t/m 12 jaar, zo vindt De Paal Parket uit Schijndel die een oproep op de social media deed. Dit Schijndels bedrijf organiseert namelijk, tijdens de meivakantie, de Brabantse Kampioenschappen parket leggen en jij als deelnemer kunt deze wedstrijd winnen. Het mooie van deze wedstrijd is dat je altijd prijs hebt bij het inleveren van je mini-vloer en de winnaar gaat er vandoor met 4 kaartjes voor de Efteling én een deelname bewijs voor het NK-parket leggen voor kinderen in september. Check de spelregels en suggesties op de facebookpagina van het bedrijf en kom je bouwpakket ophalen morgen zaterdag 18 april tussen 10 en 12 uur of aanstaande maandag 20 april tussen 12 en 14 uur aan de Duinweg 20 in Schijndel. Als je in een reactie laat weten of je mee gaat doen, dan weet het bedrijf ongeveer hoeveel pakketten ze samen kunnen gaan stellen dat bestaat uit een legbord, plankjes en lijm.

Lees meer...

Lichtpuntjes: hart onder de riem door burgemeester en gemeente

burgemeesterkeesvanrooij persfotogemeente wimroefsMeierijstad - Graag brengen gemeente Meierijstad en burgemeester Van Rooij de film ‘Lichtpuntjes’ onder de aandacht. Dit om alle inwoners een hart onder de riem te steken. Met daarbij de volgende boodschap van de burgemeester: "Lichtpuntjes… In een tijd waarin veel mensen het zwaar hebben, zijn het juist de momenten van hoop die ervoor zorgen dat we volhouden. Die momenten van hoop - die lichtpuntjes - zijn belangrijk. Het kleine gebaar. Het naar elkaar omzien. Laten we dat, óók straks, niet meer loslaten. Ik gun alle mensen in Meierijstad een lichtpuntje: een beetje steun en warmte, van mens tot mens. Help je daarom mee om ‘lichtpuntjes’ een steuntje te laten zijn? Deel dan dit bericht. Houd moed! Het komt goed. Uw burgemeester." De film is te vinden via deze link of op YouTube.

Lees meer...

Jeugd zet heg in brand bij 't Kwekkeveld

brandhegSchijndel - Vrijdagmiddag werd de brandweer opgeroepen voor een buitenbrand aan de Jan van Amstelstraat. Ter plaatse bleek, volgens aanwezigen, dat jongelui vuur hadden gestookt in een heg zeer dichtbij 't Kwekkeveld. De aanwezige docenten ontdekten het vuur en hebben met een brandslang het vuur gedoofd. De jeugd ging er volgens omstanders snel vandoor. De brandweer heeft de situatie bekeken maar hoefde niets meer te blussen. Waarom de jeugd zo dichtbij het pand vuur heeft gemaakt is onbekend.

Lees meer...

Live muziek voor bewoners Vivent Het Andere Wonen

Schijndel - Donderdagmiddag verzorgde Hans van Liempd een optreden voor de bewoners van Vivent Het Andere Wonen aan de Dierenriem. Hans van Liempd maakt al zijn hele leven muziek. Hij was onderdeel van de band 'Torpedo Showband'. Die band is inmiddels verleden tijd, maar Hans is altijd doorgegaan met het maken van muziek en is nu bezig met de voorrondes van The Voice Senior. De toeschouwers genoten zichtbaar en hier en daar werd een dansje gemaakt. 

Lees meer...

Fietser (78) overleden na aanrijding op Eerdsebaan

trauma archief1Schijndel - Op de Eerdsebaan heeft zich eerder vanmiddag rond 14.45 uur een noodlottig verkeersongeval voorgedaan. "Een fietser is in aanraking gekomen met een bus en is daarbij overleden." aldus de politie op Twitter. Reanimatie mocht volgens het bericht niet baten. De verkeersongevallenspecialisten heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van dit noodlottig ongeval. Het slachtoffer is een 78-jarige man uit Veghel. De politie heeft de nabestaanden op de hoogte gebracht. De weg tussen Schijndel en Eerde was urenlang afgesloten, verkeer werd omgeleid. Meerdere ambulances, de traumahelikopter en de brandweer van Sint-Oedenrode kwamen ter plaatse. Rond half vijf werd de brandweer van Schijndel opgeroepen om de geplaatste tent van Sint-Oedenrode weg te halen. Niet veel later is de weg vrijgegeven.

Lees meer...

College neemt aanvullende steunmaatregelen

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - Compensatie voor bedrijven en lokale verenigingen en instellingen in verband met de coronamaatregelen heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en de verenigingen en instellingen van Meierijstad. Vorige week heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over gemeentelijke steunmaatregelen. Het college stemt nu in met deze aanvullende steunmaatregelen. TVSchijndel deed navraag om welke aanvullende steunmaatregelen het in Meierijstad gaat. U vindt hieronder informatie over de steunmaatregelen voor marktgelden en standplaatsen, bevoorradingstijden supermarkten en regiotaxi.

Lees meer...

Werkbezoek staatssecretaris Knops aan Meierijstad

werkbezoekknops1Meierijstad - Op woensdag 15 april heeft de heer Raymond Knops, staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek gebracht aan gemeente Meierijstad. De staatssecretaris sprak met burgemeester Van Rooij over de Coronacrisis. De heer Knops werd in het gemeentehuis van Meierijstad ontvangen door burgemeester Van Rooij. Zij spraken onder andere over de impact van het coronavirus binnen de gemeente Meierijstad, waar het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers hoog is. Ook spraken zij over de wens om onderzoek te laten doen naar dit hoge aantal alsook het op-afstand-vergaderen. De staatssecretaris stak de burgemeester en daarmee heel de bevolking van Meierijstad, een hart onder de riem en sprak zijn waardering uit voor de gecoördineerde aanpak van de gemeente Meierijstad en de samenwerking met de zorg- en onderwijsinstellingen in Meierijstad. Eerder op de dag bracht de staatssecretaris ook een bezoek aan de gemeente Uden.

Lees meer...

Voedselbos: een terugblik op het plantseizoen

voedselbosbouwSchijndel - De plantdagen van afgelopen winter zitten er alweer ruim op. Van winter was geen sprake tot half maart, toen kwam de gevreesde kou uit het oosten, gevolgd door een korte zomer. De plantdagen zelf gingen vergezeld van goed herfstweer met aan het einde regen en storm. Op de meeste plaatsen is het plantgoed in de grond gekomen, met vereende kracht, veel gezelligheid en lekkere maaltijden. In voedselbos Schijndel heeft Voedselbosbouw op de locatie Hardekamp bijna 3 hectare voedselbos aangeplant. Op de vrijdag vooraf zelfs met behulp van 350 schoolkinderen uit Schijndel. Op de locatie Boschweg zijn ze druk geweest om de hele 4 hectare aan te planten voor zover plantgoed beschikbaar was. Een kleine nalevering is vanwege de lockdown in eenzaamheid aangeplant door de voedselboswachter ter plaatse, waarvoor grote dank.


Lees meer...

Medewerkers Laverhof maken lied

Regio - Twee medewerkers van Laverhof , met locaties in Schijndel, Heeswijk en Uden,  hebben een lied gemaakt voor al hun collega's. Dtv Oss/Bernheze heeft onder de tab 'corona' een interview met hen gepubliceerd. Zie voor het interview https://dtvnieuws.nl/nieuws/corona. Druk op het logo van Laverhof om de video te bekijken en beluisteren.

Lees meer...

Event Facility Group en De Paal Parket creëren win-win-win-situatie

logo ONS POMMeierijstad - Elkaar als ondernemers verder helpen. Dat is de boodschap die ze met POM nu (extra) uit willen dragen. Een aantal ondernemers in Meierijstad heeft hier in de afgelopen weken al zijn eigen, vaak creatieve invulling aan gegeven. Zoals Event Facility Group en De Paal Parket, die samen een win-win-win-situatie creëren. “Wij faciliteren grote en kleine festivals, zowel nationaal als internationaal”, vertelt Rob Voets, directeur van Event Facility Group uit Erp. “Denk aan Lowlands, Pinkpop, 7th Sunday, Wish Outdoor, Paaspop en nog veel meer. Begin maart was onze agenda nog helemaal vol, van het eerste weekend van april tot eind september/begin oktober. Als dan ineens alle evenementen afgelast worden, ga je dus van 100% omzet naar 0. Met tien man personeel krab je jezelf dan wel even achter de oren. Financieel is dat lastig, maar ook voor onze mensen zelf is het niet fijn. Zij zijn gewend om in deze periode lange dagen te maken en ze zijn niet goed in stilzitten. Daarom hebben we via de website van POM aangegeven dat we onze mensen nuttig in wilden zetten binnen andere bedrijven.”

Lees meer...

'Zeg het met bloemen'

logo MeierijstadMeierijstad -  Bijna 1100 kleurrijke boeketten werden op zaterdag 11 april in 50 ritten naar alle thuiswonende cliënten van BrabantZorg gebracht. Voornamelijk in Meierijstad, maar ook adressen in Uden, Boekel, Son en Breugel. BrabantZorg had de medewerkers van gemeente Meierijstad om hulp gevraagd. Hier werd heel positief op gereageerd. Spontaan meldden zich 46 personen om in de rol van bezorger te kruipen. De cliënten van BrabantZorg waren blij verrast met deze leuke attentie. Deze actie is een samenwerking tussen ONS welzijn, BrabantZorg en gemeente Meierijstad.

Lees meer...

Vivent opent regionaal testcentrum

testcentrumRegio - Vivent opent op woensdag 15 april een regionaal testcentrum COVID-19 in het complex van voetbalvereniging OJC in Rosmalen. Het testcentrum is een initiatief van het samenwerkingsverband van de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) in Noordoost Brabant. Medewerkers van de betrokken zorgorganisaties, die volgens de RIVM-richtlijnen in aanmerking komen, kunnen zich hier laten testen op het coronavirus. Het kabinet heeft aangekondigd dat het testen op COVID-19 van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis mogelijk moet worden gemaakt. De GGD is in onze regio niet toegerust op de grote aantallen medewerkers die vanuit zorgorganisaties in aanmerking komen voor een test. Vivent heeft daarom vanuit het samenwerkingsverband van de VVT-organisaties in Noordoost Brabant het initiatief genomen om een regionaal testcentrum in te richten. Medewerkers van Annenborch, Brabantzorg, Jozefoord, Laverhof, Vughterstede en Zorggroep Elde Maasduinen kunnen zich hier laten testen op het coronavirus. In het testcentrum is dagelijks capaciteit voor het testen van 100 medewerkers.

Lees meer...

Onderzoek naar luchtkwaliteit nu belangrijk

marrikMeierijstad - In de huidige ‘coronatijd’ is onderzoek naar luchtkwaliteit belangrijker dan ooit. Begin maart stelde D66 het college vragen over de mogelijke deelname aan een provinciale pilot ‘schone lucht’. Gemeenten werden door de provincie uitgenodigd om met initiatieven te komen, gericht op de verbetering van luchtkwaliteit in Brabant. D66 probeert dit onderwerp al drie jaar op de politieke agenda te krijgen. Onder andere door aandacht te vragen voor het bouwen nabij geitenstallen en door het verzoek om permanent de luchtkwaliteit te meten.Uit het antwoord op die vragen blijkt duidelijk dat actie op schone lucht niet bij de prioriteiten hoort van het college. Als het past in een gebiedsgerichte aanpak misschien wel, maar voorlopig even niet en dat is jammer.

Lees meer...

SP vraagt alle huren tijdens coronacrisis te bevriezen

logo sp meierijstadMeierijstad - De SP afdeling Meierijstad roept, verhuurders in Meierijstad op om af te zien van de huurverhoging in 2020. Dit in navolging van de linkse partijen in de Tweede Kamer, die  vragen om een spoedwet van het kabinet om huurders tijdens de coronacrisis te beschermen. Deze spoedwet, die woensdag in de Tweede Kamer wordt besproken, regelt dat aflopende huurcontracten tot 1 juli tijdelijk kunnen worden verlengd. Zo wil het kabinet voorkomen dat huurders op straat komen te staan. Maar de maatregel gaat SP, Groen Llinks en PvdA niet ver genoeg. In gewone omstandigheden zijn woonkosten voor veel mensen al ontzettend hoog. Nu is het voor veel mensen bijna onmogelijk. Dat mensen op straat kunnen belanden, is onacceptabel. We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen.” aldus de drie partijen. De SP wil samen met de andere partijen  dat het kabinet de huren bevriest.

Lees meer...

Paashaas in actie

paashaasSchijndel - Het jaarlijkse paaseieren rapen kon helaas niet doorgaan vanwege de COVID-19. De Paashaas kon de kinderen niet missen, en had daarom een alternatief gevonden. Alle kinderen die zijn kleurplaat hadden gekleurd en ingeleverd, kregen een meet-and-greet aan huis met de Paashaas. Met een veilig mondkapje op kon hij de kinderen toch iets lekkers gaan brengen om hen te bedanken voor de fantastische kleurplaten die hij had ontvangen. Er waren ook kinderen buiten Wijk Plein waarvan de Paashaas een kleurplaat had ontvangen dus ook die werden verrast met zijn bezoekje. Met zijn fietskar heeft hij heel Schijndel doorkruist. Je kon de Paashaas al van verre aan horen komen, want er was ook muziek.  Alle kleurplaten waren zichtbaar. Als de kinderen het leuk vonden konden ze hun eigen kleurplaat nog even zoeken op de fietskar. De Paashaas is erg dankbaar dat hij overal met open armen werd ontvangen. Hij is zelfs een keer uitgenodigd voor Tweede Paasdag, geweldig. Ondanks dat het paaseieren rapen niet kon doorgaan is het toch nog echt een paasfeest geworden.

Lees meer...

Schijndels zangduo presenteert nieuwe single Shalala

Schijndel – Het Schijndels zangduo ZUS bestaande uit de zussen Bo en Kikki, gaat vrolijk het voorjaar in met de allernieuwste single 'Shalala', zo maakt Score Promotions vandaag bekend. Net als de voorganger 'Zus en zo', is ook deze single geschreven door Hans Aalbers en Bram koning en geproduceerd door Hans Aalbers. De opnames voor 'Shalala' werden al in december voltooid, maar gezien het vrolijke karakter werd nog even gewacht met uitbrengen tot nu. De clipopname in deze tijd van sociale afstand werd nog wel een dingetje. De afgehuurde green screen studio moest helaas worden afgezegd in verband met de Corona situatie. Uiteindelijk was daar als oplossing de eigen telefoons die zowel door de danseressen als door Bo en Kiki werden gebruikt om thuis zelf de opnames te maken. Alle opnames zijn online doorgezet naar Pascal Verlinden van Redgell Media, om er een mooie clip van te maken. Het is dus een echte quarantaine videoclip geworden. Benieuwd hoe de eerste echte quarantaine videoclip eruit ziet? En benieuwd naar de nieuwe single van ZUS? Bekijk en luister dan snel de videoclip van 'Shalala', veel kijk- en luisterplezier.

Lees meer...

Gemeentelijke loketten langer gesloten

Gewijzigdeopeningstijden brongemmeierijstad 14042020Meierijstad - De dienstverleningscentra in Sint-Oedenrode en Schijndel waren vooralsnog tot en met 10 april jl. gesloten zoals eind maart bekend was gemaakt. De periode is nu verlengd tot en met 28 april en de loketten in Sint-Oedenrode en Schijndel zijn dus voor publiek gesloten in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. De gemeentelijke dienstverlening gaat wel door. In Veghel kunt u terecht bij de balies voor burgerzaken van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Voor het inloopspreekuur sociaal domein  kunt u terecht op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor bijzondere situaties neemt u telefonisch contact op met de gemeente Meierijstad via 140413. De gemeentemedewerkers proberen dan maatwerk toe te passen. Een overzicht van alle openingstijden vindt u op de gemeentelijke website. Daar vindt u ook een link naar de openingstijden van de drie milieustraten.

Lees meer...

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//