foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Banner visite 2019 1

Opgave cursus handgemaakte klompen

CursusklompenmakencareljeukenRegio - Stichting Brabantse Klomp organiseert in het voorjaar van 2019 een cursus handgemaakte klompen zo laat Heemkundekring Schijndel weten. Tijdens acht cursusavonden bij de Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode worden de vaardigheden om handgemaakte klompen te maken geleerd. De cursus is opgezet om beginners de eerste beginselen van het klompen maken te leren. Naast een theoretisch gedeelte, worden de cursisten aan het werk gezet door de ervaren klompenmaker Carel Jeuken. De beste cursusklomp krijgt de wisselbokaal 'De Beste Brabantse Klomp' uitgereikt.

Lees meer...

Filmavond Heemkundekring Schijndel

Heemkundekringschijndel2018Schijndel - Beleef prachtige filmbeelden over “Mooi oud Schijndel” en de “Sok” op een filmdoek van 10x 7 meter in de prachtige podiumzaal op woensdag 20 februari 2019. Om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. In 't Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. Gereserveerde kaartjes kunnen vanaf 19.00 uur opgehaald worden aan de 'zaal'. “Mooi Oud Schijndel” is een film geworden waarin foto's en filmpjes getoond worden die verweven zijn tot een grote fotofilm van een uur. Door de mooie zichtlijn en de hoge zit in de theater stoelen ervaart u bij de luchtfoto's hoe is het om van boven op Schijndel neer te kijken in 1924. De 2 prachtige luchtfoto's uit die tijd komen steeds terug naast vele andere luchtfoto's.

Lees meer...

Uitnodiging startbijeenkomst Erfgoedvisie Meierijstad

CanonvanmeierijstadprintscreenMeierijstad - Meierijstad heeft een rijk historisch verleden. De sporen die dat verleden onder of bovengronds heeft achtergelaten noemen we erfgoed. Denk hierbij aan ons uitgestrekte buitengebied met de Aa en de Dommel, de lanen met populieren en de vele historische boerderijen. En aan de vele kerken, kloosters en fabriekscomplexen die ons herinneren aan het religieuze en industriële verleden. Ook de vele verhalen hierover en de gewoonten en gebruiken uit Meierijstad behoren tot ons erfgoed. De Canon van Meierijstad geeft een mooi beeld van de historie van de dertien kernen in Meierijstad.

Lees meer...

Doe mee: Fotowedstrijd ‘Jouw klik met water’

verkiezingen waterschapRegio - Water is overal om ons heen: in sloten, kanalen en beken, maar ook in jouw eigen achtertuin. Waterschap De Dommel organiseert de fotowedstrijd ‘Jouw klik met water’ waarin je kunt laten zien hoe jij met water leeft. Maak een mooie foto waarop je jouw band met water in beeld brengt en doe mee.

Lees meer...

Beleidsnota Re-integratiebeleid Participatiewet IOAW IOAZ vastgesteld

Meierijstadbanieren2Meierijstad - Het college besluit de raad voor te stellen de Nota re-integratiebeleid Participatiewet IOAW (Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers) IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen) vast te stellen. Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Via de verordeningen Participatiewet zijn de kaders gesteld op het gebied van participatie (actieve deelname).

Lees meer...

Ondanks sneeuw volle zaal bij afvalavond Hart

kliko avond 3Schijndel - Ruim honderd mensen, vooral Schijndelaren, waren gisteren aanwezig bij de avond ‘Help mijn kliko is vol’. Die bijeenkomst over de nieuwe manier van het inzamelen van afval was georganiseerd door ‘Hart voor Schijndel’. Aanwezigen kregen de kans vragen te stellen over dit onderwerp. En dat deden ze ruimschoots. Er waren vooral veel vragen over welk afval nu in welke kliko of zak moet. Onduidelijkheid is er bijvoorbeeld over blik, zo bleek. Woordvoerder Pieter Reus van de gemeente erkende dat de gemeente hierover onjuiste informatie heeft gegeven. Anders dan gemeld mag blik niet in de glascontainers bij supermarkten. “Voorlopig moet het bij het restafval.”

Lees meer...

Fiets gestolen in de Molenstraat

fiets gestolenSchijndel - Gistermorgen 11:25 uur, net voordat het serieus begon te sneeuwen, ging een klant van de Albert Heijn aan de Molenstraat in Schijndel de winkel binnen. Zijn fiets had hij voor de winkel gezet. Een moment later pakt een man de fiets, stapt op en fietst hard weg over de Molenstraat in de richting van de Van Berghenstraat. Hierna sloeg hij vermoedelijk rechtsaf, De Pegstukken in. Er werd eerst in de omgeving uitgekeken naar de fietsendief en de fiets, maar hij werd niet aangetroffen. Gestolen werd een herenfiets, Koga Myata, zwart, met één fietstas kleur zwart en met een trekkersstuur. De dader was een blanke man, 20 a 30 jaar oud. Hij droeg een donkerblauwe winterjas met een capuchon en vermoedelijk tevoren ook nog met een muts, een donkerkleurige trainingsbroek en sportschoenen. Heb je relevante informatie, neem dan contact op met het wijkteam via 0900 8844; kenmerk: 2019015469. 

Lees meer...

Project Beter Thuis! voorkomt onnodige ziekenhuisopnames

Laverhofprojectbeterthuisjan2019 resizeRegio ’s-Hertogenbosch / Schijndel - Een ziekenhuisopname van een kwetsbare oudere brengt extra risico’s met zich mee. Alleen al door bedlegerigheid kunnen er onwenselijke complicaties optreden en kan verslechtering van de situatie ontstaan. Met thuiszorg en hulpmiddelen kan een dergelijke opname voorkomen worden als deze niet écht medisch noodzakelijk is. Het project Beter Thuis! voorkomt dat ouderen in de avond, nacht of het weekend onnodig worden opgenomen in het ziekenhuis of andere zorginstelling. Hieronder vindt u een reactie op dit project van directeur Dominique den Brok van Laverhof. Foto: bron Laverhof

Lees meer...

Extra directielid bij groeiende Den Ouden Groep

vdoudengroepjorisvandevleutenSchijndel - Per 1 januari 2019 is Schijndelaar Joris van de Vleuten aangesteld als Commercieel Directeur van Den Ouden Groep. "Door de groei van onze organisatie hebben we als Bestuur van Den Ouden Groep besloten om een extra directielid aan te stellen binnen onze organisatie. We willen onze relaties nog beter kunnen ontzorgen met de diensten en producten die Den Ouden Groep kan bieden. Joris van de Vleuten is 11 jaar werkzaam binnen de Den Ouden Groep en heeft een enorme bijdrage geleverd aan het fundament van de duurzame en innovatieve diensten en producten die Den Ouden Groep kan bieden", aldus een persverklaring vandaag. Joris van de Vleuten stelt zich hieronder zelf voor.

Lees meer...

Vaststelling tarieven stads- en streekvervoer en regiotaxi 2019

provinciehuis Noord Brabant 2014's-Hertogenbosch - De tarieven stads- en streekvervoer en regiotaxi zijn door de provincie Noord-Brabant per 1 januari 2019 vastgesteld en gelden tot en met 31 december 2019. Enkele passages daaruit: het kilometertarief wat gaat gelden bedraagt €0,167. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar en personen van 65 jaar en ouder krijgen 34% leeftijdskorting op de standaardritprijs. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar krijgen in onze OV-concessies ook 34% leeftijdskorting op de standaard ritprijs (de korting voor al deze groepen is alleen van toepassing bij gebruik van een persoonlijke OV-chipkaart).

Lees meer...

Onderhoud civieltechnische kunstwerken binnen Meierijstad

bartentunnelmaart2017Meierijstad - De voormalige fusiegemeenten voerden ieder een eigen beheerregiem voor hun civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers, tunnels, geluidsvoorzieningen etc.). De verschillen hierin resulteerden in de huidige kwaliteitsverschillen van de kunstwerken in Meierijstad. Het voortzetten van deze verschillende onderhoudsautoriteiten leidt tot onveilige situaties en rechtsongelijkheid voor haar inwoners en ondernemers. Foto: zgn. Bartentunnel in Schijndel (maart 2017)

Lees meer...

Wijziging statuten SKOPOS: verandering bestuurstructuur

SKOPOS2018Meierijstad / Schijndel - In 2000 heeft de voormalige gemeente Schijndel de instandhouding c.q. het bestuur van openbare basisschool de Kring te Schijndel overgedragen aan de stichting Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs (SKOPOS). Als gevolg van de overdracht heeft de gemeenteraad op grond van artikel 17 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) enkele bevoegdheden gekregen. SKOPOS wil per 1 maart 2019 de bestuursstructuur wijzigen.

Lees meer...

Citymarketingbeleid Meierijstad: inwoners blijven aan zet

GemeentehuismeierijstadbronpinterestMeierijstad - De eerste bouwstenen voor het citymarketingbeleid van de gemeente Meierijstad zijn gelegd. Het DNA van de gemeente, de sterke punten, de belangrijkste doelgroepen en de stip-op-de-horizon is geformuleerd. De kers op de taart is het ontwikkelen van onder meer een stadslogo zo laat de gemeente vandaag weten. Hierbij wil de gemeente Meierijstad opnieuw inwoners betrekken. Hieronder vindt u een uitnodiging voor de vervolg inloopbijeenkomst hierover om te denken bijvoorbeeld over campagnemiddelen en stadslogo.

Lees meer...

Verboden openbaar drankbezit en -gebruik nu voor heel Meierijstad

alcoholenstraffenbronpolitieMeierijstad – Het college van B&W van Meierijstad heeft op 3 januari 2017 de Algemene plaatselijke verordening (APV) Meierijstad vastgesteld met daarin opgenomen (artikel 2:48) dat het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden is op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het verbod is niet van toepassing op een terras dat behoort bij een horecabedrijf (als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet) en ook niet van toepassing op een andere plaats dan een horecabedrijf als eerder bedoeld waarvoor een ontheffing geldt (krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet). Foto: bron politie

Lees meer...

Oproep aan danstalenten uit Meierijstad

Chvacademy2019Meierijstad - In samenwerking met CHV Academy organiseert de dansafdeling van Phoenix Cultuur op zaterdag 23 maart het Open Danspodium op CHV Noordkade. Hiermee wordt een podium gecreëerd voor danstalenten vanuit heel Meierijstad. Amateurdansers die zelfstandig of in groepsverband choreografieën maken, kunnen zich hier nu voor aanmelden. Het Open Danspodium is een onderdeel van de CHV Academy talentenklas, dat in het leven is geroepen in het kader van talentontwikkeling voor de discipline dans. Danstalent krijgt hiermee de kans zichzelf te presenteren voor publiek.

Lees meer...

Oranje Fonds Collecte: uitnodiging aan stichtingen en verenigingen in Meierijstad

OproepcollecteoranjefondsmeierijstadUtrecht - Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en verenigingen in gemeente Meierijstad uit om mee te doen met de Oranje Fonds Collecte 2019. Hiermee kunnen zij niet alleen de eigen kas spekken, maar ook een groot verschil maken voor Nederlanders die in een sociaal isolement zitten of dreigen te komen. In Meierijstad zijn 21 collectegebieden beschikbaar voor de Oranje Fonds collecteweek, die van 11 tot en met 15 juni dit jaar gehouden wordt. Een collectegebied claimen kan via de website oranjefonds.nl/collecte. Dit kan zolang er gebieden beschikbaar zijn of uiterlijk tot 1 april. Foto: ©Oranje Fonds

Lees meer...

Openbare fractievergadering van Team Meierijstad

TeamM07Meierijstad - De fractie van Team Meierijstad hield gisteren maandag 21 januari een openbare fractievergadering in Café Zaal De Heerenmeester in Schijndel waarbij iedereen welkom was. TVSchijndel ging eens een keertje een kijkje nemen. De agenda's van de commissievergadering van donderdag 24 januari en de raadsvergadering van 31 januari werd dit keer besproken die altijd te vinden zijn op de website van de gemeente Meierijstad. Daarnaast stonden nog een aantal andere onderwerpen op de agenda zoals de legesverordening, een zienswijze over de verstrekking van subsidies aan wijk- en dorpsraden, de activiteiten van de Dorpsraad, onveilige verkeerssituaties, en de actualiteit rondom het zogenaamde 'Wenkend perspectief' betreffende de invulling van het oude gemeentehuis in Schijndel. Ook werd er door zogenaamde schoonwandelaars een presentatie verzorgd rondom de problematiek zwerfafval.

Lees meer...

Auto gestolen aan Grevekeur

Autogestolengrevekeurjan2019Schijndel – De Politie Schijndel Sint-Oedenrode Sint-Michielsgestel Team Meierij meldt vanochtend via Facebook dat van zondag 20 op maandag 21 januari aan de Grevekeur in Schijndel, een zwarte personenauto, merk Renault, type Clio, met kenteken 6-XPN-98, werd weggenomen. Deze stond op het laatste deel op korte afstand van de Jan van Amstelstraat. Heb je iets gezien, neem dan a.u.b. contact op met het wijkteam via 0900-8844 of anoniem 0800-7000, kenmerk: 2019014353 #OOBRSC

Lees meer...

Kurken onderzetters pimpen bij Woonservice Zuid in de Vink

devinkSchijndel - Op maandag 28 januari kunt u bij Woonservice Zuid in de Vink onderzetters pimpen. En wel door deze te beschilderen. De ochtend is van 10.00 uur tot 12.00 uur. U kunt zich aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06-15303790. De kosten bedragen € 2,50, dit is inclusief materialen, koffie/thee en iets lekkers. Opgeven kan tot en met donderdag 24 januari. En bedenk wel: Vol = Vol.

Lees meer...

Uitslag schaaktoernooi in Schijndel

schaaktoernooi2Schijndel - Op zondag 20 januari werd het algemeen bekende Schijndelse Schaaktoernooi gehouden. Plaats van spanning en sensatie was Grand-Café de Hopbel van Mari en Rachel van Venrooij-van Veghel, Kloosterstraat 1 te Schijndel. Evenals andere jaren werden er 7 ronden gespeeld met een speelduur van 15 minuten per speler per partij. De deelnemers werden per ronde ingedeeld volgens het principe van het Zwitsers systeem, zodat iedereen zoveel mogelijk een tegenstander van gelijke sterkte treft. Dus ook voor de thuisschaker en jeugdschaker een aantrekkelijke vorm om aan een schaaktoernooi deel te nemen. In totaal namen 43 deelnemers aan het toernooi deel. Pim Ydo uit Utrecht werd de winnaar(zie foto) en Wim Vugts uit Schijndel werd knap vijfde. Afbeelding van Betske.. Meer foto's ziet u in ons fotoboek.

Lees meer...

PvdA vraagt naar financiële toekomst sociale werkvoorziening

PvdA Meierijstad 2016Meierijstad - PvdA-raadslid Arie de Zwart maakt zich ongerust over de financiële ontwikkelingen rond de sociale werkvoorziening ook in de gemeente Meierijstad (WSD en IBN). Hij baseert zich daarbij op de bezuinigingen vanuit de participatiewet uit 2015 en op basis van eerdere kadernota’s. De Zwart wil van het college van B&W weten hoe de gemeente reageert op teruglopende inkomsten bij die diensten. Hij wil daarbij vooral ook voorkomen dat de medewerkers daardoor in de knel komen. Met zijn vragen wil het raadslid zekerheid aan die medewerkers gaan bieden. Zwart sluit een motie in die strekking niet uit bij het behandelen van het re-integratie-traject.

Lees meer...

PvdA Meierijstad heeft nieuwe voorzitter

PvdA Meierijstad 2016Meierijstad - Marja Stevens is tijdens de laatste ledenbijeenkomst op 8 januari gekozen als nieuwe voorzitter van de PvdA Meierijstad. Beroepshalve werkt ze als docent op het Fioretti College in Veghel. Zij volgt Anton Schweere op die vanwege persoonlijke omstandigheden zijn voorzitterschap neerlegt. Schweere, die door zijn opvolgster werd beloond met onder meer een mooi boeket bloemen, blijft wel bestuurslid. Marcel Verhoeven is als commissielid toegetreden tot de steunfractie van de PvdA in de gemeente Meierijstad.

Lees meer...

Eerste middagfilm in ’t Spectrum

dedirigentfilmSchijndel - Goed nieuws voor wie (ook) graag overdag naar de film wil! Door de komst van de nieuwe podiumaccommodatie in ’t Spectrum kan Filmclub Schijndel nu ook overdag films gaan vertonen. Op donderdag 24 januari kunt u de aangrijpende film ‘De dirigent’ zien, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Op 24 januari, in podiumzaal ’t Spectrum, aanvang 14.00. Reserveren voor deze film is niet nodig. Voor leden filmclub is de toegangsprijs €6.50, voor niet leden €8.00. Voor bezoekers met een pasje van het KBO is de toegang €7.50 en is er een gratis kopje koffie of thee in de pauze.

Lees meer...

Verdiende overwinning dames van Zephyr

logozephyrBakel - Zondagavond 20 januari speelden de dames van Zephyr een uitwedstrijd in Bakel. Tegenstander was Tremeg een jong team wat erg op tempo speelt. Goed doseren, snel terug en het eigen spel spelen was dan ook de boodschap van coach Ad Martens. De dames van Zephyr startte goed; Sabrina Timmermans scoorde de openingstreffer met een mooi geplaatst heupschot. Keepster Loes Ketelaars stond goed te keepen en Zephyr pakte een mooie voorsprong via doelpunten van Marieke van Thiel, Melania Moraru en Esther van Eggelen. De Schijndelse dames liepen uit naar 6-2. De wedstrijd eindigde met een stand van 22-19 in het voordeel van Zephyr.

Lees meer...

Chong Do Kwan sterk tijdens Open Valkenswaardse

chongdokwanValkenswaard - Een aantal selectieleden van Chong do Kwan nam op zondag 20 januari j.l. deel aan de Open Valkenswaardse. Tijdens dit jaarlijks terugkerend Taekwon-Do-evenement konden bekers worden verdiend voor de onderdelen tuls (stijlfiguren lopen) en sparring. De poules waren soms groot, evenals de tegenstanders, maar Chong do Kwan heeft zich prima geweerd. Bij het onderdeel tuls behaalden Destiny Algoo, Ishwary Ragunath en Roos Gordijn, ieder in hun eigen poule, een derde plaats. Bij het sparren werd Destiny Algoo 1e, Naomi Algoo en Jack Aerts bemachtigden een 2e plaats en Rebecca Broeren en Roos Gordijn werden beide 3e. Op de foto de winnaars van de vestiging Schijndel en Sint-Michielsgestel.

Lees meer...

Nieuwe expositie van Jozef Cantre

cantré De kusSchijndel - Houtsneden en beelden van Cantré uit de Nederlandse jaren zijn te bewonderen in museum Jan Heestershuis te Schijndel vanaf 27 januari 2019. Op deze tentoonstelling – die eerder in Museum De Wieger te Deurne te zien was – zal een representatief deel van de houtsneden en beelden van Cantré uit de Nederlandse jaren getoond worden. Deze zijn afkomstig uit het Museum van Deinze en de Leiestreek en uit particuliere collecties in Nederland en Vlaanderen. Hieronder zijn ook enkele werken van zijn vrienden De Smet en Van den Berghe, die tot de belangrijkste Vlaamse Expressionisten worden gerekend. Deze expositie is te bewonderen tot en met 28 april 2019.

Lees meer...

Laurens van Voorst lijsttrekker Code Oranje Noord-Brabant

laurensNoord-Brabant - Laurens van Voorst is gekozen tot lijsttrekker van Code Oranje Noord-Brabant. De beweging "voor politieke vernieuwing" doet mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Van Voorst blijft fractievoorzitter van ‘Hart voor Schijndel’ in Meierijstad. Meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid voor burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en andere thema’s; dat is waar het bij Code Oranje naar eigen zeggen om draait. "In hoog tempo bereidt een groep nieuwdenkers zich voor op de Provinciale Staten verkiezingen op woensdag 20 maart 2019."

Lees meer...

Nieuwe productie Theaterkoor Stem

theaterkoorstemMeierijstad - Het succes van de productie ‘Boeiende Buren’ heeft Theaterkoor Stem enorm gemotiveerd om snel met een nieuw programma te komen. Het vele werk achter de schermen dat zo’n theatershow vergt heeft erin geresulteerd dat er na het optreden op Rooi Volkoren met de repetities voor de nieuwe show is gestart. Op zondag 27 januari verzorgt het theaterkoor samen met gospelkoor Love4Music uit Veghel een muzikale middag op de Gasthuishoeve in (Kremselen 2, Sint-Oedenrode, aanvang 14:00 uur, toegang gratis). Tijdens dit optreden onthult Theaterkoor Stem de plannen voor de nieuwe productie die in maart 2020 uitgevoerd wordt.

Lees meer...

Succesvolle avond Voices of Meierijstad

VoicesofMeierijstad 1Schijndel – Het gelegenheidskoor The Voices of Meierijstad heeft afgelopen zondag in De Brink in Eerde voor een volle zaal een concert gegeven om gelden binnen te halen voor de opvang van kinderen in Houtbaai, Zuid-Afrika. Initiatiefneemster Anja van de Zande had gehoopt om een koor van 600 man op de been te kunnen brengen, maar helaas bleef de teller op 100 steken.

Lees meer...

Gezellige Lascar Reünie bij Café Jantjes Schijndel

lascar6Schijndel - Na het succes van de eerste editie van deze reünie werd er gisteren zaterdag 19 januari weer teruggegaan naar de goede ouwe tijd van Lascar. Uitbaters Sjoerd van Kaathoven en Janneke Barten van horecazaak Jantjes, die sinds eind 2017 in het voormalige pand van Lascar een feestcafé zijn begonnen, beloofden er deze editie een nog gezelliger feest van te maken. Men ontmoette gisteren weer vrienden van toen, met de muziek en sfeer van toen. Kortom, het werd een avond op stap zoals vanouds. Tijdens deze reünie werd er teruggegaan in de tijd van 1983 tot 2000. Toen was Lascar de nummer 1 uitgaansgelegenheid van Skêndel en omstreken. In deze jaren zijn er veel herinneringen gemaakt en deze werden gisteren gezamenlijk teruggehaald. TVSchijndel nam een kijkje. Meer foto's in ons fotoboek.

Lees meer...

Nieuwjaarstoespraak van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk

nieuwjaarsreceptie2019provnrdbrabant's-Hertogenbosch - Tijdens de nieuwjaarsontmoeting op donderdag 10 januari jl. sprak de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, zijn nieuwjaarstoespraak uit. In de toespraak sprak Van de Donk onder meer zijn zorg uit over ondermijning: "Zorgen om stevigheid van onze aanpak. Knarsetandend moet ik soms zien hoe we er niet in slagen om echt door te pakken." Van de Donk haalde tevens het feit aan dat Brabant 75 jaar geleden werd bevrijd: "Met de verkiezingen vieren we ook dat we een democratische rechtsstaat zijn, die in 2019 zal herdenken dat we die 75 jaar geleden hebben moeten bevechten op het brutale fascisme dat ons de democratie, het vertrouwen op het recht en de menselijke waardigheid ontnam. Hoe zetten we die belangrijke traditie van herdenken en vieren voort? Wat vieren we eigenlijk? Ik doe bij dezen een beroep op jongeren in onze provincie om zich aan te melden om mee te denken en te organiseren."

Lees meer...

Ambulance krijgt assistentie van ladderwagen

ladderwagen2Schijndel - Vandaag om 12:45 uur werd de ladderwagen van Den Bosch opgeroepen voor assistentie ambulance aan de Hoofdstraat te Schijndel Een oudere vrouw lag in haar woning maar kan niet via de trap of lift naar beneden. Zij is door de brandweer via een raam naar beneden gehaald. Het incident trok veel bekijks van mensen die op de weekmarkt waren. De oudere vrouw is met onbekend letsel  overgebracht naar een ziekenhuis.

Lees meer...

Eindklassement: Van Heertum 52e, De Rooij op 3e podiumplaats

Etappe10VanheertumaanfinishbronRTLGPLima (Peru) De laatste etappe van de Dakarrally en aansluitend podiumceremonie vond afgelopen donderdagavond 17 januari plaats. De laatste en 10e etappe bracht de karavaan van Pisco terug naar Lima waar ook de eerder de start plaatsvond van deze Dakareditie. Voordat de deelnemers daar echter het podium over mochten, stonden ze nog een proef van 112 kilometer te wachten met een lange verbinding, in totaal een route van 358 km. Van Heertum eindigde de 10e etappe op de 48e plaats met een achterstand van 39 minuten en 58 seconden. De truck van Gerard de Rooij eindigde in de laatste etappe op de 5e plaats. In het eindklassement eindigde Van Heertum op de 52e plaats met totale achterstand van 22 uur, 28 minuten en 34 seconden met een straftijd van 1 uur en 1 minuut. Hij werd daarmee 4e in het kistklassement. De Rooij handhaafde de 3e positie die hij eerder had bemachtigd en eindigde daarmee als 3e op het podium met een achterstand van 1 uur, 34 minuten en 44 seconden. Foto's: bron Rallymaniacs en RTLGP

Lees meer...

Inschrijving voor optocht van Schorsbos is geopend

carnaval1Schorsbos - Voor de route gaat men zich opstellen op de Europalaan met de Prinsenwagen bij ‘t Zuid voor de deur en dan gaat men in een mooie rechte lijn dwars door Schijndel, langs de Glazen Boerderij naar de Boschweg waar de prijsuitreiking plaatsvind op het pleintje voor de Boschwegse kerk. De deelnemers ontvangen bij aanmelding nog extra informatie met betrekking tot de aanrijd route en de opstelling. Ook kun je het inschrijfformulier verkrijgen bij onze “oud” Prins Jan de Skonste, van Roessel of mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waar je ook voor al je vragen terecht kunt. Carnaval in Schorsbos volg je op onze speciale Carnavalspagina.

Lees meer...

Mozaïeken bij ’t Burthuis

logo woonservice CentrumSchijndel - Op vrijdag 25 januari kunt u bij ’t Burthuis, onderdeel van Woonservice Centrum, een mozaïek-werkstukje maken op een houten plankje. Dit kunt u dan thuis ophangen. De ochtend is van 10:00 uur tot 12:00 uur. De kosten bedragen € 2,50, dit is inclusief materialen, koffie/thee en iets lekkers. Opgeven kan tot maandag 21 januari 12:00 uur op telefoonnummer 073-5441400. De activiteit vindt plaats in de ontmoetingsruimte van Welzijn de Meierij, Steeg 9F Vol is vol.

Lees meer...

Buitendienst inspecteert speeltoestellen op acute gevaren

controlebuitendienstspeelgoedtoestellenMeierijstad – De buitendienst van de gemeente Meierijstad vormt samen met de inwoners de oren en ogen op de straat en in de wijken van Meierijstad. Ze voeren deze dagen een visuele inspectie uit aan speeltoestellen in Meierijstad. Tussen de veiligheidsinspectie en functionele inspectie door moet het toestel visueel worden geïnspecteerd. Deze visuele inspectie brengt acute gevaren in beeld die het gevolg kunnen zijn van vandalisme, (intensief) gebruik of weersomstandigheden. Zo komen zij ook in contact met inwoners die veel kunnen vertellen over de omgeving. In een van de reactie op gemeentelijke Facebookpagina lanceert een inwoner het idee om het zand in de zandbakken af en toe eens te vervangen. "Er zijn helaas mensen wiens katten de zandbak als kattenbak gebruiken", aldus de reactie.

Lees meer...

Eropuitbus Schijndel gaat naar het weverijmuseum in Geldrop

WelzijndeMeierijalgemeen2017rechtSchijndel - Op donderdag 24 januari gaat de Eopuitbus Schijndel naar het weverijmuseum in Geldrop. Het museum is gevestigd in een voormalige fabriek voor de productie van wollen stoffen. Drie behouden gebouwen vormen samen een rijksmonumentencomplex. Kosten € 9,50 p.p., inclusief entree. Het vertrek vanuit Schijndel is vanaf 10:30 uur en u bent uiterlijk 15:00 uur weer thuis. Aanmelden kan tot maandag 21 januari 11:00 uur via telefoonnummer 073-5441400.

Lees meer...

Verkoop deel Duits lijntje aan Boxtel en Meierijstad

ProrailondertekeninggrondgebiedduitslijntjeRegio - In Liempde hebben ProRail en de gemeenten Boxtel en Meierijstad vandaag 17 januari de verkoop afgerond van een deel van de voormalige spoorbaan het Duits lijntje. De beide gemeenten nemen het oude spoortracé tussen Boxtel en het Maximakanaal over voor het symbolische bedrag van ieder een euro. Het gaat om het gedeelte tussen Boxtel en het Maximakanaal. Omstreeks 15.00 uur werden in café ’t Groene Woud in Liempde aan de Kasterensestraat 23 de handtekeningen gezet onder het verkoopcontract. Het verkoopcontract werd ondertekend door regiodirecteur Wendy de Wild van ProRail, wethouder Herman van Wanrooij van de gemeente Boxtel en wethouder Harry van Rooijen van de gemeente Meierijstad. Daarnaast waren er vertegenwoordigers aanwezig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Noord-Brabant en gaf Jos Mandos van Heemkunde Boxtel een presentatie van de historie van het Duits Lijntje. Tekst en foto’s van ProRail: Regiodirecteur Wendy de Wild en de wethouders Harry van Rooijen en Herman van Wanrooij zetten hun handtekening onder het verkoopcontract van het Duits lijntje

Lees meer...

Een loods vol kastjes

natuur in de wijk nestkastjeMeierijstad - Op dit moment is Natuur in de wijk al druk bezig met de selectie van de diverse nestkasten en bijenhotels. Voor het beste resultaat moeten kastjes en hotels wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet een nestkastopening voor de huismus 35 mm groot zijn. Voor het maken van holletjes in een houtblok voor een bijenhotel moet je een harde houtsoort kiezen. Zo kan de bij een gangetje maken zonder rafels of splinters, en dat vindt de bij wel zo fijn. Natuur in de wijk zal de materialen bij het uitdelen niet alleen voorzien van een mooi "Natuur in de Wijk"-brandmerk, maar ook van een goede beschrijving. Deze beschrijving zal zowel op papier als op de website beschikbaar zijn. Goede, duidelijke informatie draagt bij aan het behalen van het beste resultaat. Zo moet je een nestkastje bijvoorbeeld niet pal in de zon hangen terwijl voor een bijenhotel een zonnige plek juist wel de beste plek is.

Lees meer...

EHBO Vereniging Schijndel wil meer AED’s in Schijndel

Ehboschijndel2019Schijndel – De EHBO Vereniging Schijndel is recent verhuisd naar 't Binnenveld aan de Boxtelseweg 5 in Schijndel. Voorzitter Willy Peters laat weten dat deze nieuwe locatie niet alleen een huiselijke sfeer biedt maar ook buiten enorm veel mogelijkheden geeft waar zij als vereniging iets mee kunnen. Als voorbeeld noemt Peters dat het niet alleen voorkomt dat mensen binnen een aandoening, of voorval krijgen maar natuurlijk ook buiten waardoor dus onder meer bevriezing, overhitting, gevaren ook meespelen. Praktijklessen blijven in de regel veel beter hangen bij de cursisten en leden, aldus de ervaring van het bestuur. De vereniging ontvangt ook erg veel positieve reacties terug van de mensen.

Lees meer...

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal