foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Kom De Nationale Voorleesdagen vieren in de Bibliotheek

voorleesdagenMeierijstad - Op woensdag 22 januari starten de Nationale Voorleesdagen weer. Dan wordt in het hele land extra aandacht besteed aan het belang van voorlezen. Ook de Bibliotheken Meierijstad doen hier graag aan mee. Daarom worden tijdens de Voorleesdagen diverse activiteiten gehouden. Centraal staat het Prentenboek van het Jaar, Moppereend, dat werd gemaakt door Joyce Dunbar en Petr Horáček. De Nationale Voorleesdagen worden feestelijk afgetrapt op woensdag 22 januari. De kleuterklassen van OBS De Tuimelaar komen dan op bezoek in de Bibliotheek Veghel. Gedurende de rest van de Nationale Voorleesdagen komen diverse kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen op bezoek in de verschillende vestigingen van de Bibliotheken Meierijstad.

Lees meer...

Plannen voor walking handbal bij H.V. Zephyr

walkinghandbalSchijndel - Na de start van walking football in 2018, volgden het afgelopen jaar walking hockey en walking korfbal in Schijndel. Op drie plaatsen zijn er nu dus mogelijkheden voor senioren vanaf 55 jaar om sociaal , volgens een vast concept en onder professionele begeleiding, te bewegen. Sinds kort hebben HV Zephyr en handbaltrainer Ad Martens plannen om het walking handbal in Schijndel op de kaart te zetten. HV Zephyr zou dan de eerste handbalvereniging in Noord Brabant worden die volgens het concept en regels van het Nationaal Ouderenfonds aan de slag gaat. Ad is ervaren handbaltrainer en coördinator rolstoelhandbal bij HV Zephyr. Ook het bestuur van Zephyr staat open om het walking handbal als verlengstuk voor de club in te voeren.

Lees meer...

Foto-expositie 'De kracht van fotografie'

FotojorgvanbroekhovenMeierijstad - Wat maakt een fotoportret krachtig en waarom blijf je wat langer kijken bij die ene foto, en loop je zo voorbij aan de andere? Cursisten van fotograaf en Phoenix Cultuur-docent Wim Roefs zijn de zoektocht aangegaan naar de diepere laag in portretfotografie. Hun indrukwekkende en gevarieerde werk wordt tentoongesteld in een expositie, die op woensdag 22 januari om 19.00 uur wordt geopend op de CHV Noordkade in Veghel. De expositie is het resultaat van de fotografiecursus 'De kracht van fotografie', die Wim Roefs dit cursusjaar heeft verzorgd bij Phoenix Cultuur. Maar liefst 11 amateurfotografen, waaronder een Schijndelse cursist, nemen deel aan de expositie, waarbij een selectie zelfgemaakte portretten aan het publiek wordt getoond. Zowel de opening als de expositie tot en met 9 februari is voor publiek toegankelijk.

Lees meer...

Meldingen via MijnGemeente app

GemeenteappmeierijstadMeierijstad - Sinds eind 2017 is gemeente Meierijstad aangesloten bij de MijnGemeente app, bijvoorbeeld voor het melden van vuurwerkoverlast. Via deze app kunnen mensen een melding maken over de openbare ruimte. Daarmee is een extra en eigentijds kanaal ingezet voor meldingen; naast telefoon en website. Uit een analyse van de meldingen blijkt dat inmiddels 18% van de meldingen via de app gedaan wordt. De gemeente gaat de app extra onder de aandacht brengen omdat deze wijze van melden zowel voor inwoner áls gemeente grote voordelen heeft.

Lees meer...

Verlenging Pilot Geld en Zo

Geldenzowelzijndemeierij14012020Meierijstad - In Cultureel Centrum 't Spectrum in Schijndel is als pilot medio 2018 een gratis inlooploket gestart voor inwoners uit Meierijstad voor vragen op het gebied van financiën en administratie. Deze pilot is een initiatief van de vijf samenwerkende welzijnsinstellingen, Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, Farent, Lumens en Mee. Met Geld & Zo worden mensen preventief geholpen en kan zwaardere schuldenproblematiek worden voorkomen. Mensen die problemen en vragen hebben over geldzaken worden eerder bereikt en verdere schulden kunnen hiermee worden voorkomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de pilot met een jaar te verlengen voor de vijf samenwerkende welzijnsorganisaties.

Lees meer...

Seniorenraad en gemeente zetten samenwerking voort

OndertekeningconvenantseniorenraadMeierijstad - Het vorige convenant, een samenwerking tussen Seniorenraad Meierijstad en gemeente Meierijstad, was van kracht sinds 1 januari 2017 (voordien Seniorenraad Schijndel) en liep af op 31 december van het oude jaar. Dat vorige convenant, en daarmee de samenwerking tussen Seniorenraad en gemeente, is ambtelijk en bestuurlijk geëvalueerd. Daaruit blijkt dat beide partijen de samenwerking willen voortzetten. Aanleiding tot het tekenen van een nieuw convenant gisterenavond 13 januari dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 van kracht is. De Seniorenraad heeft zich in het recente verleden duidelijk bewezen als een belangenbehartiger voor alle senioren: als Seniorenraad Schijndel tot 1 januari 2017 en als Seniorenraad Meierijstad sinds 1 januari 2017. Beide partijen, gemeente en seniorenraad willen dit traject nu vanaf 1 januari 2020 ook voortzetten.

Lees meer...

Derde aanplantweekend Voedselbos, aanmeldstop

aanplantleerlingenvoedselbosSchijndel – In Schijndel hebben er inmiddels twee aanplantweekenden eind 2019 plaatsgevonden in het Voedselbos Schijndel namelijk kop 23 en 24 november en 21 en 22 december op de locatie Hardekamp. Het volgende geplande plantweekend vindt plaats op 18 en 19 januari op de locatie Boschweg. Belangstellenden kunnen zich hiervoor niet meer aanmelden zo laat de organisatie vanmiddag weten. Zowel op zaterdag als zondag planten deelnemers tussen 9.30 en 16.00 uur. Het gaat altijd door tenzij het vriest (of de vorst in de grond zit). Alle aangemelde deelnemers ontvangen dan bericht. Als dat het geval is schuift het planten een week door. Om 9.30 uur staat koffie en thee klaar op de verzamellocatie, voor een lunch wordt gezorgd. Kom op tijd om de toelichting en de koffie niet te missen.

Lees meer...

Duurzaamheidsloket Sport voor alle Brabantse sportverenigingen

Passage 02infographicverduurzamingsport's-Hertogenbosch - Sportverenigingen kunnen veel besparen op hun energiekosten. Voor gratis advies over besparingsmaatregelen en een energiescan kunnen zij terecht bij het Duurzaamheidsloket Sport. Bij sportverenigingen gaat zo’n 15 tot 20% van het budget naar energiekosten. Vaak ontbreekt het bij verenigingsbesturen aan tijd, kennis of financiën om energiebesparingsmaatregelen te nemen of duurzame energie op te gaan wekken. De provincie subsidieert daarom een Duurzaamheidsloket. Bij het Duurzaamheidsloket Sport (ssnb) kunnen sportclubs en gemeenten terecht voor advies. Het Duurzaamheidsloket is ondergebracht bij Sportservice Noord-Brabant. Bij bijna elke vereniging kan geld worden verdiend door te verduurzamen.

Lees meer...

Nieuwjaarstoespraak Commissaris Van de Donk

Externenieuwjaarsbijeenkomstprovnbrab09012020’s-Hertogenbosch - In een volle hal van het Provinciehuis, volgens de provincie de drukst bezochte Nieuwjaarsontmoeting voor externen ooit, begon commissaris Wim van de Donk op donderdag 9 januari jl. met een verwijzing naar de 'roaring twenties' van de vorige eeuw. "Ook nu is politiek leiderschap nodig, maar dat is in de huidige context veel lastiger geworden." Over het belang van het huidige tijdperk zei hij: "Besluiten die we in de komende 10 jaar nemen zijn essentieel voor de komende 100 jaar. Daarbij is het sluiten van compromissen belangrijk, we moeten namelijk samen afspraken maken voor Brabant. Daarbij staat het 'samen' onder druk," zo constateerde hij. "Windmolens van toen en nu, een stikstoftekort toen, probleem met stikstof nu, natuurontwikkeling, mobiliteit, allemaal opgaven van toen en nu". En nog een verzuchting: ‘Het zou mooi zijn als we kunnen blijven zeggen dat we van na de oorlog zijn in deze tijd.’ Hieronder vindt u de integrale tekst van de nieuwsjaarstoespraak.

Lees meer...

AED-netwerk Meierijstad nog niet dekkend

Aedbinnenmeierijstaddec2019Meierijstad – Het college van B&W van de gemeente Meierijstad heeft bij monde van wethouder E.M.J.M. Witlox (zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid) de gemeenteraad eind 2018 geïnformeerd over de stand van zaken rondom het dekkend AED-netwerk binnen Meierijstad. Bij de vaststelling van het Gezondheidsbeleid 'Samen gezond in Meierijstad 2018-2021’ heeft de portefeuillehouder toegezegd zich extra in te spannen om een dekkend netwerk van AED's te realiseren dat voldoet aan de 6 minutennorm. De harmonisatie van beleid rondom AED's in Meierijstad is afgerond. Het beleid en bijbehorende subsidiëring ten aanzien van de drie voormalige gemeenten is gelijkgetrokken al zijn de werkwijzen verschillend. Op dit moment opereren de drie organisaties van Hartsave in de drie grote kernen Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel nog zelfstandig. Hieronder vindt u onder meer de brief die het college onlangs hierover aan de raad heeft gestuurd. Daarbij komt ook de rol van wijk- en dorpsraden om de hoek kijken.

Lees meer...

Topfilm in ’t Spectrum

filmsorrywemissedtouSchijndel - Met ingang van het nieuwe jaar gaat Filmclub Schijndel niet alleen op de eerste dinsdag maar ook op iedere derde dinsdag van de maand films vertonen in ’t Spectrum. Een heuglijk feit, omdat dit betekent dat er twee keer per maand zeer actuele films vertoond kunnen worden. Op dinsdag 21 januari wordt geopend met de topfilm ‘Sorry we missed you’, van de 83-jarige regisseur Ken Loach, een film die niet gemist mag worden. De film start om 20.30 uur. Voor de derde dinsdag in de maand dienen zowel leden als niet-leden te reserveren.

Lees meer...

Koninklijke onderscheidingen voor twee inwoners van Schijndel

onderscheidingen4Schijndel - De heren H.J. (Hans) Vlasblom (1934) en B.A. (Ben) Merx (1943) uit Schijndel ontvingen vandaag maandag 13 januari 2020 allebei een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de vrijwillige werkzaamheden die beide heren al sinds jaren verrichten voor de gemeenschap. Hieronder leest u de beweegredenen voor deze onderscheidingen.

Lees meer...

Verzekerde zorg bij Klaver Klinieken in Schijndel

verzekerdezorgSchijndel - Na een vliegende start op 1 mei 2019 slaat plastische chirurgische kliniek Klaver Klinieken haar vleugels verder uit. Naast het huidige pallet aan cosmetische ingrepen kan Klaver Klinieken nu ook verzekerde zorg waaronder handchirurgie aanbieden. Het is een flinke stap voorwaarts en een mooie aanvulling op het huidige aanbod binnen het Medisch Centrum in Schijndel. Welke ingrepen worden vergoed door de zorgverzekeraar? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een borstverkleining, verwijderen van een moedervlek, carpaal tunnel syndroom, triggerfinger, dupuytren, littekens en in sommige gevallen wordt een ooglidcorrectie of buikwandcorrectie vergoed via de verzekering.

Lees meer...

De Bibliotheek zoekt jongeren

jongerengezochtRegio - Ben jij tussen de 15 en de 25 jaar? Heb jij leuke, creatieve ideeën en wil je die graag samen met ons uitvoeren? Wil jij meehelpen om de bieb een nog betere plek voor jongeren te maken? Dan ben jij degene die we zoeken. Wat doet het jongerenpanel? Zij zijn op zoek naar jonge mensen met een frisse blik voor het nieuwe jongerenpanel van de bibliotheek. Jullie gaan samen met professionals van de bibliotheek evenementen bedenken en organiseren voor de bibliotheken in de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad, Landerd en Bernheze. Evenementen die actueel en prikkelend zijn. Evenementen door en voor jongeren. Jullie mogen meepraten, meedenken, maar vooral meebeslissen over de verschillende dingen die in de bibliotheek gebeuren.

Lees meer...

Neptunus ’58 zwemt derde competitiewedstrijd

Neptunus.pngVeldhoven - Zondag 12 januari hebben 19 zwemmers deelgenomen aan de derde competitiewedstrijd van het seizoen, in Veldhoven. 41 keer dook er een zwemmer van Neptunus ’58 het water in, en dat leverde 22 persoonlijke records op. Door het sterke optreden steeg Neptunus ’58 naar de tiende plaats in de tweede klasse district. Op zondag 15 maart is de vierde en laatste wedstrijd. Over twee weken nemen Selina, Mirelle, Linda en Sandra samen met Ildiko van der Ploeg en Rob van de Ven deel aan de Open Nederlandse Kampioenschappen voor Masters in Rotterdam.

Lees meer...

Komende weekenden volop activiteiten in Schorsbos

cv20evenementenSchorsbos - Carnaval is in aantocht en dat zullen we weten in Schijndel/Schorsbos. De komende weekenden zijn een aaneenrijging van evenementen die in ons dorp niet meer weg te denken zijn. Ze trappen op zaterdagavond 25 januari af met het 61e Liekusfist. Dit evenement zal voor de eerste keer gehouden worden in de theaterzaal van Het Spectrum. Het is vanaf nu ook mogelijk om u aan te melden voor de grote optocht. Verder wordt er een muzikale en kolderRieke avond gehouden op vrijdag 21 februari 2020. Uitgebreide informatie van deze evenementen ziet u op onze carnavalspagina.

Fitter worden met reuma

logoreumaSchijndel - Het nieuwe jaar 2020 is alweer in volle gang. Mét de daarbij behorende goede voornemens. Sommige zijn misschien alweer gestrand en aan andere goede voornemens wordt nog gewerkt. 'Meer bewegen' staat bij menigeen ieder jaar weer ver bovenaan in het lijstje. En dat blijkt ook steeds belangrijker; voor gezonde mensen, maar helemaal voor mensen met reumatische aandoeningen. Daarom is het bestuur van reumapatiëntenvereniging en Reumabeweeggroep 'De Meierij', ook heel verheugd dat zij in januari 2020 inmiddels gestart zijn met de vijfde beweeggroep in warm water en bovendien met een yoga-groep, gericht op mensen met reuma. Met deze twee beweegvormen blijkt er echt aan een behoefte voldaan te kunnen worden. Dit omdat het een weldadige vorm van bewegen, ontspanning én lotgenotencontact is voor mensen met reuma die bij andere beweegvormen vaak tegen teveel beperkingen aanlopen. Wel willen, maar niet (goed) kunnen.

Lees meer...

Handen af van Wijboschbroek

handenafwindmolen1Meierijstad - Het college van B&W heeft het oog laten vallen op locaties in de omgeving van Schijndel en Keldonk om windturbines te plaatsen, zo meldt de politieke partij Hart nog in het oude jaar. Het college heeft de locaties bekendgemaakt waar mogelijk windturbines en (velden met) zonnepanelen komen. Ze komen waarschijnlijk vooral rond de bebouwde kom van Schijndel en in het zuidwesten van Keldonk. Tenminste, als de gemeenteraad daarmee instemt. Donderdag 9 januari is een werkgroep opgericht met daarin ongeveer twintig Wijbosschenaren. De werkgroep heeft de naam 'Handen af van Wijboschbroek' meegekregen, duidelijker kan het volgens hun niet.” Zij doen hun uiterste best om dit plan in Wijboschbroek een halt toe te roepen. Het plan wordt besproken op donderdag 16 januari om 19.30 uur in bestuurscentrum aan het Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. De avond is openbaar en vrij toegankelijk voor iedereen.

Lees meer...

Uitslag De Skèndelse Kwis

skendelsekwis1Schijndel - Het jaarlijks terugkerend evenement De Skèndelse Kwis die op zaterdag 28 december plaatsvond kwam op zaterdag 11 januari 2020 met de ontknoping. De deelnemers van 53 deelnemende teams kwamen deze avond bij elkaar in 't Spectrum. Nu niet voor een race tegen de klok maar was men vol verwachting en nieuwsgierig naar de uitslag. Voorlopig kunnen we melden dat ons team van TVSchijndel het uitstekend heeft gedaan. Voor het Centraal examen behaalden onze voorzitter met zijn vriend de eerste prijs en ons team dat zich bezig hield met de honderd vragen kwam uiteindelijk in de uitslag op een 13de plaats. Een uitstekend resultaat in stijgende lijn. Uitslag van de eerste drie teams was: 1 Skèndels Kwartierke. 2 The Key. 3 Zijn Er Nog Bitterballen? TVSchijndel maakte meerdere foto's van dit evenement. Meer foto's kunt u zien in ons fotoboek.

Lees meer...

Paaspop: verkoop reguliere tickets begonnen

paaspop 2020Schijndel - Vandaag om 10.00 uur is de verkoop van de reguliere tickets voor Paaspop begonnen. Hiermee zijn ook de dagtickets in de verkoop gegaan. De volgende acts zullen van vrijdag 10 april tot en met zondag 12 april 2020 o.a. optreden: Danny Vera, Anouk, André Hazes, Kensington, Krezip, Maan, FeestDJRuud XXL, Paul Elstak, Abba Fever, Chef'Special, Duncan Laurence en vele vele anderen.

Lees meer...

Nieuwjaarsconcert Muziek houdt Fit en TOF

muziekhoudtfit1Schijndel - Veteranenharmonie ‘Muziek Houdt Fit’ en jeugdorkest TOF uit Veghel geven op zondagmorgen 12 januari een gezamenlijk nieuwjaarsconcert. Zowel de Schijndelse veteranenharmonie als jeugdorkest TOF staan onder leiding van dirigent Peter Spierings. Samen brengen deze twee orkesten een gevarieerd programma. Een vrolijke en kleurrijke ochtend voor jong en oud en een feestelijke opening van het nieuwe jaar. Het concert vindt plaats in ’t Spectrum Steeg 9 in Schijndel. Aanvang is 11.00 uur en het duurt tot ongeveer 13.00 uur. De entree is gratis.

Lees meer...

Lezing Heemkundekring 'Jongerenculturen in de jaren zestig'

Heemkundekringschijndel2018Schijndel - Kitty de Leeuw verzorgt op maandagavond 13 januari een lezing over ‘Jongerenculturen in de jaren zestig: Je bent jong en je wilt wat’. Vanaf ongeveer 1955 kwamen overal in Nederland jongerenculturen van de grond. Jongeren reden rond op brommers, hingen rond op straat of bij cafetaria en ijssalons, kochten grammofoonplaten met popmuziek, gaven zich over aan vreemdsoortige nieuwe dansen in de dancing of de jongerensoos, bezochten concerten van hun favoriete muzikanten, droegen opvallende haardossen als kuiven, suikerspinnen, jazz-sikjes en beatleshaar en kleedden zich duidelijk anders dan hun ouders. Popsterren als Elvis, Juliette Gréco en The Beatles waren razend populair. Niet alleen hun muziek, maar zeker ook hun uiterlijk werd eindeloos gekopieerd door de talloze fans.

Lees meer...

Sport Awards Meierijstad: sporters nomineren tot 13 januari

Sportawards2019foto5Meierijstad - De voorbereidingen voor de Sport Awards zijn van start. Afgelopen jaar hebben de Sportraad Meierijstad en de gemeente voor het eerst de Sport Awards Meierijstad georganiseerd. Een mooi evenement, dat mogelijk werd gemaakt door de kracht van de verenigingen en de inzet van de sporters en vrijwilligers. In 2020 willen de Sportraad en de gemeente hier opnieuw een groots sportfeest voor en door sporters van maken. Dit vindt plaats op 29 maart bij ’t Spectrum in Schijndel. Het nomineren van sporters kan tot 13 januari 2020 via www.sportawardsmeierijstad.nl. Daar zijn ook de criteria, de kampioenen en Award-winnaars van voorgaande jaren en andere informatie over de Sport Awards te vinden.

Lees meer...

Vlag in top nieuwbouw Mgr. Bekkershuis

vlagintop2Schijndel - Vandaag is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van de achtervleugel van het Mgr. Bekkershuis en daarom ging de vlag in top! Om aan de groeiende zorgbehoefte te voldoen worden hier momenteel 32 nieuwe appartementen gerealiseerd. De oplevering wordt verwacht aan het einde van het jaar. Het nieuwe gedeelte gaat 'Servaeshof' heten. Voor de naamgeving was een wedstrijd uitgeschreven. De gelukkige winnaar was Cindy van der Ven. TVSchijndel was bij het officiële moment aanwezig, hierbij mocht een van de toekomstig bewoners de knop indrukken van de bouwlift. Daarna gingen de vlaggen in top. Enkele foto's onder 'lees meer'. 

Lees meer...

Rijke oogst voor de 100 Mooiste van Meierijstad

logo meierijstad 2Schijndel / Meierijstad - Inwoners van Meierijstad hebben massaal monumenten en andere bezienswaardigheden genomineerd voor de 100 Mooiste (M100) van Meierijstad. Er zijn ruim 200 verschillende locaties en objecten aangedragen en meer dan 600 stemmen uitgebracht. Juryvoorzitter en wethouder Coby van der Pas is blij verrast. ‘Fijn dat zoveel betrokken inwoners hebben gereageerd.’ 

Lees meer...

Intuïtief tekenen in DC De Schakel

GebouwDeSchakel20172Schijndel / Wijbosch - Elke eerste en derde dinsdagochtend van de maand van 9.30 tot 11.30 uur organiseert woonservice Wijbosch een activiteit. Dinsdagochtend 21 januari kan men vanaf 9.30 uur kennismaken met intuïtief tekenen. Nelly van de Dungen zal deze ochtend begeleiden. Er wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd voor de materialen. Het is ook mogelijk om vrijblijvend binnen te lopen voor een kopje koffie of thee. De Schakel is gevestigd aan de Eerdsebaan 1, Wijbosch. 
Info.: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer...

Weer subsidie te verkrijgen voor cultuur, natuur en klimaat in de buurt

vlag Noord BrabantRegio - Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim 1.300.000 miljoen euro in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Het Buurtcultuurfonds is voor lokale projecten die bedoeld zijn om het culturele vermogen van wijken en buurten te versterken. Voorbeelden zijn straattoneel, buurtopera of kunst in de wijk. Ook projecten met een regionale uitstraling op het gebied van cultuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Hiervoor is komend jaar 330.000 euro beschikbaar.

Lees meer...

Ook Danny Vera op Paaspop

danny veraSchijndel - De Early Bird tickets zijn uitverkocht, maar met de aankondigingen van het programma van Paaspop is het nog lang niet gedaan. De volgende acts zullen vrijdag 10 april tot en met zondag 12 april 2020 ook optreden op festivalterrein De Molenheide in Schijndel:80's Verantwoord; AC in DC;  Anna Domini;  The Art of Pantera;  Danny Vera;  Daredevils ; De Sluwe Vos Live;  Delain;  Frequencerz;  KiNK (Live); La Fuente;  Michel de Hey B2B Benny Rodrigues;  Mother Mercury (tribute to 50 years of Queen);  Otto von Schirach;  The Pink Floyd Project;  Royal Republic ;  Sandrien;  Sefa;  Sindicato Sonica;  Singlefeestje;  Spoil Engine;  STUK;  Trobeats;  Up The Irons; Yung Felix;  Zer00’s Heroes

Lees meer...

Martijn Kardol in Spectrum Podium Schijndel

SpectrumpodiumreserveringSchijndel - Op woensdag 15 januari presenteert Theater De Blauwe Kei de voorstelling 'Welkom' van cabaretier Martijn Kardol in Spectrum Podium Schijndel. In deze voorstelling maakt Martijn contact met de wereld en de mensen om hem heen. Of doet daar een poging toe. Hij brengt in ieder geval een flinke dosis zelfspot met zich mee. 'Welkom' is om 20.30 uur te zien in Spectrum Podium Schijndel.

Lees meer...

Top 10 kunstwerken van De Skèndelse Kwis

kunstwerkenSchijndel - Zaterdag 28 december jl. vond de kwisavond van De Skèndelse Kwis plaats. Naast de 100 vragen was er natuurlijk ook weer een creatieve opdracht. Deze creatieve opdracht werd begin december aan de teams bekend gemaakt. De teams kregen de opdracht een maquette te maken van een kunstwerk in de openbare ruimte van Schijndel met een afmeting niet groter dan 30x30 cm. En daar hadden veel teams echt werk van gemaakt. De organisatie was zeer verrast met de kunstwerken die werden ingeleverd aan het einde van de kwisavond. De creaties zijn inmiddels door een jury beoordeeld. De 10 beste kunstwerken staan bij dit artikel. De top 3 wordt tijdens de finale-avond aanstaande zaterdag 11 januari bekend gemaakt.

Lees meer...

Uitnodiging jaarlijks Startersontbijt

Startersontbijtmeierijstad2020Meierijstad - Wat gaaf dat u de stap naar het ondernemerschap heeft gezet, ondernemers zijn nodig om de motor van onze economie draaiende te houden en vanuit deze gedachte worden nieuwe ondernemers in de gemeente Meierijstad een warm welkom geheten. De gemeente gelooft in de kracht van samenwerken en kennisdelen. Daarom worden alle, in 2019 gestarte ondernemers, van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse startersontbijt. Dit ontbijt vindt plaats op 12 februari 2020 in De Afzakkerij, Verlengde Noordkade in Veghel. Tijdens dit ontbijt kunt u informeel kennismaken met collega starters uit de gemeente Meierijstad en met het projectteam van Startersnetwerk Meierijstad.

Lees meer...

Ideeën voor de Landschapstriënale 2020 in regio Meierijstad?

Landschapstriennalelogojan2020Meierijstad - Dit jaar komt de Landschapstriënnale 2020 (organisatie Stichting LT2020) naar onze regio. Een jaar lang staan dan de Brabantse beekdalen in de schijnwerpers. Van januari tot en met september 2020 vinden daarvoor allerlei activiteiten plaats in de beekdalen. Als inwoner, ondernemer, fotograaf, scout, IVN-lid, theatermaker, kano-verhuurder, kunstenaar, schatgraver, wandelaar, fietser, vrijwilliger, lid van de Heemkundekring, klompenmaker of initiatiefnemer kunt u meedoen. Kom naar de informatie avond 'Het Brabantse bekenlandschap vertelt' op 27 januari.

Lees meer...

Zichtlocaties voor windturbines rondom Schijndel en Keldonk

InblauwmogelijkewindparkenMeierijstad - Het College heeft het oog laten vallen op locaties in de omgeving van Schijndel en Keldonk om windturbines te plaatsen, zo meldt de politieke partij Hart nog in het oude jaar. Het College heeft de locaties bekendgemaakt waar mogelijk windturbines en (velden met) zonnepanelen komen. Ze komen waarschijnlijk vooral rond de bebouwde kom van Schijndel en in het zuidwesten van Keldonk. Tenminste, als de gemeenteraad daarmee instemt. De locaties (zie afbeelding) staan in het rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad'. Dat rapport is geschreven vanwege de opgave voor gemeenten om het opwekken van duurzame energie op grote schaal mogelijk te maken: locaties voor 35 windmolens en 914 hectare om zonnepanelen op te leggen binnen Meierijstad. Waarbij het college trouwens terecht aangeeft dat het net zo wezenlijk is om energie te besparen, aldus Hart. Afbeelding: in blauw mogelijke windparken

Lees meer...

Natuurfilm ‘Het Groene Woud, Brabant tussen steden’ te zien in Spectrum Podium

FilmposterhetgroenewouduitsneeHaaren/Schijndel - Jaarlijks brengt Brabants Landschap een natuurfilm uit. De nieuwste natuurfilm van Brabants Landschap reist rond langs Brabantse bioscopen en filmhuizen. Op 29 januari 2020 is de film 'Het Groene Woud, Brabant tussen steden' te zien bij Spectrum Podium. Natuurfilmer en boswachter Mark Kapteijns heeft twee jaar gewerkt aan de film met het edelhert als filmheld. Voor de film Het Groene Woud heeft Mark Kapteijns extra veel tijd uitgetrokken en dat heeft geresulteerd in nóg meer unieke beelden. Het verborgen leven van onder andere edelhert, ooievaar, boomkikker en das wordt haarscherp in beeld gebracht. De waardevolle natuur, in balans met stad en land, mens en dier, staat centraal in de film die pp kunstzinnige wijze het de verborgen natuurlijke schatten van Brabant laat zien. Speciaal voor deze avond is Mark Kapteijns aanwezig om meer te vertellen over zijn werk. U kunt kaarten reserveren voor deze filmvoorstelling.

Lees meer...

Nieuwjaarstoespraak nieuwe stijl burgemeester Van Rooij

nieuwjaarsontmoetingmeierijstad2020Meierijstad – De gezamenlijke nieuwsbijeenkomst van de gemeente Meierijstad vond gisterenavond voor de eerste keer plaats in Cultureel Centrum ’t Spectrum. De toespraak 'Diversiteit, de Kracht van Samen…' van burgemeester Van Rooij had gisteren een moderne uitstraling. Zijn uitgesproken tekst werd gelardeerd door een van tevoren opgenomen film waarin diverse inwoners van Meierijstad op een bankje bevraagd worden wat zij in Meierijstad beleven en welke kansen zij daarin zien. En zoals in de uitnodiging al was te zien zorgde de Schijndelse Christel de Laat, gekleed in een outfit in Meierijstadkleuren, voor een vrolijke noot.

Lees meer...

Nieuwjaarsreceptie sv Avanti’31 – vrijwilliger van het jaar

AvantijohanschellekensvrijwilligervanhetjaaruitsneeSchijndel – De nieuwjaarsreceptie sv Avanti’31 werd afgelopen zondag 5 januari goed bezocht en werd volgens een inmiddels goed gebruik de vrijwilliger van het jaar gehuldigd. Dit jaar was Johan Schellekens de gelukkige. Een volle kantine luisterde zondagmiddag naar de nieuwjaarstoespraak van Avanti’31-voorzitter Jack Brus. Jack memoreerde hierin de (sportieve) hoogtepunten en hier en daar ook de mindere momenten van het afgelopen jaar. Een paar jubilarissen die niet aanwezig konden zijn bij de huldigingsavond in oktober van het oude jaar werden nu tijdens de nieuwjaarsreceptie door Jack Brus alsnog naar voren geroepen.

Lees meer...

Metalen verpakkingen vanaf februari bij plastic- en drankverpakkingen

logo meierijstad 2Meierijstad - Vanaf 1 februari 2020 mogen de inwoners van Meierijstad lege metalen verpakkingen sámen met plastic- en drankverpakkingen aanbieden in de daarvoor bestemde PD-zakken. Ophaaldagen blijven hetzelfde als in 2019. De maatregel is een volgende stap in het terugbrengen van de hoeveelheid restafval in Meierijstad en meer hergebruik van grondstoffen. Wat betreft de metalen verpakkingen gaat het bijvoorbeeld om aluminium schaaltjes van maaltijden, conservenblikken, aluminiumfolie, blikjes van frisdrank of bier en waxinelichtcoupjes.

Lees meer...

Glow in the Dark tennis bij Skinlo

glowinthedarkSchijndel - TC Skinlo is het nieuwe (tennis)jaar sportief begonnen. Op zaterdag 4 januari jl organiseerde de Schijndelse club voor de derde maal het nieuwjaarsevenement met Glow in de Dark tennis voor alle jeugd- en seniorleden. Het evenement gaf een speciale sfeer zo tijdens deze nog donkere dagen. Organisator Edwin van Tilburg: “Dit jaar hadden we net een andere twist: de deelnemers streden tegen elkaar in teams. Want bij Skinlo staan we voor teamsport op maat.” Dit jaar waren er 36 jeugdleden en 64 senioren die meededen aan het toernooi. Dat betekende dat zeven banen tussen 17 en 22.30 uur geheel in blacklight waren aangekleed en uiteraard ook de deelnemers.

Lees meer...

Hopbel Schaaktoernooi

schaaktoernooi 1Schijndel - Op zondag 19 januari wordt het algemeen bekende Schijndelse Schaaktoernooi gehouden. Plaats van spanning en sensatie Grand-Café de Hopbel van Mari en Rachel van Venrooij-van Veghel, Kloosterstraat 1 te Schijndel. De aanvang van dit gezellige toernooi is om 13.00 uur. De zaal is geopend vanaf 12.00 uur. Evenals andere jaren worden er 7 ronden gespeeld met een speelduur van 15 minuten per speler per partij. De deelnemers zullen per ronde worden ingedeeld volgens het principe van het Zwitsers systeem, zodat iedereen zoveel mogelijk een tegenstander van gelijke sterkte treft. Dus ook voor de thuisschaker en jeugdschaker een aantrekkelijke vorm om aan een schaaktoernooi deel te nemen.

Lees meer...

Politie: "Geen steekincident maar mishandeling"

steekpartij5Schijndel - Er heeft afgelopen vrijdagavond geen steekincident plaatsgevonden, maar een mishandeling. Dat laat de politiewoordvoerder desgevraagd weten aan TVSchijndel. "Het gaat om een mishandeling waarbij het slachtoffer een hoofdwond heeft opgelopen. Het slachtoffer verklaarde zelf dat dat met een mes gebeurd moest zijn, maar dat is niet gebleken", aldus de woordvoerder. "Het lijkt er eerder op dat hij met een hard voorwerp op zijn hoofd is geslagen met een flinke bloeding tot gevolg." De politie hield vrijdagavond een 53-jarige man uit Schijndel aan als verdachte. "Beide mannen kennen elkaar, de verdachte is weer op vrije voeten en het slachtoffer wilde geen aangifte doen", besluit de woordvoerder. 

Lees meer...

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//