foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
 

Periodes ontheffing verbranden snoeihout

Agenda
Logo_meierijstad_nieuw
Datum: 1 november 2020 00:00 - 30 november 2020 22:00

Er is in 2019, net zoals in 2017 en 2018 een algemene ontheffing vastgesteld voor het, onder strikte voorwaarden, mogen verbranden van snoeihout in de maanden maart en november. Omdat er nog geen/onvoldoende verwerkingsalternatieven voor handen zijn wil het college dit voor 2020 opnieuw regelen. Daarbij wordt in Q2 een overleg gestart met burgers danwel belangenorganisaties om te kijken of alternatieve verwerkingsmethodes mogelijk en haalbaar zijn. Het college besluit tot vaststelling van een algemene ontheffing voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied in de maanden maart en november van 2020.

Voorwaarden verbranding
1.Verbranden van snoeihout mag alleen buiten de bebouwde kom; indien het stookadres binnen de bebouwde kom ligt is de ontheffing niet geldig.
2. Er dient voortdurend toezicht te worden gehouden door één of meer meerderjarige personen; deze personen mogen de verbrandingsplaats niet eerder verlaten dan nadat het vuur is gedoofd.
3. Het is niet toegestaan snoeihout te verbranden op zon- en algemene feestdagen die vallen in de genoemde periode.
4. Het vuur mag pas worden aangestookt ná 08.00 uur en moet geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur.
5. Er moet een afstand van meer dan 30 meter van een gebouw en van een opstapeling van oogstproducten worden aangehouden en van ten minste 100 meter van bos of heidegrond.
6. Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen als (oude) autobanden, (stook)olie en dergelijke.
7. Het vuur moet zodanig worden aangelegd dat er geen gevaar en/of hinder kan ontstaan voor de omgeving.
8. Er mag uitsluitend droog snoeihout worden verbrand.
9. Het snoeihout mag uitsluitend in kleine hoeveelheden worden verbrand, de omvang van de brandstapel mag maximaal 3 m³ bedragen.
10. Eventuele nadere aanwijzingen van de toezichthoudende ambtenaar en/of politie dienen stipt te worden opgevolgd.

Onderzoek naar alternatieven
De gemeente onderzoekt dus nog alternatieve verwerkingsmethoden voor snoeihout. Het is de bedoeling om deze alternatieven in 2020-2021 in te zetten. Het verbranden van snoeihout is vanaf dan beperkt of zelfs helemaal niet meer toegestaan.

 

 

Alle datums


  • Van 1 november 2020 00:00 tot 30 november 2020 22:00

Powered by iCagenda

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//