foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Subsidieregeling Stimulering Toegankelijkheid 2020-2021

stichtingtoegankelijkmeierijstad2017Meierijstad - De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedereen, met of zonder beperking mee kan doen en heeft toegezegd zich hiervoor extra in te spannen. Een goede manier om te stimuleren dat de toegankelijkheid voor mensen met een beperking op verschillende fronten verbetert, is het oprichten van een stimuleringssubsidie. Het gaat dan om het verbeteren van de toegankelijkheid in zowel het fysieke domein als op sociaal en digitaal vlak. De voorwaarden voor de stimuleringssubsidie toegankelijkheid zijn uitgewerkt in de nadere regels Stimulering Toegankelijkheid. Voor 2020 en 2021 is het subsidiebudget 40.000 euro per jaar. Aanvragen worden voor maximaal 50% bekostigd, met een maximum van 5.000 euro totdat het plafond van het stimuleringsbudget is bereikt.

Lees meer...

Hulp Internationale Gezondheidszorg- en Tropengeneeskunde-artsen

jbzdenbosch 26032020's-Hertogenbosch – Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch maakt bekend dat het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) en de Nederlandse Vereniging van Tropengeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) de handen in elkaar hebben geslagen om Nederlandse ziekenhuizen en de zorg de komende periode te ondersteunen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gevraagd de coördinerende rol te nemen vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant. Tropenartsen hebben specifieke kennis en ervaring hebben met het organiseren van zorg in tijden van een epidemie. De tropenartsen die zijn opgeleid door het OIGT en vertegenwoordigd door de NVTG hebben ruime internationale ervaring bij epidemieën. Zij zijn gewend om bij grote uitbraken hulpverlening te coördineren en mede te organiseren.

Lees meer...

Komende raadsvergadering anders dan anders

Thijsvanzutphen bronlijstblancoMeierijstad – Het wordt een uitzonderlijke raadsvergadering, de eerstvolgende raadsvergadering. Door de coronamaatregelen kan er niet collectief vergaderd worden. Maar het is wettelijk niet mogelijk om een raadsvergadering digitaal te houden, zo laat het college aan de raad weten. De wet schrijft namelijk voor dat raadsleden lijfelijk aanwezig moeten zijn. Alhoewel raadsvergaderingen door de regering zijn uitgezonderd van het verbod op openbare bijeenkomsten, kan het college in de raadzaal van Meierijstad met 35 raadsleden 1,5 meter ruimte tussen de raadsleden niet garanderen. Bovendien wil het college de kans op besmetting tot een minimum beperken en zo min mogelijk personen aanwezig hebben in de raadsvergadering. Concreet betekent dit dat de raadsvergadering van volgende week woensdag 8 april zal worden bijgewoond door 1 raadslid, de burgemeester en de griffier. Politieke partij Hart heeft eerder bekend gemaakt dat de keus op het jongste raadslid is gevallen, namelijk Thijs van Zutphen (1997) uit Nijnsel van Lijst Blanco, sinds januari 2017 ook fractievoorzitter van Lijst Blanco.

Lees meer...

Definitieve data jubileumconcert Popkoor Transparant

Popkoortransparantlogo2019Schijndel - Hoewel het nog niet duidelijk is of er in juni dit jaar überhaupt nog evenementen gehouden mogen worden heeft Popkoor Transparant het zekere voor het onzekere genomen en besloten om dit jaar het eerder aangekondigde jubileumconcert niet meer te laten plaatsvinden. Eerder maakte het koor al bekend om hun optredens vanwege hun 20-jarig jubileum naar 20 en 21 maart 2021 door te schuiven, de data zijn nu alsnog aangepast.  De twee optredens in Cultureel Centrum ‘t Spectrum zijn nu definitief verzet naar 27 en 28 maart 2021. "Wij begrijpen dat het moeilijk is om nu al te weten, of u op de nieuwe datum kunt komen kijken en luisteren. De eerder aangeschafte kaartjes van 21 maart van dit jaar blijven geldig op 27 maart 2021 en dat geldt uiteraard ook voor de kaartjes van 22 maart van dit jaar die geldig zijn voor 28 maart 2021. Als u het kaartje in wilt leveren krijgt u het geld terug", aldus Elly en Annelies die de pr verzorgen voor het Schijndelse popkoor.

Lees meer...

Extra aandacht burgemeester voor betrokkenen verzorgingshuizen

burgemeesterkeesvanrooij persfotogemeente wimroefsMeierijstad - Een dezer dagen ontvangen de bewoners, medewerkers en directie van verzorgingshuizen een persoonlijke brief van burgemeester Kees van Rooij vergezeld van een kleine traktatie in de vorm van een lekkere appelflap. Met deze persoonlijke benadering wil de burgemeester, die al sinds een tijdje vanuit thuis bij zijn gezin in Horst aan de Maas werkt, al deze mensen een hart onder de riem steken. In de brief kunnen de ontvangers het volgende lezen. "We zitten in een ongekende situatie, waar u nu elke dag de gevolgen van ondervindt. Ik wil u met dit kleine gebaar laten weten dat ik aan u denk. Om u te beschermen tegen het coronavirus moet u nu voor langere tijd uw familie of geliefden missen. Ik kan me voorstellen dat dit een zware periode voor u is, nu u geen bezoek kunt ontvangen."....

Lees meer...

Medeleven met zee van lichtjes

lichtjesvoordeziekenTilburg – Carin van Oekel uit Tilburg heeft een hartverwarmende actie voor morgenavond in Tilburg bedacht en zoekt zo mogelijk via de media landelijke navolging. Onder meer het Brabants Dagblad besteedde er vandaag aandacht aan. Iedereen zou morgenavond dinsdag 31 maart om negen uur 's avonds een lichtje kunnen ontsteken achter het raam of bij de deur als troost in deze bizarre tijd: 'delen + lief'. Carin vindt zoals zovelen dat deze coronacrisis tot zeer schrijnende situaties leidt, zowel bij het afscheid van overledenen als bij coronazieken die in thuisisolatie zitten of die opgenomen zijn via of in het ziekenhuis. Carin die zelf een bureau heeft voor coaching, training & workshop en vertrouwelijk gesprek ook in tijden van rouw trekt zich de persoonlijke verhalen vanuit haar eigen omgeving in deze coronacrisis aan. Zoals bij het afscheid nemen van overledenen dat alleen onder strikte richtlijnen kan geschieden en het bezoek aan coronazieken dat niet of nauwelijks mogelijk is. Nadat eerst het zorgpersoneel met groot applaus landelijk werd bedankt vindt Carin het nu tijd voor een lichtjesactie om troost te bieden aan patiënten en familie van zieken en overledenen. Eventuele foto's die gemaakt worden kunnen op social media gedeeld worden onder de hashtag #lichtjevoordezieken.

Lees meer...

Schijndelse Avondvierdaagse gaat niet door

                Schijndel - De organisatie van de Schijndelse Avondvierdaagse heeft met pijn in het hart moeten besluiten om de 10e editie niet door te laten gaan. Onlangs zijn de maatregelen rondom het coronavirus aangescherpt en mogen er tot 1 juni geen evenementen plaatsvinden. De Avondvierdaagse zou dit jaar plaatsvinden van 9 t/m 12 juni. Door de beperkende maatregelen is het echter niet mogelijk en wenselijk om nu door te gaan met de voorbereidingen en ook de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn nog steeds van dien aard, dat het allemaal heel onzeker is. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat nu voorop.

Lees meer...

Grote boomtak breekt af, brandweer opgeroepen

takafgebroken5Schijndel - Omstreeks 18.15 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een grote afgebroken boomtak die op de Deken van Dijkstraat in Schijndel belandde. De brandweer zaagde de boom in stukken en plaatste deze op het trottoir en markeerde deze met rood witte linten. De rijbaan werd schoongeveegd door enkele brandweerlieden. Er raakte niemand gewond.

Lees meer...

Meierijstadloketten in Schijndel en Sint-Oedenrode gesloten

MeierijstadgewijzigdeopeningstijdenMeierijstad - De dienstverleningscentra in Sint-Oedenrode en Schijndel zijn vanaf morgen 30 maart tot en met 10 april gesloten voor publiek in verband met het coronavirus. Eerder waren de tijden al aangepast vanwege de cornavirusuitbraak. De dienstverlening van de gemeente Meierijstad gaat wel door. De openingstijden in Veghel voor de balies burgerzaken zijn maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Inloop spreekuur Sociaal domein: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor bijzondere situaties neemt u telefonisch contact op met de gemeente Meierijstad via 140413. Er wordt dan geprobeerd maatwerk toe te passen. Meer informatie op de website meierijstad.nl-openingstijden gemeentehuis en nevenvestigingen.

Lees meer...

JBZ Den Bosch initieert wijkverzorgingshuis

jbzdenbosch 26032020's-Hertogenbosch – Na eerder ook de bezoekregeling te hebben aangepast heeft het Bossche ziekenhuis een nieuw initiatief naar buiten gebracht, het wijkverzorgingshuis. En er is mooi nieuws vanuit het Ministerie van Volksgezondheid over de levering van extra beademingsapparaten en beschermingsmiddelen. U leest er hieronder meer over. Het JBZ bereidt zich zo goed als mogelijk voor op de aantallen patiënten die komende dagen naar het ziekenhuis komen. De medewerkers doen dit zowel organisatorisch als wat betreft de mogelijk ethische vragen die op hen af komen. Hierbij blijft de gewone noodzakelijke zorg heel belangrijk en deze houdt ieders volle aandacht.

Lees meer...

Creatief tuig in Plezier en Passie op RTL4

creatieftuigSchijndel - Creatief tuig in Schijndel is dé plek voor een nieuwe look op het gebied van haar en make-up. Nederland is het land waar je maar gewoon moet zijn, niet boven het maaiveld uitsteken. Creatief tuig wil juist tegen de stroming inzwemmen en helpt je om naar links te kijken als de rest naar rechts kijkt. Wat Creatief tuig in petto heeft kun je zien op zondag 29 maart om 16.00 uur en zaterdag 4 april om 14.00 uur in Plezier & Passie op RTL 4.

Lees meer...

Aanpassing openstelling van ’t Spectrum

spectrumSchijndel - Het coronavirus en de door de overheid afgekondigde maatregelen hebben een grote impact op iedereen, ook op de maatschappelijke instellingen die gevestigd zijn in ’t Spectrum in Schijndel. Inmiddels hebben bijna alle vaste bewoners / huurders van ’t Spectrum gekozen voor thuiswerken of verplaatsen ze hun activiteiten naar een andere locatie. Dit is voor het bestuur en management van ’t Spectrum aanleiding de openstelling van het gebouw na overleg met de huurders aan te passen, teneinde gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Nadat eerder al de horeca faciliteiten en het podium zijn stilgelegd, zal vanaf maandag 30 maart het hele gebouw tot nader order voor publiek gesloten zijn.

Lees meer...

Een klein gebaar in deze moeilijke tijd

reumabewegingbloemen2Schijndel - 27 maart staat bij Reuma-beweeggroep “De Meierij” in het teken van zorgen voor elkaar. Veel van hun leden in Den Bosch, Berlicum, Veghel, Loosbroek, Gemonde, Middelrode, Den Dungen, Sint Michielsgestel, SCHIJNDEL, Wijbosch en Sint Oedenrode hebben de chronische ziekte reuma en zijn daardoor in verband met de coronacrisis aan huis gekluisterd. Ze zijn bang om onder de mensen te komen en besmet te raken. Logisch ook, want ouderen en chronisch zieken hebben het extra moeilijk in deze tijd. Gelukkig kwam de voorzitter van Reuma-beweeggroep “De Meierij” met een geweldig idee om al hun leden te verrassen met een bos bloemen. Om hen te laten weten dat zij aan hen denken en om ze net zoals zij hun zorg mensen steunen een hart onder de riem te steken. Dit idee werd meteen omarmd door de lokale supermarkt Plus Eijkemans. Wim Eijkemans doneerde maar liefst 100 bossen tulpen voor onze lokale vereniging.

Lees meer...

Klok gaat weer vooruit voor de zomertijd

Klokvoouit zomertijd 2020Landelijk - De datum waarop we de klok verzetten is niet ieder jaar hetzelfde. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. Dit weekend verzetten wij daarom weer de klok. In de nacht van zaterdag 28 maart 2020 op zondag 29 maart 2020 zetten we om 02.00 uur de klok weer een uur vooruit in verband met de zomertijd. In de nacht van zaterdag 24 oktober 2020 op zondag 25 oktober 2020 om 02.00 uur gaat dit jaar weer de wintertijd in. Een ezelsbruggetje om te onthouden of de klok voor het instellen van de zomertijd vooruit of achteruit moet: In het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit.

Lees meer...

Ommetjes in Schijndel gedeeltelijk afgesloten

Ommetje broedseizoen2020Schijndel - De Ommetjes in Schijndel worden tijdens het broedseizoen tijdelijk gedeeltelijk afgesloten omdat er in dit gebied beschermde weidevogels broeden. Het broedseizoen loopt ongeveer van 1 maart tot 15 juni. Zoals algemeen bekend is, gaat het heel slecht met de weidevogels en dat heeft veel oorzaken. Een daarvan is verstoring. Als er iemand het gebied betreedt, verlaat de vogel het nest en keert pas weer terug op het nest als het gevaar is geweken. Dat kan wel een kwartier of langer duren. Vervolgens komt er na een kwartier of eerder de volgende wandelaar met of zonder loslopende hond aan.

Lees meer...

Bernhoven sluit kinderafdeling

ziekenhuis BernhovenUden - Vanaf vandaag vrijdag 27 maart is de kinderafdeling in het Berhoven ziekenhuis in Uden gesloten. Bernhoven heeft hiervoor gekozen om medewerkers, materiaal en apparatuur zo goed mogelijk in te kunnen zetten voor de acute zorg die nodig is vanwege de coronacrisis. Enkele kinderen die nu nog op de afdeling verblijven, worden overgeplaatst naar het Radboud universitair medisch centrum (umc). "Kinderen met acute problemen blijven we zien en behandelen in Bernhoven. Ze zullen wel daarna elders moeten worden opgenomen. Verloskunde en de couveuseafdeling blijven open", aldus het ziekenhuis.

Lees meer...

Natuurmaatregelen in verband met het coronavirus

staatsbosbeheer maart2020Amersfoort / 's-Graveland - Vorig weekend was het erg druk in de natuur. Om dat dit weekend te voorkomen, kunnen burgemeesters besluiten natuurgebieden of parkeerplaatsen te sluiten. De verwachting is dat dat op veel populaire plekken gaat gebeuren. Op de site van elke gemeente staat aangegeven om welke gebieden het gaat. Alle natuurbeheerorganisaties waaronder Staatsbosbeheer roepen bezoekers op om zich aan te corona-richtlijnen te houden. Meierijstad heeft vele natuurgebieden rondom en in de natuurbeheersgebieden wordt erop toegezien dat bezoekers zich aan de richtlijnen houden. Ook worden er vaak uitkijkpunten en dergelijke, waar mensen kort bij elkaar kunnen komen tijdelijk gesloten. Hieronder vindt u de richtlijnen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zoals ze die beide naar buiten hebben gebracht en waarbij zij bezoekers waarschuwt voor mogelijke drukte in bepaalde gebieden, waaronder Noord-Brabant. Boswachters houden scherp toezicht.

Lees meer...

Opening Swanny-shop in Schijndel

swannyshop.pngSchijndel - Op 1 April vindt de opening plaats van Swanny-shop aan de markt 11a in Schijndel. Het gaat hier om een woonaccessoires en cadeau artikelen winkel. De winkel is nu nog gevestigd in Sint-Michielsgestel maar zal in zijn geheel verhuizen naar Schijndel. Ronald Kerkhof, oprichter en eigenaar van swanny-shop, was samen met mijn vrouw (Jeanette) deze shop begonnen. Het was gestart als een soort "hobby” maar is inmiddels al aardig uit de hand gelopen. Het doel was om betaalbare producten te kunnen leveren. De naam "swanny” is gekozen omdat dit vroeger een koosnaam voor zijn vrouw was. Ze blijven proberen om voor iedereen betaalbare producten te vinden en te leveren, dus zij hopen dat ze u ook een keer mogen verwelkomen in hun shop. De koffie staat klaar, en u kunt dan op uw gemak eens rond kijken naar alle producten.

Lees meer...

De democratie ten tijde van de coronacrisis

RaadsvergaderingMeierijstad - De gemeenteraadsvergadering van 8 april wordt een hele bijzondere. Met dank aan de coronacrisis zoekt de politiek voor even de grenzen op van wat democratisch nog nét kan.De fractie van Hart laat op haar website vanochtend weten hoe die grenzen worden opgezocht. De agenda van de vergadering bestaat uit onderwerpen die op 5 maart jl. al zijn besproken door raadscommissies. De fracties weten al of ze voor of tegen de voorstellen stemmen en of ze nog wijzigingsvoorstellen (amendementen of moties) willen indienen.

Lees meer...

Atelierroute uitgesteld naar volgend jaar

CoronaTVSchijndelSchijndel - Gisteren heeft de Organisatie Atelierroute Schijndel het besluit genomen om de tweejaarlijkse Atelierroute die gepland stond op 24 mei, door te schuiven naar volgend jaar mei. Ook de expositie van alle deelnemers in het Jan Heestershuis komt te vervallen en wordt uitgesteld naar mei 2021.

Lees meer...

Groepsvormingsverbod voor hele veiligheidsregio

Veiligheidsberaad brontwitterArnhem - Zoals de minister van Justitie en Veiligheid in de persconferentie van maandagavond aankondigde, is groepsvorming zonder de 1,5 meter afstand tot elkaar niet toegestaan. Het Veiligheidsberaad heeft de intentie uitgesproken om het groepsvormingsverbod in alle veiligheidsregio’s op het hele gebied van de veiligheidsregio van toepassing te verklaren in plaats van op specifieke plekken. Onder een groep wordt verstaan: 3 personen of meer. Dat betekent dat als mensen in de openbare ruimte samenkomen, zij 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd. Samenkomsten zijn sowieso verboden, met enkele uitzonderingen zoals een begrafenis of huwelijk met een maximaal van 30 personen. Ook bij de uitzonderingen geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Lees meer...

Ouderenbond KBO bezorgd om ouderen

LogoKBOSchijndel / Regio - KBO-Brabant: "senioren hebben het moeilijk in de coronacrisis, laten we een paar zorgen wegnemen" KBO-Brabant maakt zich, als grootste seniorenvereniging van Brabant, ernstig zorgen over de ouderen in de provincie. Vooral natuurlijk over de   lichamelijke gezondheid en het geestelijk welzijn van iedereen in deze kwetsbare en nu al zwaar getroffen groep. Bij een aantal concrete vraagstukken, zoals de rijbewijsverlenging, de eigen bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg) en de belastingaangifte, vraagt KBO-Brabant aan de Rijksoverheid om praktische oplossingen. 

Lees meer...

Heropening Domino’s Pizza Schijndel op 20 april

DominoPizzaSchijndel - Half maart sloot de Domino’s vestiging aan de markt plots. Dit viel te lezen op een briefje op het pand. "Wegens overname en overdracht van de winkel zijn wij tot nader datum gesloten", valt te lezen. Op 27 december 2017 werd bekend dat er een Domino’s zou openen in het centrum. Deze opende 25 juni 2018. Dit bleek een valse start. De hoge verwachtingen konden niet worden waargemaakt. Nu hangt er een personeel gezocht banner aan de gevel en op de Facebook pagina stellen de nieuwe eigenaren zich voor.

Lees meer...

Voorstellingen Kleren maken de Keizer uitgesteld

KlerenMakenDeKeizerMeierijstad / Regio - Voor regionaal musicalgezelschap Het Brabants Muziek-Theater en haar jeugdgroep Kleintje BMT betekenen de aangescherpte richtlijnen dat repetities de komende maanden niet kunnen doorgaan, met het uitstellen van de uitvoeringen van kindermusical Kleren maken de Keizer tot noodzakelijk gevolg.
Het coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Gisteravond kondigde de Nederlandse overheid nieuwe richtlijnen aan, waaronder een verbod op bijeenkomsten tot 1 juni. Op zaterdag 6 juni zou de première van Kleren maken de Keizer plaatsvinden in theater De Enck in Oirschot. Maar nu repetities in groepsverband tot eind mei uitgesloten zijn, ziet Het Brabants Muziek-Theater geen andere mogelijkheid dan alle voorstellingen van haar jeugdproductie uit te stellen.

Lees meer...

Schoorsteenbrand Putsteeg vals alarm

PutsteegValsAlarm1Schijndel - Gisteravond werd om 21:20 uur de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Putsteeg. Brandweerkorpsen van Schijndel en 's-Hertogenbosch kwamen ter plaatse. De autoladder hoefde niet te worden ingezet. De brandweer heeft nog met warmtebeeldcamera gezocht maar er werden geen warmtebronnen gevonden in de schoorsteen.

Lees meer...

Ook bezoekregeling Jeroen Bosch ziekenhuis aangepast

jbzdenbosch mrt2020's-Hertogenbosch - Nadat eerder het Bernhoven ziekenhuis op slot ging heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis gisteren besloten geen bezoek meer toe te staan in verband met Coronavirus. Vanaf morgen donderdag 26 maart mogen patiënten die opgenomen zijn in het Jeroen Bosch Ziekenhuis geen bezoek meer ontvangen. Dit om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard een heel ingrijpende maatregel. Er zijn enkele uitzonderingen, namelijk er mogen 2 familieleden waken bij een stervende. De behandelaar kan uit menselijkheid van deze regel afwijken. Er mag 1 ouder of voogd (liefst steeds dezelfde) aanwezig zijn bij een minderjarige die opgenomen is. >>

Lees meer...

Schijndel is stil, geruststellend stil

Schijndel - Het ziet er maar verlaten uit, ons dorpje. Waar het normaal een drukte van jewelste zou zijn, is het paaspopterrein nu angstvallig leeg. Het beeld van 'de loopbrug' die nog niet af is, doet toch een beetje pijn. Maar het is nodig. Straten zijn veelal leeg, een enkeling trekt er individueel op uit. Te voet of per fiets. Bij de visvijver vinden we een paar verlaten vissers. De drukste plekken van het dorp zijn, zoals verwacht, de parkeerplaatsen van supermarkten en deze winkels zelf. Wim Eijkemans van PLUS Schijndel vertelt ons hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Waar ze op moeten letten en wat de maatregelen zijn die genomen worden. Maar voor de rest, is het angstvallig stil overal. Of nou, angstvallig? Misschien eerder: geruststellend stil. Want dit is wat nu even met z'n allen moeten doen, en dus blijkbaar ook doen.

Lees meer...

Meierijstad plant groot aantal bomen

bomen plantenMeierijstad - Jaarlijks helpen heel veel kinderen en vrijwilligers in Meierijstad op de Nationale Boomfeestdag met de aanplant van bomen en heesters. Dit jaar kon het vanwege het corona-virus helaas niet doorgaan in die traditionele vorm. Er waren maar liefst 1620 bomen en heesters besteld én geleverd. Uitstellen was geen optie omdat het plantseizoen zich nú aandient. En de juiste condities zijn belangrijk om de aanplant goed tot groei te laten komen. Daarom is Meierijstad gestart met de aanplant van het geleverde plantgoed.

Lees meer...

Informatie POM (Platform Ondernemend Meierijstad)

logo ONS POMMeierijstad - Het POM heeft alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 afgelast. Dat zijn zowel de kleine bijeenkomsten van POM (30 maart: Financiën op orde en 3 april: Laaggeletterdheid) als de bijeenkomst van ONS op het Paaspop Business Festival en de bijeenkomst in het Oranjeweekend op de markt in Schijndel. Bedrijven die als gevolg van de coronacrisis kampen met onder- of overbezetting kunnen zich melden op flexexchange.nl. Op dit platform wordt vraag en aanbod van personeel kosteloos bij elkaar gebracht. Dit platform is bedoeld om ondernemers van ZZP’er tot grootbedrijf met elkaar in contact te brengen, om samen bezettingsproblemen het hoofd te bieden.

Lees meer...

Cranenbroek cancelt geplande koopzondagen

Gebouw CranenbroekSchijndel – "In verband met de Coronacrisis hebben wij besloten om de geplande koopzondagen en paasmaandag 13 april niet door te laten gaan. Wij bekijken de situatie van dag tot dag en volgen de adviezen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid op. Daarnaast zijn de winkels in België inmiddels dicht en daarmee is dus ook Van Cranenbroek Opglabbeek (Oudsbergen) gesloten t/m 5 april. Eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk vermeld op onze website", dat maakt het bedrijf gisteren bekend.

Lees meer...

Gratis webinar van CJG Meierijstad

gemeentecoronaMeierijstad -  Gratis webinar van CJG Meierijstad: Met de kinderen thuis; samen de nieuwe situatie door!' Door de coronacrisis is er in korte tijd veel veranderd. Er komt veel op mensen af, zeker voor opvoeders. We moeten ons eigen (thuis)werk zien te verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en de kinderen zijn fulltime thuis. Hoe ga je daarmee om? Centrum Jeugd en Gezin Meierijstad biedt een gratis webinar aan: ‘Met de kinderen thuis, samen de nieuwe situatie door’. Het webinar is op 1 april om 20.30 uur. Aanmelden kan vanaf nu. In het webinar helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve (o.a. bekend van tv en meerdere opvoedboeken) ouders op weg met antwoorden en ideeën voor al deze dilemma’s. Samen met haar kijken de deelnemers naar de enorme uitdagingen waar ze voor staan maar ook naar de kansen die dit alles meebrengt voor een gezin.

Lees meer...

Vrijheidsmaaltijd officieel gecanceld

vrijheidsmaaltijd5mei2020 4en5meiMeierijstad - Het lag in de lijn van de verwachtingen, ook de geplande vrijheidsmaaltijd gaat vanwege de afgekondigde maatregelen in verband met het Coronavirus niet door. Dat laat de gemeente Meierijstad via haar Facebookpagina weten. Op 5 mei wordt jaarlijks de bevrijding van Nederland gevierd. Dit jaar gebeurt dat voor de 75ste keer. Een bijzonder moment in onze geschiedenis, een moment dat het waard was gekoesterd en gevierd te worden ook binnen de gemeente Meierijstad. De gemeente Meierijstad was van plan om op 5 mei 2020 net zoals vorig jaar een vrijheidsmaaltijd te organiseren waarbij alle inwoners (600 max.) van Meierijstad van harte welkom waren om samen het gesprek aan te gaan, mensen te ontmoeten en de vrijheid te vieren. Dat gaat dit jaar dus niet door.

Lees meer...

Alle NMC-activiteiten gecanceld waaronder busreis

nmc natuurenmilieucentrumschijndel jan2020Schijndel - Het dagelijks bestuur van het Natuur- en Milieucentrum Schijndel heeft besloten per direct de activiteiten van alle werkgroepen stop te zetten. Dit betekent dat er geen werkgroepen meer van NMC Schijndel in het veld actief zijn, maar ook dat lezingen en wandelingen geannuleerd moeten worden. Dit zolang het coronavirus nog rondwaart en er sprake is van beperkende richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. Ook de geplande busreis met natuurexcursie op 6 juni voor onze leden laat het bestuur vervallen of wellicht wordt deze verschoven naar dit najaar. "We begrijpen ieders liefde voor de natuur en we kunnen niemand ontzeggen de natuur op te zoeken. Echter vanaf nu niet meer in werkgroepverband en onder de vlag van NMC Schijndel. Daarvoor is de gezondheid van al onze vrijwilligers en leden te kostbaar."...

Lees meer...

Bezoekersstop ziekenhuis Bernhoven

ziekenhuis BernhovenUden - Om de verspreiding van het coronavirus nog meer in te dammen, voelt het ziekenhuis Bernhoven zich sinds gisteren genoodzaakt om een bezoekersstop af te kondigen. De maatregel druist in tegen het gastvrije karakter van Bernhoven, maar hij is helaas nodig. Patiënten die nu in het ziekenhuis zijn opgenomen, en hun familie zijn hierover geïnformeerd. Om toch nog contact te kunnen hebben met de familie buiten het ziekenhuis kunnen patiënten en familieleden gebruik maken van digitale hulpmiddelen als een smartphone of tablet. Voor patiënten die niet over een smartphone of tablet beschikken zijn iPads van Bernhoven beschikbaar en kunnen medewerkers helpen om het contact te maken met behulp van videobellen.

Lees meer...

Wijboschloop gecancelled

logo loopgroep wijboschSchijndel - De Loopgroep Wijbosch maakt bekend dat de Wijboschloop in verband  met het coronavirus niet door zal gaan. Deze loop door het Wijboschbroek zou gehouden worden op Koningsdag. Hieraan zouden zowel kinderen als volwassenen mee kunnen doen.

Lees meer...

Laat kinderen niet samenscholen

logo MeierijstadSchijndel - De gemeente Meierijstad meldt het volgende: 'wij zien veel kinderen buiten sporten of spelen bij de sportvelden, speeltuinen of op straat. Wij vragen ouders hier aandacht voor te hebben! Laat uw kinderen niet samenscholen, de sportvelden zijn niet voor niets gesloten. Denk aan de veiligheid van uw kinderen, maar ook voor uzelf en de risicogroepen in uw omgeving en in de samenleving'. 


Lees meer...

Tijdelijk hoger bedrag contactloos afrekenen

Contactloos50euro pinnlAmsterdam - Betaalvereniging Nederland maakt vandaag bekend dat tijdelijk contactloos afrekening zónder pincode opgehoogd is tot 50 euro per betaling. Consumenten kunnen vanaf deze week aan de kassa per betaling tot en met 50 euro zónder pincode contactloos afrekenen, met een bankpas, smartphone of wearable. Tot nu toe moest bij een bedrag boven 25 euro altijd de pincode op de betaalautomaat worden ingevoerd, voor een contactloze betaling met een bankpas of wearable. Deze zogeheten transactielimiet wordt nu tijdelijk verhoogd naar 50 euro. Daar hoeven consumenten en ondernemers zelf niets voor te doen, het wordt volledig automatisch ingevoerd. Klanten die contactloos betalen, hoeven voorlopig minder vaak een betaalautomaat aan te raken. Zo willen banken en leveranciers van betaalautomaten een bijdrage leveren aan de strijd tegen de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Lees meer...

Deurbeleid supermarkten en aanscherping regels drogisterijen

Cbl brancheverenigingLeidschendam - Winkelwagen verplicht, maximaal aantal klanten tegelijk in supermarkten. Dat meldt het centraal bureau levensmiddelenhandel CBL vandaag. Het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht in supermarkten, ook als een klant slechts één product nodig heeft. Bovendien laten supermarkten maximaal één klant per 10m2 winkelvloer toe. In een winkel van 1000m2 mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Supermarkten regelen dit door het aantal winkelwagens te beperken. Het gebruik van een winkelwagen helpt klanten ook om voldoende afstand te houden. In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht.

Lees meer...

Zorghoeve ’t Binnenveld steekt cliënten hart onder de riem

binnenveld bosjetulpen01Schijndel - Helaas heeft ook Zorghoeve 't Binnenveld uit Schijndel haar deuren tijdelijk moeten sluiten vanwege het Coronavirus zo laat zij aan TVSchijndel weten. "Het laatste wat we willen is geen dagbesteding bieden. Vandaar dat wij op allerlei manieren contact houden met de bezoekers en verwanten en zoeken we naar creatieve oplossingen waar nodig. Om de bezoekers een hart onder de riem te steken en te laten weten dat we aan ze denken, is vandaag bij alle bezoekers een bosje tulpen bezorgd." De bezorging werd verzorgd door hun chauffeurs en het boeketje is afgegeven volgens de RIVM-richtlijnen die op dit moment gelden, zonder handcontact en op veilige afstand. De tekst in rijm die op het bijbehorende kaartje stond kunt u hieronder lezen.

Lees meer...

Meierijstad investeert in verbinding zorg en veiligheid

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - Gemeenten krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid bij thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het komt steeds vaker voor dat kwetsbare inwoners, die mogelijk een (veiligheids)risico vormen voor zichzelf en/of voor hun omgeving, overlast veroorzaken of extra hulp nodig hebben bij het deelnemen aan de samenleving. Een goede balans vinden in enerzijds 'zorg en ondersteuning bieden' en anderzijds 'veiligheidsinterventies', is van belang voor een duurzaam veilige en leefbare omgeving. De gemeente Meierijstad wil haar inzet hierop verstevigen en investeert 200.000 euro zo maakt zij vandaag bekend. Met dit geld zet de gemeente in op preventie, het in een vroeg stadium signaleren van problematiek en veiligheidskwesties en deskundige ondersteuning. Hierdoor wil de gemeente ook verplichte zorg (en daarmee gepaarde kosten) zo veel mogelijk voorkomen.

Lees meer...

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//