foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Geen zienswijzen tegen ontwerp-bestemmingsplan Hulzebraak III fase 1

Hulzebraak III fase 1Schijndel - Het ontwerp bestemmingsplan Hulzebraak III fase 1 heeft van 8 augustus tot en met 18 september ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 11 woningen mogelijk. In 2010 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Hulzebraak 3' vastgesteld. Dit plan maakt onderdeel uit van de uitbreidingswijk Hulzebraak aan de zuidzijde van de kern van Schijndel en biedt de mogelijkheid om in totaal circa 160 woningen te realiseren. Tegen dit ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van B&W van Schijndel heeft op dinsdag 14 oktober jl. besloten om de gemeenteraad voor te stellen [raadsvergadering 6 november 2014] het bestemmingsplan Hulzebraak 3 fase 1 (NL.IMRO.0844.BPHulzebraak3fase1-VG01) ongewijzigd vast te stellen.

Lees meer...

Alternatieve locatie voor clusterplaats afvalcontainers Narcishof 11 t/m 21

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Eerder heeft het college van B&W van Schijndel een definitief besluit genomen over de clusterplaats afvalinzameling (registratienummers 14.025721 met bijlage 14.025721). Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank voor de clusterplaats aan de Narcishof 11 t/m 21. In overleg met de indiener van het beroep is besloten een alternatieve locatie te kiezen. De indiener heeft zijn beroep bij de rechtbank ingetrokken. Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag 14 oktober besloten om het bestreden besluit in te trekken. Voor het overige blijft dit besluit ongewijzigd van kracht. Het ontwerp aanwijzingsbesluit clusterplaats Narcishof 11 t/m 21 is vastgesteld en wordt ter inzage gelegd.

Lees meer...

Mindfulness proeverij

cafe-breinSchijndel - De Café Brein avond van 20 oktober staat in het teken van mindfulness. Rie-anne van Laarhoven is mindfulnesstrainer. Zij vertelt wat mindfulness voor een mantelzorger kan betekenen om mantelzorgtaken beter aan te kunnen. Ze licht toe wat de betekenis van mindfulness hierin kan zijn en wat onderzoek heeft laten zien. Zij legt uit voor wie het geschikt is en hoe het je kan helpen om jezelf als mantelzorger staande te houden, gezonder en met minder stress. Voor mensen met NAH kan mindfulness helpen meer in het moment te leven en piekeren en tobben in je hoofd te helpen verminderen. Na de pauze worden er enkele mindfulnessoefeningen gedaan en wordt er nagepraat over ervaringen daarmee. Heeft u zelf of een familielid een niet aangeboren hersenletsel (NAH) dan wordt u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Café Brein is voor de regio Boxtel, St. Michielsgestel, Schijndel en Sint Oedenrode. Onder 'lees meer' vindt u meer informatie.

Lees meer...

Start jaarlijkse controle onderhoud sloten

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Sloten moeten vóór 15 november goed gemaaid en onderhouden zijn. In de winter valt veel regen. Het overtollige water in sloten en beken moet dan snel doorstromen. Daarom mogen er geen obstakels, zoals takken, in de sloot liggen. Medewerkers van waterschap Aa en Maas controleren in de derde week van november of sloten schoon zijn. We noemen dat de schouw. Dagelijks Bestuurslid Francien van de Ven: ‘Deze controle is noodzakelijk om een goede en snelle waterafvoer in de winter te garanderen. Door samen te werken voorkomen we wateroverlast en schade.’ Het onderhoud aan sloten betekent voor grondeigenaren of -gebruikers onder andere: het weghalen van overtollige waterplanten, drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken en gezonken voorwerpen, maar ook het  schoonhouden van duikers, waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden en het maaien van slootkanten en slootbodem.

Lees meer...

Drukbezochte presentatie toekomstplannen Laverhof

presentatieSchijndel - Op 15 oktober jl. is onder grote belangstelling het strategisch beleidsplan van Laverhof ‘De kracht van het lokale’ gepresenteerd. Onder de aanwezigen waren lokale bestuurders, ouderenorganisaties, samenwerkingspartners en medewerkers van Laverhof. Heleen van de Veerdonk leidde als dagvoorzitter de middag in goede banen en gaf als eerste het woord aan Peter Beijers, bestuurder van Laverhof. Peter Beijers: “Veranderingen in de wereld om ons heen maken een nieuwe strategie noodzakelijk. Het gaat dan om veranderingen in ICT en technologie, er is meer marktwerking en de financiering verandert. Maar de belangrijkste verandering komt van de cliënt: als er zorg en ondersteuning nodig is, willen mensen meer zelf kunnen bepalen. Welke zorg zij nodig hebben en van wie zij die willen ontvangen. Dat kan professionele zorg zijn, maar ook zorg van familie, vrienden en buren. Thuis, in de wijk of in een zorginstelling. Zij maken hierin hun eigen keuzes, passend bij hun eigen leven.”

Lees meer...

Cindy Rovers grafisch ontwerp is Schijndelse Ondernemer van het Jaar 2014

winnaar Cindy RoversSchijndel -  Cindy Rovers grafisch ontwerp is de Schijndelse Ondernemer van het Jaar 2014. Dat is zojuist bekend geworden in het Spectrum. De drie finalisteren werden eerder in september al bekend gemaakt. SNO, het Schijndels Netwerk voor Ondernemers, organiseerde deze wedstrijd om ondernemers te inspireren: de genomineerden en winnaar kunnen nu rolmodellen zijn voor andere ondernemers. Een onafhankelijke jury heeft deze drie kandidaten bezocht en kritisch onder de loep genomen om zo uiteindelijk te bepalen wie de uiteindelijke winnaar werd. De jury bestond vanavond uit wethouder Bart Claassen (voorzitter), SNO-voorzitter Pieter Snelleman en bedrijvenmanager Leon Bogers van Rabobank Hart van de Meierij. Behalve een fraaie oorkonde en de eer hoort ook het lidmaatschap van de jury van de volgende editie tot het prijzenpakket. [foto: bron SNO]

Lees meer...

Dwangsom 't Kroontje gaat definitief door

kroontjefotoSchijndel - Burgemeester en wethouders hebben het horecabedrijf 't Kroontje aan de Hoofdstraat 216 een definitieve last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf voldoet niet aan de geldende maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit, waardoor geluidsoverlast veroorzaakt wordt. Ondanks diverse waarschuwingen bleven deze overlastsituaties zich voordoen. Een herhaling van de overtreding wordt niet langer acceptabel geacht. Deze zomer deed Bert Kronenburg zijn verhaal bij TVSchijndel. Hij was woest op de gemeente omdat er een dwamgsom boven zijn hoofd hing. Een facebookactie volgde en niet veel later maakte de eigenaar van 't kroontje en de burgemeester het weer goed. Nu is de situatie dus weer 180 graden gedraaid en kan Kronenburg wachten op een dwangsom.

Lees meer...

Zeker 180 'criminelen' in Schijndel, 11 minderjarige beginners

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er 180 mensen uit Schijndel verdacht worden of veroordeeld zijn voor een misdrijf in 2013. Elf personen zijn zorgaamde minderjarige beginners. Verder zijn er 97 volwassen beginners in Schijndel (16% meer dan het landelijke gemiddelde) en 72 volwassen meerplegers. Een volwassen veelpleger is iemand die door de politie verdacht werd van een misdrijf in 2013 en eerder al van meer dan tien misdrijven werd verdacht of veroordeeld. Wie voor het eerst wordt verdacht, is volgens deze definities een beginner. Degenen die daar tussenin zitten zijn meerplegers. Cijfers over veelplegers zijn er niet uit Schijndel. Het kan zijn dat er geen veelplegers zijn maar de politie verstrekt bij minder dan acht veelplegers de cijfers voor die gemeente niet. Staatssecretaris Teeven van Justitie wil dat criminelen die keer op keer in de fout gaan, vaker een speciale straf opgelegd krijgen. Deze 'ISD-maatregel' zorgt ervoor dat ze langer vast zitten en intensiever worden begeleid.

Lees meer...

Energiecooperatie Schijndel ontvangt bijdrage uit innovatiefonds

Energiecoorporatie SchijndelSchijndel - Energiecooperatie Schijndel heeft een aantal projecten ingediend, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd uit het innovatiefonds Schijndel. Het college van B&W van Schijndel heeft, omdat het innovatieve karakter voldoende is aangetoond, op dinsdag 14 oktober jl. besloten om de projecten van de Energie Coöperatie Schijndel een bijdrage te leveren uit het innovatiefonds. Het gaat om de projecten: 'Opleiden energiecoaches' (€ 15.000), 'Verdere ontwikkeling WattNu' (€ 10.000) en 'Slimme buurtaanpak' (€ 5.000). Ook wil het college graag dat daarbij vanuit het college een wethouder participeert in het overleg met collega-wethouders uit Boxtel en ’s-Hertogenbosch voor de tender woningisolatie provincie.

Lees meer...

Aantrekkelijke groenvoorzieningen in openbare ruimte Berco

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - De firma Berco gaat op Duin-Vlagheide uitbreiden in een aantrekkelijke groene omgeving. Berco wil de bestaande panden ook omlijsten met een fraaie openbare ruimte. Een door Berco te bekostigen loopbrug is wenselijk om de verschillende panden van Berco onderling beter te voet bereikbaar te hebben. Het college van B&W van Schijndel heeft afgelopen dinsdag 14 oktober besloten tot een bijdrage aan het afwerken van de groenstrook aan de Koeveringsedijk, het opwaarderen van groenstrook aan de Landingsweg ter hoogte van het pand en de voetbrug van de Firma Berco. Ook wordt de berm van de Dakotaweg aangepland met bomen en wordt de berm van de Newtonweg aangeplant aan de zijde van het pand firma Berco 1. De te maken kosten worden ten laste gebracht van GE Complex R Duin III Zuid 2e fase.

Oprichting stichting AgriFood Capital en uitvoeringsorganisatie wordt in gang gezet

AgrifoodcapitalSchijndel – De provinciale goedkeuring is ontvangen voor de oprichting van de stichting en de uitvoeringsorganisatie van AgriFood Capital. In het Schijndelse raadspresidium was eerder besloten om eventuele wensen en bedenkingen over de vorming van de stichting 'AgriFood Capital' te agenderen voor de raadsvergadering van 10 juli 2014. De oprichting kan nu plaatsvinden, maar wel met de kanttekeningen die in het overleg van de Bestuurlijke Regie Groep zijn vastgesteld. De opmerkingen betreffen de mogelijkheid om de bepaling van de winstuitkering aan stichtingsbestuurders [art. 16] te schrappen. Een formele eindafrekening met accountantsverklaring volgt nog. Het college van B&W heeft afgelopen dinsdag 14 oktober hierover besloten en zal de gemeenteraad op de hoogte stellen van de voortgang van de oprichting van de stichting en de uitvoeringsorganisatie.

Lees meer...

Gratis toegankelijke ‘Herfstfeesten’ in Tapperij De Beurs

Herfstfeesten in de BeursSchijndel - De bladeren beginnen te vallen, de dagen worden korter, dus ook dit jaar weer tijd voor de Herfstfeesten in Tapperij de Beurs aan de Hoofdstraat 145 die aanstaande zaterdag 18 en zondag 19 oktober plaatsvinden. De ingrediënten, kaarslicht, bockbier, takken en een goede pot muziek, zijn sinds jaar en dag onveranderd. Zaterdag 18 oktober beginnen de Herfstfeesten met het akoestische duo Big Bucks & Easy Money [vanaf 22.30 uur] en zondag 19 oktober met het afscheidsoptreden van de Schijndelse band Psychonaut [vanaf 19.00 uur]. De entree is gratis [toegang 18+].

Lees meer...

Garagebedrijf Vugts krijgt vanwege opslag autowrakken definitieve dwangsom opgelegd

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel – Het college van B&W van Schijndel heeft het garagebedrijf aan Plein 1944 nr. 11 in Schijndel een definitieve last onder dwangsom opgelegd. Op het terrein van het bedrijf vindt al vele jaren opslag plaats van 25 tot 30 autowrakken. Op grond van het Activiteitenbesluit is dit verboden. Een voortzetting van de overtreding wordt niet langer acceptabel geacht. Het besluit is inmiddels op 8 oktober 2014 door toezending bekend gemaakt aan het garagebedrijf, en treedt daags na deze datum in werking. Tegen dit genomen besluit kan een beroepschrift worden ingediend.

Lees meer...

Aanmelding voor derde editie 'Verkiezing van de gezelligste winkel van Schijndel'

gezelligste winkelSchijndel – Winkelstraten gaan steeds meer op elkaar lijken. Heel veel mensen vinden het jammer dat die gezellige winkels van zelfstandige ondernemers verdwijnen. Hoogste tijd om die gezellige winkels die er nog wel zijn in de schijnwerpers te zetten en te laten zien dat ze wel degelijk bestaansrecht hebben. Winkeliers die de 'gunfactor' hebben, kunnen zich nu aanmelden voor de derde editie van de Verkiezing van de Gezelligste Winkel in de gemeente Schijndel via www.gezelligstewinkel.nl. Ook inwoners van de gemeente Schijndel kunnen via deze website hun favoriete winkel nomineren. De verkiezing start op 10 november en eindigt voor de eerste ronde op 9 februari. Bij de vorige editie eindigden op 6 januari jl. de twee Gezelligste Winkels van Schijndel Steengoedkado en de Kaaskoning Hoofdstraat op de 6e en 7e plaats

Lees meer...

KBO Brabant: Herziening pensioenstelsel: kabinet strooit zand in ogen

KBO-Brabant - 2014Schijndel - Woensdag 15 oktober jl. is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanpassing financieel toetsingskader van het kabinet PvdA-VVD behandeld. Dit voorstel bevat nieuwe regels die ervoor moeten zorgen dat pensioenfondsen nu en in de toekomst hun pensioenverplichtingen na kunnen komen. Dat zou jong en oud goed in de oren moeten klinken, ware het niet dat het kabinet PvdA-VVD er eigen cijfers en een eigen agenda op nahoudt. Een breed en groeiend maatschappelijk protest van pensioendeskundigen, vakbonden, seniorenbonden en zelfs van eigen PvdA-coryfeeën als oud-staatssecretaris Van der Ploeg en oud-minister Vermeend wordt volstrekt genegeerd. Dankzij de steun die het kabinet krijgt van gedoogpartners ChristenUnie, SGP en D66 dreigt er een historische blunder te worden begaan.

Lees meer...

Nederland leest - 'doneer' tijdelijk uw kunstwerk en win een mooie prijs

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - In het kader van de grootste Nederlandse Leescampage, Nederland Leest, wil Bibliotheek De Meierij een expositie inrichten met werk gebaseerd op het te lezen boek van dit jaar: 'Een vlucht regenwulpen' van Maarten het Hart. Inwoners van Schijndel worden opgeroepen hun kunstwerk - wat gerelateerd is aan dit boek - tijdelijk te 'doneren' aan de bibliotheek [vóór 31 oktober aanstaande]. Wie dat doet, maakt kans op een aantrekkelijke prijs. Hieronder vindt u de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Lees meer...

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) in Schijndel

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Op woensdag 29 oktober en maandag 3 november organiseert de gemeente Schijndel in samenwerking met Sportservice Noord-Brabant een IVA training voor barvrijwilligers van sportverenigingen en andere paracommerciële organisaties in de gemeente Schijndel. Deze avond, mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant, wordt gehouden bij Korfbal Vereniging De Boemerang (gelegen aan ‘Rooiseheide 14 te Schijndel). Inloop vanaf 19.15 uur. Aanvang: 19.30 uur. De IVA-instructie wordt verzorgd in de vorm van een workshop en omvat één avond. Na afloop ontvangen de deelnemers een IVA certificaat als bewijs van deelname. Voor meer informatie over de workshop; neem contact op met de workshopleider Corné Boot, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanmelden is wenselijk door een mail te sturen onder vermelding van uw naam, de organisatie en het aantal personen.

Lees meer...

Schilderen in Het Gasthuis

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Het Gasthuis richt zich op actieve wijkbewoners die zich inzetten voor elkaar en voor hun omgeving. Het Gasthuis brengt vraag en aanbod van mensen uit de wijk bij elkaar. Want in een wijk waar mensen oog hebben voor elkaar, is het goed wonen. Kom eens langs en ontmoet andere mensen uit de buurt. Er zijn elke week activiteiten en er is ruimte voor nieuwe initiatieven. Aanstaande maandagmiddag 20 oktober worden er theelichthouders beschilderd. U wordt gevraagd om zelf theelichtjes en kwastjes mee te brengen. De kosten hiervoor bedragen € 5,00 [inclusief koffie of thee]. U kunt zich hiervoor van tevoren aanmelden.

Lees meer...

Zoekactie lichaam Zuid-Willemsvaart na melding schipper

zoekactiekanaal3Schijndel - In de Zuid-Willemsvaart is woensdagmiddag gezocht naar iemand die te water geraakt zou zijn. Politie en brandweer kwamen ter plaatse na een melding van een schipper rond de klok van kwart voor twaalf. De schipper zou iemand gezien hebben op het moment dat hij ter hoogte van de Dinthersedijk vaarde. Vanuit Amsterdam kwam er ook een politiehelikopter om vanuit de lucht met speciale apparatuur mee te zoeken. Er is niemand gevonden tijdens de zoekactie. Het is ook nog niet duidelijk of er daadwerkelijk iemand in het water lag. (Foto's Sander van Gils)

Lees meer...

Groot Sinterklaasfeest in aantocht, zaterdag start voorverkoop

sintfeestfoto2Schijndel - Na het grote succes van de afgelopen jaren presenteert TVSchijndel voor de vijfde keer het grote Sinterklaasfeest Schijndel. Op 22 en 23 november is het TVSchijndel Sinterklaasfeest te zien in het Elde College.Bij PLUS Eijkemans zijn de kaartjes vanaf zaterdagochtend 18 oktober 8.00 uur te koop voor maar € 3.-. Voor dit bedrag krijgen de kinderen een onvergetelijk feest. Vorig jaar was de eerste show binnen een uur uitverkocht, dus wees er snel bij. Volgens de Sinterklaasfeest werkgroep van TVSchijndel belooft het dit jaar een mooi en knallend feest te worden in het Elde College. Naast het grote Sinterklaasfeest komt TVSchijndel ook dit jaar met een mooie serie in aanloop naar de intocht van Sinterklaas en een Glazen Pietenhuis voor het goede doel. Meer informatie onder 'lees meer'... 

Lees meer...

Stichting TIM Schijndel is op zoek naar collectanten

Collectie Stichting TIMSchijndel - De Schijndelse stichting TIM  is op zoek naar collectanten voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, personen die een avondje willen besteden aan het goede doel. Het geeft een heel goed gevoel om iets te doen voor een ander en om je in te zetten voor het goede doel. De landelijke collecteweek van NSGK vindt dit jaar plaats van 10 tot en met 15 november. Bij de collecte in Schijndel zal stichting TIM 50% van de opbrengst kunnen ontvangen. Voor aanmelding graag een persoonlijk berichtje zenden of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of geef u op via www.nsgk.nl/collecte. Hartelijk dank alvast.

Lees meer...

Aantal kinderen met overgewicht blijft zorgwekkend

ggdBrabant - Kinderen in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant eten dagelijks meer groente en fruit. Ook zijn de leefgewoonten van moeders tijdens de zwangerschap verbeterd en worden kinderen steeds minder blootgesteld aan (sigaretten)rook in huis. Toch zijn veel kinderen te zwaar en sporten ze te weinig. Dit zijn enkele resultaten uit een onderzoek van GGD Hart voor Brabant naar de gezondheid van 0 t/m 11 jarigen in de regio. Bijna 12.000 ouders namen eind 2013 deel aan het onderzoek.

Lees meer...

Beveiligde website stemmen op naam fusiegemeente weer online

SVV - websiteSchijndel – Het stemgedeelte om online een stem uit te brengen voor de nieuwe gemeentenaam is beveiligd online gekomen. De website werd eerder maandag twee keer, ochtend en avond, tijdelijk offline gehaald nadat zowel de Schijndelse SP als PvdA een oproep deden over de veiligheid van de website en dus gehackt kon worden. De veiligheid bleek inderdaad niet voldoende. De gemeente reageerde daarop dat het belangrijkste gedeelte wèl veilig zou zijn waarbij ieders BSN nummer ingebracht moet worden. Kort hierna reageerde zowel SP als PvdA dat we website offline gehaald was op aanvraag van de partijen. Sinds vandaag, dinsdag 14 oktober, is de website weer online en kan er weer digitaal gestemd worden. Er kan ook nog gestemd worden via papier. De locaties staan onder 'lees meer'. Ook vindt u daar de berichten van de SP en PvdA over de onveilige website. U kunt nog tot en met aanstaande vrijdag 17 oktober [17.00 uur] stemmen.

Lees meer...

Toezichthouders voor Drank- en horecawet en Algemene plaatselijke verordening

Toezicht-1Schijndel –Vanwege de toezichthoudende taken die voortvloeien uit de Drank- en Horecawet, de Algemene plaatselijke verordening en ten behoeve van het samenwerkingsconvenant dat op 10 september 2014 is gesloten tussen de gemeenten Boekel, Boxmeer, Landerd, Oss, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel en Uden, is het noodzakelijk dat de buitengewone opsporingsambtenaren van deze deelnemende gemeenten in dit samenwerkingsgebied worden aangewezen. Zij worden belast met toezichthoudende taken van de Drank- en Horecawet alsmede met het toezicht op de naleving van de Algemene plaatselijke verordening. Daarvoor is een aanwijzingsbesluit gepubliceerd waartegen eventueel bezwaar ingestuurd kan worden.

Lees meer...

Volleybalvereniging Schijndel zoekt stoere volleyballers [10-15 jaar]

C-team volleybalSchijndel - Het jongens C team van volleybalvereniging VCH Schijndel heeft de afgelopen weken hun eerste 2 wedstrijden met winst kunnen afsluiten. Dit ondanks dat dit team slechts uit 5 spelers bestaat. Normaal gesproken staan er altijd 6 spelers in het veld maar door een tekort aan spelers in de leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar is de basis van het team te smal. Vind jij het leuk om met deze 5 super gezellige en gemotiveerde volleyballertjes mee te komen spelen dan ben je uiteraard van harte welkom om het geheel kosteloos uit te komen proberen. [Foto: Wouter, Jan, Jasper, Stein en Olaf jongens C team] Foto VCH Schijndel

Lees meer...

Het Glazen Pietenhuis komt met rug tegen Servatiuskerk

pietenhuisglazenSchijndel  – Het Glazen Pietenhuis, waar van donderdag 13 tot en met zondag 16 november vier Zwarte Pieten in verblijven, wordt met de rug tegen de Sint Servatiuskerk geplaatst en kijkt uit op de Glazen Boerderij. Het Glazen Huis wordt ruim vijf meter breed en staat voor een zestien meter lange truck en oplegger van sponsor Showplaza. De pieten proberen in de dagen voorafgaand aan de Schijndelse Sinterklaasintocht zo veel mogelijk geld en vrijwilligers te krijgen voor de goede doelen Stichting Tim en Stichting Geluksboontje. Net als de beroemde glazen huis-actie van 3FM, die ook dit jaar in de week voor kerst plaatsvindt, verblijven de pieten dag en nacht in het huis. Hun leven bestaat die dagen uit radio-maken en de goede doelen onder de aandacht brengen. Ook krijgen ze bezoek van bekende en minder bekende Schijndelaren en artiesten. Daarnaast gaan ze met kinderen die komen kijken het lied voor de sinterklaasserie ‘Sinterklaas en het Glazen Pietenhuis’ bedenken en opnemen. Alles wordt live gestreamd en is dag en nacht te zien op www.tvschijndel.nl.

Lees meer...

40 jaar zwemvierdaagse in Schijndel - zwemmen in de herfstvakantie

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - In 1974 organiseerde zwem- en waterpolovereniging Neptunus ‘58 voor het eerst in Schijndel de Nationale Zwemvierdaagse georganiseerd. Dat betekent dat volgende week alweer de veertigste editie van dit zwemfestijn op het programma staat. De zwemvierdaagse werd in haar beginjaren in de zomer in het buitenbad gehouden en daarna ook nog in het instructiebad aan de Steeg. Sinds 1994 kan er tijdens de herfstvakantie gezwommen worden in Zwembad De Molen Hey aan de Avantilaan. De jubileumeditie zal plaatsvinden van maandag 20 tot en met vrijdag 24 oktober. Er kan gezwommen worden op maandag tot en met donderdag tussen 17.30 uur en 19.30 uur en op vrijdag tussen 17.00 en 18.30 uur.

Lees meer...

Twee Polen aangehouden in Schijndel

fietswielSchijndel - Maandagavond zijn twee mannen van Poolse afkomst aangehouden in Schijndel. Om kwart voor acht werd een fietswiel gestolen van een gestalde fiets aan de Structuurweg. Dankzij een getuige kon een 61-jarige Pool direct aangehouden worden. De politie zoekt nu alleen nog de eigenaar van de damesfiets om aangifte te doen (zie foto). En op camping De Molenheide aan de Vijverweg is een 26-jarige Pool aangehouden. Volgens de politie had de man ingebroken omdat hij zocht naar een verblijfplaats voor de nacht. 'Dat kreeg hij, in de cel', laat agent Ger Roumen weten. Verder zijn er maandag drie damesfietsen gestolen waarvan de politie getuigen zoekt. Het gaat om fietsen die stonden aan de Kluisstraat, Vicaris van Alpenstraat en de Avantilaan. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.

Lees meer...

Gevonden en verloren voorwerpen Schijndel

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Aangifte van gevonden en verloren voorwerpen over de periode 14-09-2014 tot en met 21-09-2014 in de Gemeente Schijndel. Zo is iemand een armbandje verloren met de naam 'Charissa' erop en er zijn diverse sleutels gevonden en verloren in Schijndel. Onder 'lees meer' ziet u de complete lijst met voorwerpen. Voor gevonden en verloren voorwerpen (m.u.v. fietsen) kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 073-5440999. Voor gevonden en verloren fietsen kunt u contact opnemen met de gemeentewerf, telefoon 073-5476566.

Lees meer...

Schijndelse band 'Valour Up Twice' in halve finale Grote Prijs van Nederland

LogoTVSchijndelnieuwAmsterdam - Aanstaande zaterdag 18 oktober staat het programma van W2 Poppodium vol met singer songwriters en bands die het tot de halve finale van Grote Prijs van Nederland hebben geschopt. De band Valour Up Twice uit Schijndel [Indie-Rock] zit in één van de halve finales die onder andere op 18 oktober in het W2 Poppodium aan de Boschveldweg in ’s Hertogenbosch gehouden wordt. De band, die bestaat uit Vic Willems [zanger, gitarist], Wouter van Weert [zanger, bassist], Wouter van Uden [drummer] en Paul Dijkman [gitarist], mogen aanstaande zaterdag als derde band optreden, zij treden om 21.00 uur op. Er kan op dit moment op hen gestemd worden op de website van de Grote Prijs van NederlandValour Up Twice heeft vorig jaar opgetreden in Tapperij de Beurs en op Pleinpop.

Lees meer...

Opnieuw kampioenen bij Celeritas jeugd

celeritasSchijndel - Dit afgelopen weekend heeft D.K.V. Celeritas er weer een kampioensteam bij. Met een klinkende 8 – 1 overwinning in de laatste competitiewedstrijd tegen de Korfrakkers uit Erp wist het pupillen D1 team van D.K.V Celeritas het kampioenschap in de najaars-competitie binnen te halen. Alle wedstrijden in deze competitiereeks werden door dit team winnend afgesloten. Het bestuur van Celeritas feliciteert speelsters, trainers en coaches van harte met deze knappe prestatie. 

Lees meer...

Zingen voor het goede doel tijdens Schijndel Presenteert

Ricardo Wagner-1Schijndel - Zaterdag vind in café de Kikvorsch de zevende editie plaats van Schijndel Presenteert. Een talentenjacht voor jong en oud en voor alle muziekstijlen. En dat was ook te merken. De oudste deelnemer was 74 en het ging van Nederlandstalig tot Italiaans. En er werd net als elk jaar gezongen voor een goed doel. Want de opbrengst gaat in materiaal naar Stichting Dichterbij. De stichting gaat verhuizen en daarom wil Stichting Schijndel Presenteert voor een stukje aankleding zorgen. Jo van der Eerde verwacht dit jaar tussen de vier en vijfduizend euro op te halen. De talenten zingen ook nog voor een eigen 'goede doel' want de winnaar wint een cd opname. Zaterdagavond was het rustig tijdens de talentenjacht. Sponsoren en familie waren aanwezig. Zondag tijdens de kindermiddag wordt een grotere drukte verwacht. TVSchijndel maakte een korte compilatie van de zaterdagavond, zondag is de finale. Winnaar werd Ricardo Wagner [foto Dennis de Maat]

Lees meer...

Tien aanhoudingen na openlijke geweldpleging

politie vlag-490x326's-Hertogenbosch - De politie arresteerde zondagochtend 12 oktober tien personen na ongeregeldheden bij een horecagelegenheid in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Twee vrouwen van 25 en 26 jaar uit respectievelijk Tilburg en Schijndel werden aangehouden voor het mishandelen van een portier en vervolgens nog acht mannen variërend in leeftijd van 22 tot 27 jaar uit Schijndel, Oisterwijk, Haaren en Utrecht. Rond 3.00 uur ontstond zondagochtend bij een horecagelegenheid aan de Karrenstraat in 's-Hertogenbosch een vechtpartij. Portiers probeerden een groep buiten te zetten die overlast bezorgde. Hierop ontstond een worsteling waarbij portiers werden geslagen. Ook twee agenten werden geslagen toen ze te hulp schoten. In totaal deed de politie tien aanhoudingen naar aanleiding van deze openlijke geweldpleging. Alle verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Lees meer...

Anton Hellings verzorgt presentatie over Schijndels landschap

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Aanstaande woensdag 15 oktober geeft Anton Hellings een presentatie over het Schijndels landschap, bekeken door een cultuurhistorische bril. Ook zal de rol daarbij van het Natuur- en Milieucentrum Schijndel belicht worden, en welke invloed de vrijwilligersactiviteiten van deze vereniging in de laatste veertig jaar heeft gehad op het Schijndelse buitengebied. Er zullen bijzondere landschapsfoto´s de revue passeren, maar ook komt uniek archiefmateriaal uit de oude doos aan de orde. De presentatie begint om 20.00 uur in Cultureel Centrum ‘t Spectrum aan de Steeg 9 in Schijndel. De toegang is gratis.

Lees meer...

Voor de 40e keer de Zwemvierdaagse in Schijndel

neptunesSchijndel - Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 oktober (tijdens de herfstvakantie) zal in zwembad de Molen Hey aan de Avantilaan 1 te Schijndel voor de 40e keer de Nationale Zwemvierdaagse worden georganiseerd door zwemvereniging Neptunus ’58 in samenwerking met het zwembad. Er kan gezwommen worden op maandag tot en met donderdag tussen 17.30 uur en 19.30 uur en op vrijdag tussen 17.00 en 18.30 uur. Deelnemers tot en met 12 jaar of 40 jaar en ouder zwemmen 250 meter per dag. Dit betekent 10 banen. Alle overige deelnemers zwemmen 500 meter (20 banen) per dag. Na vier keer zwemmen ontvang je een medaille. Je bent vrij in de zwemslag die je wilt zwemmen en je mag net zoveel wisselen als je wilt. Na afloop van het banenzwemmen kan je elke dag nog tot 19.15 uur (op vrijdag tot 18.15 uur) vrijzwemmen in het recreatiebad. De zwemvierdaagse duurt ook dit jaar vijf dagen, zodat je één dag mag missen. Meedoen is mogelijk voor iedereen die kan zwemmen.

Lees meer...

Gastoptreden ZUS bij RC-Alico’s 'Stories'

foto2Schijndel - Na het succesvolle optreden van ZUS tijdens de openingsshow van vorig jaar, zal ZUS ook dit jaar weer een gastoptreden verzorgen tijdens RC-Alico’s 'Stories'. Tijdens de openingsshow van afgelopen jaar is het nummer op 'een berg' ten gehore gebracht, in de zomer kwam daar het prachtig liedje 'blauwe hemel' bij.  Kiki en Bo zitten niet stil, ze zijn ondertussen weer de studio’s ingedoken om aan hun 5e nummer te gaan werken. Het nieuwe liedje zal vast weer een super hit worden. Zowel de showverlichting als de muzikale begeleiding is in handen van JM Sounds en Partytimer uit Schijndel. Hiermee worden zowel ZUS als RC-Alico prachtig in de spotlights gezet. Ook TVschijndel zal dit jaar met een camera aanwezig zijn om over de rolschaatsshow van RC-Alico een mooi item te maken. De rolschaatsshow 'Stories' is op zaterdag 8 november om 19:00 uur en op zondag 9 november om 10:30 en om 15:00 uur, de zaal is een half uur voor aanvang open. De voorverkoop is reeds van start gegaan.

Lees meer...

Leefstijl thema nieuwe LINK

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel – De nieuwe editie van publieksmagazine LINK is sinds vrijdag klaar. De vijfde editie van dit gratis blad verschijnt in een oplage van 100.000 exemplaren bij het regionaal dagblad in regio’s Den Bosch, Helmond, Land van Cuijk en Oss/Uden/Veghel. Het magazine met als thema Leefstijl valt op de deurmat van de abonnees op de dag van de psychische gezondheid. Een thema dat aandacht krijgt in dit blad, omdat een gezonde leefstijl een positieve uitwerken kan hebben op herstel van een psychische aandoening. Vier inwoners van Brabant vertellen erover. Vind onder ‘lees meer’ alvast de speerpunten van dit magazine.

Lees meer...

Man zwaar mishandeld tijdens afleveren scooter bij camping Schijndel

politieautoSchijndel - Gisteravond, vrijdag 10 oktober, is een man mishandeld bij het afleveren van een scooter. De manuit Deurne was op de afgesproken tijd en plaats aanwezig bij de poort van Camping de Molenheide aan de Vijverweg in Schijndel. Omstreeks 20.30 uur kwam hij daar de scooter afleveren. De klant stond hem op te wachten maar na de uitleg ging het mis. De man wilde de klant volgen naar zijn chalet voor de financiële afwikkeling. Twee beschonken personen trokken het portier open en spraken de man aan. Na een woordenwisseling begon een van hen op de man in te slaan. Hierna werd hij uit zijn busje getrokken en werd er op hem ingetrapt. De klant heeft alert gereageerd door direct 112 te bellen. Met diverse kneuzingen en blauwe plekken aan hoofd, bovenarmen onderbenen en een tiental ribben die flink gekneusd zijn kan de man het nog na vertellen. De politie was snel ter plaatse en zoekt momenteel getuigen. Die kunnen zich melden via 0900-8844. 

Lees meer...

Presentatie 'Veilig in en om het huis' in Mgr. Bekkershuis

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - In het Mgr. Bekkershuis, Deken Baekersstraat 83 te Schijndel, wordt op donderdag 23 oktober aanstaande om 19.30 uur door de heren Frans Versantvoort en Nick van Loon, werkzaam bij respectievelijk de brandweer en politie in Schijndel, een presentatie gehouden over veiligheid in en om het huis. Conny Santegoeds, teamleidster activiteitenbegeleiding "Omdat we de donkere dagen weer ingaan, is het belangrijk dat we extra alert zijn op wat er in uw en onze omgeving gebeurt. Waar kun je het beste op letten, hoe sluit je veilig af, wat doe je met een kaarsje? Laat je de lamp wel of niet aan? We weten het meeste wel, maar toch zullen er nog wel bruikbare tips bij zijn, of ideeën waar u niet aan heeft gedacht." Frans Versantvoort en Nick van Loon brengen u op de hoogte van waar u op moet letten. De zaal gaat om 19.00 uur open en de presentatie duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Wilt u de presentatie bijwonen, graag aanmelden bij de receptie van het Mgr. Bekkershuis, tel. (073) 544 27 00. Toegang is gratis. U bent van harte welkom.

Lees meer...

Schijndel gaat aan de Kook

schijndelkookSchijndel - Vrijdagavond 7 november start de 1ste editie van "Schijndel aan de Kook". Na succesvolle avonden “Samen aan de Kook” in de buurdorpen Berlicum en Sint-Michielsgestel vindt de Schijndelse organisatie het leuk om dit evenement ook in Schijndel te lanceren. "Zet in Schijndel de koksmutsen op en haal de pannen uit de kast!" Het moet een avond worden vol gezelligheid, lekker eten, mensen ontmoeten en genieten! Op deze avond gaat men drie gerechten eten op drie verschillende adressen in Schijndel. Men verzorgt zelf een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht. "Jij ontvangt jouw gasten bij jou thuis". Na het voorgerecht krijgt men dan te horen wie waarheen gaat voor het hoofdgerecht. Na het hoofdgerecht hoort men waar men naartoe moet gaan voor het nagerecht. Men tafelt steeds met verschillende mensen. Daarna komt men allemaal bij elkaar voor de borrel bij Jansen & Jansen. Wat er wordt kookt bepaalt men zelf. Ieder is chef van zijn eigen gerecht. Het is een avond met verrassingen en verwennerijen.

Lees meer...

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//