foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

Groot feest bij Kindervakantiewerk Schijndel

kvwSchijndel - Het was groot feest bij Stichting Kindervakantiewerk Schijndel. Deze fantastische stichting bestaat maar liefst 35 jaar en dat wilden zij graag met zoveel mogelijk mensen vieren op zondag 14 juli bij het Scoutinggebouw in de Smaldonkstraat te Schijndel. De KVW zou de KVW niet zijn als er niet weer superleuke activiteiten waren, zoals allerlei toffe spellen en spannende stormbanen. Ook werd er gegoocheld en kon je je laten schminken. Voor de ouders was er een gezellig terras waar non-alcoholische drank geschonken werd. Iedereen was welkom op dit feest. Vanaf vandaag 15 juli gaat de Kindervakantiewerk weer van start en dat belooft weer een gezellige week te worden voor alle kinderen. Kinderen die zich hiervoor hadden opgegeven konden nu ook al hun polsbandje ophalen. Meer foto's kunt u zien in ons fotoboek.

Lees meer...

Inschrijven voor Reanimatie-marathon

schijndelhartsaveMeierijstad - Elk jaar krijgen zo’n 17.000 personen in Nederland een hartstilstand, van wie er 8.000 worden gereanimeerd. Van degenen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen, overleeft volgens de Hartstichting bijna 25 procent. Bij ongeveer de helft van de reanimaties wordt een Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruikt. Om Meierijstad “hart-veilig” te maken organiseert initiatiefnemer Veghel HartSave samen met Rooi HartSafe, Schijndel Hartsave, de EHBO-vereniging, de Reddingsbrigade en het Rode Kruis een reanimatie-marathon. Ze willen 300 inwoners van Meierijstad gratis opleiden tot burgerhulpverleners, die in staat zijn om slachtoffers van een hartstilstand te reanimeren met gebruikmaking van een AED. De deelnemers ontvangen een certificaat. De reanimatie-marathon vindt plaats op 28 september.

Lees meer...

Kermis is begonnen

kermis4Schijndel - De kermis in Schijndel is weer van start gegaan. Van zaterdag 13 t/m woensdag 17 juli is het evenemententerrein aan de Steeg weer gevuld met vele topattracties. De Heartbreaker, Wave-bank Beach Party, Walking Street Funhouse, Breakdance: een greep uit het aanbod van attracties. Aan het begin van de avond  was het gezellig druk op de kermis met ouders, opa's, oma's, kleinkinderen en kinderen. Ook de jeugd weet de weg naar de Steeg te vinden. De komende dagen is er  De kermis wordt woensdag afgesloten met vuurwerk. Hier vindt u het programma voor de komende dagen. In het fotoboek een fotoreportage van de eerste dag.

Lees meer...

Strafzaak militair uit Schijndel aangehouden en doorverwezen naar meervoudige militaire kamer

rechtspraak2Arnhem - De militaire politierechter houdt de zaak van een 48-jarige militair uit Schijndel - die er onder andere van wordt verdacht dat hij een politieagent zou hebben mishandeld – aan en verwijst deze naar de meervoudige militaire kamer. Het is niet bekend wanneer de zaak verder gaat. De militair zou zich tijdens een carnavalsavond op 3 maart 2019 in Den Bosch schuldig hebben gemaakt aan schennispleging, het beledigen en mishandelen van een politieagent. (info & foto: rechtspraak.nl)

Lees meer...

Seniorenraad en KBO tegen het voornemen van het college Meierijstad

Seniorenraad Meierijstad 2017Meierijstad - Het College is voornemens om vanaf 2021 te stoppen met het opnemen van wettelijke publicaties in de huis-aan-huisbladen. Dit zou een structureel voordeel van €20.000 euro moeten opleveren voor de gemeente. De Seniorenraad Meierijstad en de KBO Kring Meierijstad (7.000 leden) zijn van mening dat het voornemen van het College een besluit is dat voorbijgaat aan het feit dat in de gemeente Meierijstad ongeveer 42% behoort tot de senioren (± 35.000 inwoners van 50 jaar en ouder). Uit een door de Seniorenraad Schijndel enkele jaren geleden uitgevoerd onderzoek is gebleken dat ± 15 tot 20% van de senioren behoren tot de categorie “digibeten” en er bovendien nog veel senioren zijn die de weg nog niet weten te vinden op de website van de gemeente.

Lees meer...

KVW viert 35-jarig bestaan

kindervakantiewerk2018Schijndel - Het is groot feest bij Stichting Kindervakantiewerk Schijndel. Deze fantastische stichting bestaat maar liefst 35 jaar en dat willen zij graag met zoveel mogelijk mensen vieren. Feest je mee? Dus heb je ooit als kind meegedaan aan de Kindervakantieweek, ben je ooit vrijwilliger geweest of draag je de KVW op een andere manier een warm hart toe? Kom dan zondag 14 juli naar het Scoutinggebouw in Schijndel. De KVW zou de KVW niet zijn als er niet weer superleuke activiteiten zouden zijn, zoals allerlei toffe spellen en spannende stormbanen. Ook wordt er gegoocheld en kun je je laten schminken.

Lees meer...

VVD en Lijst Blanco voorkomen extra verhoging OZB

VVD MeierijstadLijst Blanco politieke partijMeierijstad - In de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Meierijstad op 2 juli 2019 werd door Thijs van Zutphen van Lijst Blanco en Wilma Wagenaars van de VVD tijdens de algemene beschouwingen een amendement succesvol ingediend over een passage in de voorliggende Kadernota, waardoor zij met bijval van vijf andere partijen voorkomen hebben dat de OZB-belasting volgend jaar extra stijgt (Kadernota blz. 28). En dus zoals in het eerdere coalitieakkoord opgenomen is met de jaarlijkse indexering van 2% stijgt. Hieronder vindt u de argumenten die voorkomen hebben dat de OZB volgend jaar extra zou worden verhoogd. Dit om onder de meer de te verwachten hoge kosten van aanleg van nieuwe zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel te bekostigen.

Lees meer...

Speciale plaquette voormalig hoofdveld RKSV Schijndel 'vernield'

vernieling1Schijndel - De plaquette voor de herdenking aan de oude tribune van RKSV Schijndel in de wijk Hulzebraak is vernield. Dat laat Antoine van Heertum op Twitter weten. "Het aandenken is vernield", schrijft hij richting de gemeente Meierijstad. De plaat met de tekst herinnert aan de hoofdtribune van RKSV die ooit op deze plek gelegen was. Medio 2013 werd begonnen met de bouw van de tribune. Dit met het doel om met deze terugplaatsing van deze tribune de voormalige bestemming als sportterrein op deze manier tastbaar te maken en daarmee als herinnering voor het nageslacht te bewaren. Het kan dienst gaan doen als zitplaatsen in de wijk. Wanneer de plaquette vernield is en door wie, is onbekend.

Lees meer...

Hart’s Zomerfestival in teken van geluk

hartfestivalMeierijstad - Politieke partij Hart houdt vrijdagavond 30 en zaterdag 31 augustus overdag, de eerste editie van Hart’s Zomerfestival. Een avond en een dag lang gaat het over het geluk van de inwoners van Meierijstad en hoe dit positief kan worden beïnvloed. Wat doen inwoners zoal om het geluk van mensen op straat-, buurt-, wijk- en dorpsniveau te vergroten? En wat doen gemeente en politiek op dit gebied? En zouden ze kunnen doen? Om dit soort vragen gaat het tijdens de talkshows, debatten en presentaties. Onder 'lees meer' vindt u meer informatie over het festival.

Lees meer...

Nationale ZwemChallenge De Molen Hey

NationaleraadzwemveiligheidMeierijstad - In de laatste weken van het schooljaar zijn de groepen 8 van de basisscholen uit Schijndel uitgenodigd om de Nationale ZwemChallenge te komen zwemmen bij Zwembad De Molen Hey, een van de 10 zwembaden binnen Noord-Brabant waar dit georganiseerd werd. De Zwemchallenge is een initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid dat gesteund wordt door de gemeente Meierijstad om te testen hoe de zwemvaardigheid en zwemveiligheid is van de leerlingen. Zwemmen kun je namelijk verleren. Als je na het behalen van je zwemdiploma niet regelmatig blijft zwemmen, dan kan je zwemvaardigheid afnemen.

Lees meer...

Tweede editie Beursvloer Meierijstad 2019

Beursvloereditieapril2018Meierijstad - De tweede editie van Beursvloer Meierijstad vindt dit jaar plaats op maandag 7 oktober plaats (15.30 uur tot 18.00 uur). Vorig jaar leverde de eerste editie 125 matches matches op. Op de beursvloer Meierijstad ontmoeten gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, serviceclubs en maatschappelijke organisaties elkaar. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om profijt van elkaar te hebben. U kunt zich hiervoor nu al aanmelden (tot 18 september). Foto: eerste Beursvloer in 2018

Lees meer...

Pilot project doorstroom van vso naar Beschut Werk

BeschutaandebakuitsneeMeierijstad - Sommige leerlingen van het speciaal onderwijs hebben bij schoolverlaten arbeidsvermogen, maar hebben veel begeleiding of aanpassing op de werkvloer nodig om ook daadwerkelijk aan het werk te kunnen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om voor deze doelgroep de voorziening Beschut Werk in te zetten. Ondernemersraden van sociale werkplaatsen riepen in 2017 op tot ondertekening van het manifest daarover. Echter, de overgang van het vso (voortgezet speciaal onderwijs) naar Beschut Werk is in de praktijk vaak lastig te realiseren. Leerlingen hebben vaak veel meer begeleiding nodig dan op een beschutte werkplek gerealiseerd kan worden. In de regio Noordoost-Brabant is daarom een pilot-programma ontwikkeld dat een optimale doorstroom van vso naar Beschut Werk mogelijk maakt.

Lees meer...

Visite geopend

visite1Schijndel - Afgelopen zondag vond de opening van Visite (voormalig café Jantjes) plaats. Vanaf 14:00u was er feest voor genodigden en vanaf 16:00u konden ook andere gasten de nieuwe feestlocatie komen bekijken. Onder het genot van een hapje, drankje en live muziek kon iedereen een eerste impressie krijgen van wat Visite te bieden heeft. Tussen de gezelligheid door mochten de nieuwe eigenaren, Marnix Wittenboer en Thomas de Groot, veel complimenten ontvangen over de vernieuwde inrichting. Van voor tot achter is het pand onder handen genomen en heeft het een ‘huiselijke’ inrichting gekregen. Aanstaande zaterdag staat het eerste ‘echte’ evenement op de agenda: de Hollandse Avond met onder andere Henk Bernard. “We hopen vooral op een avond die als gezellig wordt ervaren, net als de opening. Zelf hebben we er in ieder geval erg veel zin in”, zegt Marnix.

Lees meer...

Gemeente wil woningbouw in Schijndel aanjagen

Woonvisiemeierijstad5juli2018Meierijstad – Het college van B&W van Meierijstad wil ten aanzien van de noodzakelijke woningbouwopgave meer regie voeren op de woningbouwplannen; dat is wat het college gaat doen, ook in de drie grote kernen. Daarbij zet ze in op de woningbouwaantallen en woningtypen, die aansluiten bij de in juli vorig jaar vastgestelde Woonvisie. Voor Schijndel vraagt dat volgens het college om toevoegen van nieuwe plannen zodat er ook in de komende jaren voldoende gebouwd wordt. In Sint-Oedenrode gaat de gemeente bestaande plannen prioriteren, zodat ze éen voor een tot uitvoering komen. Voor Veghel moet stevig bijgestuurd worden omdat er gewoon téveel projecten zijn die bovendien deels niet het type woningen bevatten waaraan behoefte is. Hieronder vindt u de koers in de drie grote kernen die gevaren gaat worden door het college.

Lees meer...

Woonlasten inwoners Meierijstad lager dan gemiddeld in Nederland

CoelouniversiteitgroningenMeierijstad / Groningen - Gemeente Meierijstad krijgt een gunstige score als het gaat om de hoogte van de woonlasten. Dat maakt de gemeente Meierijstad vandaag bekend. Die gunstige score blijkt uit twee onderzoeken van het COELO, het onafhankelijk onderzoeksinstituut voor economie lokale overheden van de Rijksuniversiteit Groningen. Het college is blij dat zij, samen met de gemeenteraad, de lastendruk in de afgelopen jaren voor de inwoners relatief laag kon houden en tegelijkertijd volop nieuw beleid realiseerde en een aantal stevige ambities waarmaakte.

Lees meer...

Morgen start Welzijn de Meierij Zomerpalet 2019

zomerpaletwelzijndemeierijuitsnee2019Schijndel - Tijdens de zomervakantie liggen de cursussen en veel andere activiteiten bij Welzijn De Meierij stil. Het nieuwe seizoen start weer in september. Daarom organiseert Welzijn De Meierij dit jaar van 10 juli tot en met 14 augustus elke woensdagochtend het Zomerpalet. Bij het Zomerpalet is iedereen vanaf 55 jaar van harte welkom om gezellig met elkaar te kletsen en om dingen te ondernemen. Niets is verplicht, gewoon alleen maar gezellig koffie drinken en buurten mag ook. Komt u ook? Hieronder vindt u het complete programma.

Lees meer...

Schijndelse kermis - info over programma

kermisouderen2018Schijndel - De jaarlijkse Schijndelse kermiscarrousel draait elke dag weer op volle toeren vanaf aanstaande zaterdag 13 juli tot en met woensdag 17 juli (elke dag van 13.00 tot 24.00 uur). Het kermisbeleid gaat langzaam aan vanaf 2021 veranderen, zo werd in begin april duidelijk, maar de kermis blijft in Schijndel op locatie de Steeg. Jong en oud, iedereen is vijf dagen lang van harte welkom op het evenemententerrein aan de Steeg. 'De Schijndelse kermis bestaat dit jaar uit maar liefst 26 attracties", aldus kermiscoördinator Harrie Vossen. Foto: ouderen in het zonnetje tijdens Schijndelse kermis 2018

Lees meer...

Schijndelse Gilde vierde Landjonkerdag

gilde 2Schijndel - Zondag 7 juli was het Landjonkerdag bij het Schijndelse gilde. Deze feestelijke dag begon met een H. Mis in de St. Servatiuskerk. De drukbezochte mis was indrukwekkend, zeker toen tijdens de consecratie de trommels weerklonken in de kerk en de vendeliers hun vaandels lieten zwaaien. Na een gezamenlijke genoten lunch was het tijd voor de jeu de bouleswedstrijden. Eerste werd Joop Steenbakkers, en hiermee sleepte hij de titel van Landjonker in de wacht. De titel van Heerboer ging naar Ria van Heesch en Leo Telgenkamp werd derde en werd daarmee Pachter. Om 18.00 was het tijd voor de receptie ter gelegenheid van het feit dat het 40 jaar geleden is dat het Gilde heropgericht werd. Het was een gezellig drukke receptie, waarop Harmonie St. Cecilia een serenade bracht. Drie gildeleden kregen een speld wegens 40-jarig lidmaatschap: de heren Jo van de Boogaard, Wim Verkuilen en Leo Telgenkamp. Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad en voormalig burgemeester Jetty Eugster van Schijndel waren ook aanwezig. Zie voor meer foto's ons fotoboek.

Lees meer...

Beregenen grasland en sportvelden met grondwater tijdelijk toegestaan

beregenengraslandRegio - Door de droogte verruimen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel van 9 tot en met 18 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen. Normaal mag grasland in juni en juli niet besproeid worden met grondwater tussen 11.00 – 17.00 uur. De Brabantse waterschappen heffen deze beperking voor 10 dagen op. Bij aanhoudende droogte, waar nu sprake van is, kunnen er problemen ontstaan voor grasland en sportvelden. Het gras is nodig als ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden. Om deze problemen te voorkomen, hebben de Brabantse waterschappen een regeling om tijdelijk beregenen met grondwater overdag toe te staan (de zogenaamde 5%- regeling). Vanaf 1 augustus mag wettelijk weer de hele dag met grondwater beregend worden.

Lees meer...

Aandacht voor dementie - wandeling

Meierijstadbanieren2Meierijstad - Woensdag 10 juli sluit wethouder Rik Compagne aan bij de wandeling van Stefan Vreugdenburg. Stefan maakt van maandag 8 t/m 15 juli een tocht van Maastricht naar Den Helder om bij politiek en media aandacht te vragen voor dementie; en in het bijzonder het werk van Stichting 2109 die o.a. zorgt voor herkenbaarheid en veiligheid van de mens met dementie (www.2109.nl). Stefan is ambassadeur van deze stichting. Hij nodigt lokale bestuurders uit om een stukje met hem mee op te lopen en hen alles te vertellen over de missie van Stichting 2109. Wethouder Compagne heeft onder andere Volksgezondheid, Ouderen en Mantelzorg in zijn portefeuille,

Lees meer...

Een bijzonder Zomeravondconcert met thema filmmuziek

Inloopconcertenstichtingsmitsorgeljuli2019Schijndel - Aanstaande zondag 14 juli zullen organist Jeroen Koopman (Amsterdam, 1991) en trompettist Ivo van Gennip een bijzonder Zomeravondconcert verzorgen in de Heilige Servatiuskerk te Schijndel. Het thema van dit concert is namelijk filmmuziek. Het programma voor dit Zomeravondconcert bevat een mix van klassieke muziek en filmmuziek, waarvan een aantal stukken speciaal bewerkt zijn voor orgel en/of trompet. Veel beroemde werken uit de klassieke muziek zijn gebruikt in films. Zo was recentelijk een door Hans Zimmer bewerkte versie van Elgar’s “Nimrod” te horen in de film Dunkirk (2017). Het concert begint om 20:00 uur en zal ongeveer één uur duren. Voor de bezoekers staan comfortabele stoelen klaar, men hoeft dus geen uur op de harde kerkbanken te zitten.

Lees meer...

Zwemsters Neptunus ’58 in de prijzen

neptunus2Eindhoven - Brons voor Selina Janssen en Mirelle de Kort bij Netherlands Invitational. In het weekend van 6 en 7 juli hebben acht dames van Neptunus '58 genomen aan de Netherlands Invitational, een grote internationale wedstrijd in het 50-meterbad in Eindhoven. Deze wedstrijd was de laatste wedstrijd in een zwembad voor dit seizoen. Een deel van de zwemmers van Neptunus ’58 komt in de zomermaanden wel nog in actie tijdens de verschillende open water wedstrijden. Op de foto links Mirelle de Kort, rechts Selina Janssen.

Lees meer...

Einde van een mooi KVS’17 seizoen

logokvs17Schijndel - Nu de zomer is aangebroken, zit het korfbalseizoen er weer op. Zo ook voor de korfballers van KVS '17. Dat betekent dat de leden van de korfbalvereniging de komende weken kunnen genieten van wat welverdiende rust. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zonder het seizoen in stijl af te sluiten. Daarom was er, na afloop van de competitie, eerst nog tijd voor het jeugdkamp en de seizoensafsluiting met een gezellige feestavond.

Lees meer...

Opening Bijenpark op Schaapskooi Schijndel

bijenhotelSchijndel - Na jaren van voorbereiding wordt op zondag 14 juli het Bijenpark van Stichting Schaapskooi Schijndel officieel geopend. Het is de afronding van 3 door Het Groene Woud gesponsorde projecten, namelijk Wilde Bijen, Red de Bij en aanleg Bijenvijver. In het park is een variëteit van bijenhuisvesting opgericht. Dit met als doel educatie over bijen in een zo breed mogelijke vorm uit te oefenen. Ook is een prachtige bloemrijke omgeving aangelegd met medewerking van het NMC. Tijdens deze dag wordt uitleg gegeven over alle facetten van de productie van bijenhoning. Uiteraard kan ook heerlijke bijenhoning gekocht worden.

Lees meer...

Schijndel maakt zich op voor Schijndel aan Zee 2019

schijndelaanzeeSchijndel - Dit jaar organiseert de “stichting Schijndel Aan Zee” alweer voor de zesde keer dit zomers evenement op de markt in Schijndel. Op vrijdag 19 Juli trappen ze weer spectaculair af om vervolgens 4 weken lang een vol programma te bieden met sport en spel, muziek dans en vermaak voor jong en oud dus… voor elk wat wils. Ook dit jaar faciliteren zij weer diverse Schijndelse sportverenigingen om hen zo de gelegenheid te geven hun club en sport te promoten ten einde mogelijk nieuwe (jeugd) leden te werven wat wellicht de clubkas enigszins ten goede komt; bij diverse verenigingen zeer wenselijk door het (deels) wegvallen van subsidies.Het voorlopige programma ziet u onder 'lees meer'.

Lees meer...

KVW viert 35-jarig bestaan

kindervakantiewerk2018Schijndel - Het is groot feest bij Stichting Kindervakantiewerk Schijndel. Deze fantastische stichting bestaat maar liefst 35 jaar en dat willen zij graag met zoveel mogelijk mensen vieren. Feest je mee? Dus heb je ooit als kind meegedaan aan de Kindervakantieweek, ben je ooit vrijwilliger geweest of draag je de KVW op een andere manier een warm hart toe? Kom dan zondag 14 juli naar het Scoutinggebouw in Schijndel. De KVW zou de KVW niet zijn als er niet weer superleuke activiteiten zouden zijn, zoals allerlei toffe spellen en spannende stormbanen. Ook wordt er gegoocheld en kun je je laten schminken. Deze fantastische dag vastleggen kan ook, want er staat een heuse fotobooth. Voor de ouders is er een gezellig terras waar non-alcoholische drank geschonken wordt.

Lees meer...

Bestelbus vat vlam

autoheikampenSchijndel - Op De Heikampen in Schijndel vatte maandagochtend een bestelbus vlam. Dit gebeurde rond 7.00 uur toen de bestuurder onderweg rook opmerkte. Hij zette de bestelbus aan de kant en waarschuwde de hulpdiensten. De brand woedde in de cabine van het voertuig en zorgde voor de nodige schade. Uit voorzorg heeft de brandweer na de bluswerkzaamheden de accu nog losgekoppeld. Een bergingsbedrijf zal de bestelbus afvoeren. (Info & foto's: Persburo Sander van Gils)

Lees meer...

Jo Toelen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

jotoelenonderscheiding4Schijndel - De heer J.A.J. (Jo) Toelen uit Schijndel ontvangt op zondag 7 juli 2019 een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een overzicht van zijn verdiensten vindt u onder ‘lees meer’. Meer foto's zijn te vinden in het fotoboek. 

Lees meer...

Raad van Verbeelding geeft Meierijstad reflectie op toekomst

FlorisvanalkemaderijksbouwmeesterbrontwitterMeierijstad - De eerste bijeenkomst van de Raad van Verbeelding op maandagavond 24 juni jl. werd afgetrapt met een persoonlijke boodschap op film van Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. De Raad van Verbeelding verkent de mogelijkheden voor Meierijstad en inspireert om te komen tot een strategische ontwikkelkoers voor de periode 2020-2050. Het resultaat moet de inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen en bestuur van Meierijstad inspireren en prikkelen om hier samen verder aan te werken. De Raad van Verbeelding wordt daarom gevraagd ook na te denken om hun eindproduct 'Meierijstad 2050' op inspirerende wijze vorm te geven. Hieronder kunt u onder andere lezen wie in de Raad van Verbeelding zitting nemen. In de programmabegroting 2019 is €50.000 beschikbaar voor zowel de Raad van Verbeelding als het eindproduct dat medio 2020 beschikbaar moet komen. Dat laat het college in een brief aan de gemeenteraad weten. Foto: Floris van Alkemade Rijksbouwmeester, bron Twitter

Lees meer...

Schijndels aannemingsbedrijf bouwt megadistributiecentrum Zalando

Bouwbedrijfwoutersschijndelbrongooglemei2016Alphen aan den Rijn / Oisterwijk / Schijndel – Bouwbedrijf Wouters uit Schijndel gaat het megadistributiecentrum voor Zalando bouwen. In Bleiswijk komt een gebouw van 140.000 vierkante meter met ruimte voor 16 miljoen pakketten. Dat meldt Cobouw onlangs op haar website. De bouw is inmiddels deze maand gestart. De distributie van pakketten worden naar verwachting in de zomer van 2021 vanuit Bleiswijk geleverd. Zalando wil vanuit Bleiswijk klanten in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk bereiken. Foto: Bouwbedrijf Wouters Schijndel, bron Google mei2016

Lees meer...

Inloopconcert Sint Servatiuskerk met organist Bert Augustus

inloopconcert4Schijndel - Zaterdag 6 juli was er een gratis inloopconcert van 13:15 tot 13:45 uur in de Heilige Servatiuskerk te Schijndel met organist Bert Augustus. Op het programma stonden werken van Mozart, Schumann, Bruhns, J.S. Bach en C.Ph.E. Bach. Iedereen was vrij om te komen en te gaan wanneer hij/zij dat wilde. Er stonden gemakkelijke stoelen klaar voor de bezoekers die wat langer, of het hele concert wilden luisteren. Maar je mocht ook door de kerk lopen en het fraaie interieur van de kerk van alle kanten bekijken. TVSchijndel luisterde ook even mee.

Lees meer...

Big Band Schijndel presenteerde afsluiting muziekseizoen

bigbandafsluiter4Schijndel - Zoals u intussen gewend bent sluit Big Band Schijndel het muziekseizoen jaarlijks af met een spetterend eindconcert. Na de succesvolle voorgaande edities Swing When You’re Singing en Friday Night Fever, presenteerde Big Band Schijndel nu op vrijdag 5 juli; Friday Night Swing.In twee prachtige sets verraste Big Band Schijndel haar publiek met arrangementen van wereldberoemde nummers. Zo kwamen onder meer Brian Setzer en Frank Sinatra, maar ook Björk en Randy Crawford voorbij. Tijdens de avond bracht Big Band Schijndel wederom nieuwe arrangementen ten gehoren, waarbij een grote rol was weggelegd voor zangeres Lotte van der Heijden en zanger Erik Hairwassers.

Lees meer...

Fotograaf TVSchijndel bij Nijmeegse vierdaagse

vierdaagseSchijndel - De Vierdaagse komt er weer aan, wordt van 16 t/m 19 juli gelopen rondom Nijmegen. Onze fotograaf zal op 17 juli aanwezig zijn. Zij zit in Beuningen, net na de brug als je Beuningen binnenloopt, aan de rechterkant van de weg. Ze heeft als herkenningspunt een banner van TVSchijndel bij zich en ook nu zal ze traditiegetrouw wat lekkers uitdelen. TVSchijndel wenst alle Schijndelse wandelaars veel succes.

Lees meer...

Aanstaande zondag Toertocht Meierij Actief

Toerclubtcdemeierijschijndel2019Schijndel - Toerclub De Meierij uit Schijndel organiseert aanstaande zondag 7 juli een toertocht Meierij Actief 2019. Voor toerfietsers is er een toertocht van 90 km. Ook worden er twee gezinsfietstochten georganiseerd met een keuze uit twee afstanden namelijk 45 en 30 kilometer. De tochten voeren door de landelijke omgeving en voeren over verharde fietspaden. Tussen 9.00 en 14.00 uur kan er gestart worden bij het clubhuis van de Wielervereniging Schijndel aan de Leemputtenbaan in Schijndel die deze locatie speciaal hiervoor ter beschikking stelt. Daardoor kunnen deelnemers gebruiken maken van toiletten en douches, ook voor dames en is er ruime parkeergelegenheid. Alle routes zijn voorzien van routepijlen, deelnemers worden tijdens de toch gewaarschuwd bij gevaarlijke oversteekplaatsen.

Lees meer...

Zommer '69: een feest van herkenning

BoschwegseToneelgroep generale 65Schijndel - De afgelopen twee weken keerde de Boschwegse Toneelgroep maar liefst zes keer terug naar het jaar waar het allemaal begon: 1969. De jubileumvoorstelling 'Zommer '69' was een feest van herkenning voor het publiek en spelers. Het weer zat mee, de sfeer was goed en het publiek was laaiend enthousiast. Na de eerste uitvoeringen ging het als een lopend vuurtje door Schijndel dat er een unieke voorstelling werd gegeven op het terrein van Gilde Sint Catharina en Barbara. De kaartjes gingen als warme broodjes over te toonbank en het tweede weekend waren de laatste drie voorstellingen uitverkocht. Met ruim 1500 bezoekers kijkt de Boschwegse Toneelgroep terug op een meer dan geslaagd jubileum. Heeft u het gemist of wilt u nog eens nagenieten? Bekijk dan het fotoboek en/of de compilatie in de video.

Lees meer...

WV Schijndel komt met vrouwenteam

wvvrouwen1Schijndel - Wielervereniging Schijndel timmert de laatste jaren flink aan de weg met de opleiding van renners en rensters. Sinds enkele jaren geeft de vereniging naast de nieuweling mannen, junior mannen en beloften mannen ook ruim aandacht aan de categorieën nieuweling-meisjes en junior-vrouwen. En dit alles niet zonder succes getuige enkele nationale titels en diverse andere mooie prestaties. Waar bij de mannen de junioren na hun overgang naar de beloften een mooi programma geboden wordt, daar wordt bij de beloften-vrouwen nog geen programma aangeboden door de vereniging. Om de doorstroming van nieuweling tot belofte ook bij de vrouwen te volbrengen heeft WV Schijndel het voor elkaar gekregen om vanaf 2020 ook met een vrouwenteam deel te gaan nemen aan diverse nationale en internationale wedstrijden.

Lees meer...

Aangepaste openingstijden politiebureau Schijndel

Gebouw PolitiebureauSchijndel - De politie past in deze zomervakantieperiode de openingstijden van de bureaus in Veghel, Schijndel en Vught aan. Deze bureaus zijn vanaf maandag 8 juli tot maandag 19 augustus alleen op afspraak (via 0900-8844) te bezoeken. Het bureau aan de Bosscheweg in Boxtel is tijdens kantooruren - ook tijdens de vakantieperiode - gewoon geopend. Tijdens de zomerperiode is het bezoekersaanbod lager. Hierdoor heeft het basisteam De Meierij besloten om de komende weken alleen op afspraak voor het publiek open te zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken, of ze komen bij u thuis, het buurthuis of een andere centrale plek in uw gemeente.

Lees meer...

Afscheid meneer Jos

josthuis3Schijndel - Woensdag was de laatste werkdag van meneer Jos en de dag waarop hij afscheid nam van basisschool de Beemd. Deze dag heeft Jos samen met de kinderen feestelijk beleefd. 's Morgens rond kwart voor 9 werd Jos thuis opgehaald door 80 leerlingen uit groep 7/8. Er werd aangebeld en toen Jos opendeed werd hij warm onthaald door al zijn leerlingen met veel confetti en partypoppers. Eenmaal op school aangekomen werd er een interview gehouden met Jos. Hij werd bedankt door de leerlingen uit zijn klas, die op hun eigen manier iets leuks voor hem hadden geregeld.

Lees meer...

Gala Kwekkeveld

galakwekkeveld4Schijndel - Gisteravond was het gala voor alle groepers 8 van 't Kwekkeveld. Er waren verschillende voertuigen die de kinderen naar de ingang van de school brachten, waar ze nog een leuke en gezellige afsluitavond hadden. De voertuigen mochten niet gemotoriseerd zijn. Er kwam een grote eend op een trekker voorbij, verschillende winkelwagentjes, space-scooters, een skelter en zelfs een echte paard met wagen. Alle kinderen zagen er mooi uit in hun gala kleding.In het fotoboek vindt u alle foto's van deze mooie avond.

Lees meer...

Geslaagd open TVE toernooi

TVdehopbelschijndeltveschijndelSchijndel- In de week van 23 t/m 30 juni, is bij de tennisvereniging De Hopbel het jaarlijkse open TVE toernooi gespeeld. Een week waarin de temperatuur vaak boven de 30 graden steeg. Om te voorkomen dat er bij die hitte gespeeld moest worden werden de begintijden van de wedstrijden aangepast. Er werd elke avond om 20.00 uur gestart in plaats van 18.00 uur. In de wat koelere avond werden er verschillende spannende tennispartijen gespeeld. Uiteindelijk resulteerde dit in 10 finale wedstrijden op zondag 30 juni. Ook toen was de temperatuur tropisch, maar dankzij schaduwplekken en vele koele drankjes kon er toch genoten worden van mooie ,pittige finalewedstrijden. Hieronder leest u de finalisten.

Lees meer...

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal