foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

juli 2019

ZZP-traject bij POM

logo ONS POMSchijndel - Een leven lang leren. Dat is het nieuwe credo waarmee men arbeidskrachten langer voor het arbeidsproces wil behouden en ze ook op latere leeftijd nog betekenisvol, uitdagend en zinvol werk kunnen laten verrichten. Dat geldt ook voor zzp’ers. Echter om diverse redenen valt het niet altijd mee om dit in te vullen. Tijdgebrek, op jacht naar nieuwe klanten, financiële boekhouding; het bestaan van een zzp’er geeft niet altijd de ruimte. Een groot deel van de ondernemers die zijn aangesloten bij de ondernemersverenigingen bestaat uit zzp’ers. In overleg met deze verenigingen en door navraag te doen bij de doelgroep, is er door POM een zzp-traject opgestart, waarmee zzp’ers de behoefte kunnen invullen om zich te ontwikkelen en kennis en ervaringen uit te wisselen met collega-zzp’ers. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door een zzp’er voor zzp’ers.

Lees meer...

Iedereen kent wel iemand met hersenletsel

Cafe Brein 2016Schijndel - Café Brein is een trefpunt voor mantelzorgers (partners, familieleden en vrienden) én getroffenen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, een ongeval, een hersentumor of na reanimatie. Elke bijeenkomst staat een onderwerp centraal in een gezellige ontspannen sfeer. Camiel Wijffels komt een lezing geven over het acceptatieproces van de onzichtbare gevolgen van hersenletsel, dat voor iedereen anders is. De één heeft er weinig moeite mee en leeft gewoon verder. Mét zijn nieuwe handicap. De ander blijft zijn leven lang worstelen om de verloren vermogens terug te krijgen. Meestal tegen beter weten in. De lezing vindt plaats op 17 februari bij Zorghoeve ’t Binnenveld Boxtelseweg 5 Schijndel om 19.30 uur. Een sfeervolle locatie die gemakkelijk te bereiken is vanuit de regio. De toegang is gratis en de koffie en iets lekkers staat voor u klaar.

Lees meer...

Jeugdoptocht Schorsbos 2020

Carnaval logoSchijndel - Op zaterdag 22 februari aanstaande is de jeugdoptocht Schorsbos 2020. Kom jij ook kijken naar deze leuke optocht? Meer informatie op onze speciale carnavalspagina.Drie nieuwe gilde-leden bij Gilde Sint Catharina en Barbara

gildekleinSchijndel - Tijdens de algemene jaarvergadering van Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel zijn drie nieuwe gildebroeders geïnstalleerd in de pastorie van de H. Servatiuskerk. Albert Dekker, Jan Goijaerts en Wim van der Schoot zijn de nieuwe gildebroeders van Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel. De drie aspirant-leden zaten in een horecazaak vol spanning te wachten tot het verlossende antwoord kwam. Het toetreden van het Gilde wordt door middel van het bonen bepaald. Ieder gilde-lid krijgt een witte en zwarte boon. Bij een witte boon stemmen de leden vóór, en bij een zwarte boon stemmen de leden tegen. Gelukkig waren alle drie de aspirant-leden positief geboond. Mocht een aspirant-lid een negatieve uitslag hebben, dan brengen de Hoofdman en Dekenschrijver van het Gilde deze persoon traditioneel een stuiver als troost dat deze geen lid mag worden. 

Lees meer...

Mascotte Schijndel de Wit 1 - Den Dungen: Tieme Verwegen

mascotteSchijndel - Op zondag 16 februari aanstaande wordt de wedstrijd Schijndel-De Wit 1 tegen Den Dungen 1 gespeeld. De mascotte hierbij is Tieme Verwegen. Tieme is 8 jaar oud en zit in groep 4 van Basisschool de Heycant. Hij speelt bij Schijndel-De Wit als verdediger in J O 9 3. Zijn favoriete club is PSV en zijn favoriete speler Virgil van Dijk. Hij vindt het erg gezellig bij Schijndel/De Wit en heeft er zin in aanstaande zondag mascotte te zijn. 
Lees meer...

Continuering samenwerking regio Noordoost Brabant 2021-2024

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - De samenwerking in de regio Noordoost-Brabant vindt plaats op basis van een met de 17 gemeenten en 2 waterschappen overeengekomen convenant. Dit convenant loopt af in 2020. In 2017 heeft een evaluatie (midtermreview) van de regionale samenwerking plaatsgevonden en in 2019 is gestart met het opstellen van een nieuwe regionale strategische agenda tot 2030. Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen om de regionale samenwerking in Noordoost Brabant (RNOB) te continueren en hiervoor een aantal beslispunten aan de raad voor te leggen waaronder imstemming met een financiële bijdrage per inwoners voor de Stichting Agrifood Capital regio Noordoost-Brabant en een bijdrage voor Noordoost Brabant Werkt aan de strategische WERKagenda 'Op weg naar 2030'. U leest er hieronder meer over, alsook over wat de Samenwerkingsregio Noordoost-Brabant bewerkstelligt en de besluiten die door de gemeenteraad bekrachtigd moeten worden.

Lees meer...

Groei Brabantse bevolking op hoogste niveau in jaren

grafiekbevolkingsgroei2000 2020bronprovnbr's-Hertogenbosch - In 2019 nam de Brabantse bevolking met 18.600 inwoners toe, dat maakt de provincie vandaag bekend. Daarmee komt de bevolkingsgroei op het hoogste niveau sinds 2000 (zie grafiek). Deze groei wordt voor bijna 85% bepaald door positieve buitenlandse migratiesaldi. De natuurlijke aanwas valt steeds meer terug en ligt inmiddels vrijwel op nul. Anno 2020 telt Brabant 2.563.500 inwoners. Vanuit het buitenland kwamen afgelopen jaar 36.750 personen naar Brabant. Er vertrokken echter ook 21.250 emigranten. Het buitenlands migratiesaldo kwam hiermee in 2019 op +15.500. Dit niveau, gemeten vanaf 1950, lag niet eerder zo hoog. Vooral de laatste jaren is het buitenlands migratiesaldo sterk toegenomen. Dat is te verklaren door de vluchtelingencrisis (2015/2016) en de komst van (EU-)arbeidsmigranten, kenniswerkers en buitenlandse studenten.

Lees meer...

Huidig provinciebestuur blijft voorlopig aan

provincie Noord Brabant 2014's-Hertogenbosch - Vandaag geeft de provincie Noord-Brabant een persverklaring uit over de stand van zaken tot er een nieuwe coalitie met een nieuw coalitie-akkoord is gevormd: "het huidige college van Gedeputeerde Staten blijft in Noord-Brabant volwaardig functioneren. Zij werken daarbij op basis van het bestuursakkoord Kiezen voor Kwaliteit, dat vorig jaar is vastgesteld." Zo laat het college van Gedeputeerde Staten weten. "Gezien de huidige politieke situatie wil het college met deze verklaring duidelijkheid scheppen over de continuïteit van het bestuur in de provincie."

Lees meer...

Nieuw bomenbeleid Meierijstad in de maak

bomenbeleid2020gemmeierijstadMeierijstad - Het nieuwe bomenbeleid bevat de stand van zaken met de bomen binnen Meierijstad, waarom bomen belangrijk gevonden worden, wat de doelstellingen binnen Meierijstad zijn voor de toekomst en hoe welke routing tot het gewenste resultaat gekomen kan worden. Invalshoeken zijn daarbij beschermingsstelsel, inrichtingskaders en uitgangspunten, hoe gaan wij binnen Meierijstad om met overlast en hinder, beheer van bomen, mogelijkheden tot participatie en uitvoeringsprogramma. Het nieuwe voorgestelde bomenbeleid staat geagendeerd voor de gemeenteraad van 19 maart 2020. De gemeentelijke visie op de bomen is: "Meierijstad streeft ernaar om een groene gemeente te zijn met kwalitatief goede en diverse bomen die bijdragen aan een prettige leefomgeving, duurzaamheid, biodiversiteit en een klimaatbestendige openbare ruimte. De bomen moeten veilig, gezond, mooi en betaalbaar zijn."

Lees meer...

Nieuwe 'Uitvoeringsplan gezondheid 2020'

Uitvoeringsplangezondheid2020gemmeierijstad febr2020Meierijstad – De portefeuillehouder zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid, wethouder Rik Compagne, heeft op 4 februari 2020 namens het college de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over het 'Uitvoeringsplan gezondheid 2020'. Het uitvoeringsplan is een uitvloeisel van het vastgestelde gezondheidsbeleid 'Samen gezond in Meierijstad 2018-2021' dat door de gemeenteraad op 5 juli 2018 is vastgesteld. In het gezondheidsbeleid staat een negental speerpunten/thema's benoemd die in samenwerking met partners, collega’s en de gemeenteraad in 2018 zijn bepaald. Om deze thema's concreter te maken, is het uitvoeringsplan gezondheid 2019 opgesteld. Dat plan diende als uitgangspunt voor het nieuwe uitvoeringsplan gezondheid 2020.

Lees meer...

Wat gaat er gebeuren met vrijkomende (agrarische) bebouwing?

kansenvoorkwaliteit 2020Meierijstad – Op 19 maart staat het concept-rapport 'Kansen voor Kwaliteit', dat voorziet in een afwegingskader voor herontwikkeling van vrijkomende (agrarische) bebouwing, geagendeerd ter vaststelling door de gemeenteraad. Naar verwachting gaan heel veel boerenbedrijven binnen Meierijstad stoppen. Het college heeft het concept-rapport op 4 februari jl. behandeld. Wethouder Jan Goijaarts: "Meierijstad heeft een waardevol en groot buitengebied. Een buitengebied dat de komende jaren te maken gaat krijgen met toenemende bedrijfsbeëindiging, leegstand, verrommeling, botsende belangen en oprukkende verstedelijking. Daarbij wordt hetzelfde buitengebied ook gezien als een van de plaatsen om oplossingen te creëren voor de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit."

Lees meer...

Kledingverkoop Schijndelse Veads-vestiging ten bate van ‘Silverrally 073’

silverrally2020 uitsnee's-Hertogenbosch/Schijndel - De 'Silverrally 073' is een unieke autorally voor ouderen langs herkenbare plekjes die ook dit jaar weer georganiseerd wordt door bedrijven met een sociaal hart. Dit jaar organiseert Stichting Voor elkaar aan de slag (Veads) en Stichting DoSocial deze 'Silverrally 073' op donderdag 9 april 2020. Vanuit stichting Veads is besloten dat alle kleding die in de maand februari en maart verkocht wordt de Schijndelse Veads-vestiging aan de Boschweg ten goede komt aan dit mooie sociale doel. Dus kom goede tweedehandse kleding kopen bij de Schijndelse vestiging en doneer met uw aankoop rechtstreeks aan de Silverrally 073. Schijndelaren hebben zich inmiddels aangemeld voor deze rally en mogen zich nog aanmelden (maximaal 150 deelnemers, vol=vol). De route komt dit jaar niet over het grondgebied van Schijndel.

Lees meer...

Prikkelarm boodschappenuurtje Jumbo Sint Jorisplein

jumbosintjorispleinSchijndel - Op de facebookpagina van Jumbo Sint Jorisplein is te lezen dat de winkel sinds kort op woensdagochtend van 08.00-09.00 uur een prikkelarm boodschappenuurtje heeft ingesteld. Dat wil zeggen dat er op deze tijd geen muziek gedraaid wordt, de geluidjes van de kassa uitstaan en er geen containers zijn in de winkel. Dit alles om er voor te zorgen dat het in de winkel zo rustig mogelijk is. De medewerkers van de Jumbo vragen de klanten vriendelijk hier rekening mee te houden.

Lees meer...

Inbrekers betrapt in Wijbosch

Politie rugSchijndel - Gisteravond werd rond 19:00 uur ingebroken bij een woning aan de Griendstraat in Wijbosch. Dat laat de politie weten op Twitter en Facebook. De inbraak gebeurde via de achterzijde, maar gelukkig bleef het bij een poging tot diefstal omdat een oplettende buurtbewoner alarm sloeg en de daders vluchtten. De getuige zag twee jongemannen wegrennen. Zij waren donker gekleed, tussen 20 en 30 jaar oud, een van hen had een getint gelaat. Ze riepen nog iets in de Nederlandse taal en reden over de Boomstraat weg in een zwarte auto, sedan-uitvoering. Heeft u meer informatie? Dan hoort de politie dat graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Lees meer...

Win kaartjes met de vlogwedstrijd over Lampje

lampjevlogwedstrijdSchijndel – Bibliotheek Schijndel organiseert samen met Theater De Blauwe Kei een vlogwedstrijd over het boek Lampje van Annet Schaap. De vlog met de meeste likes wint twee kaartjes voor de voorstelling Lampje op 28 maart in het Spectrum in Schijndel. Bibliotheek Schijndel en Theater De Blauwe Kei dagen kinderen uit om een mooie vlog te maken over het boek Lampje waarin ze vertellen over het verhaal en wat ze ervan vinden. De vlog mag maximaal anderhalve minuut duren en kan dan per e-mail verstuurd worden naar Marieke Jacobs (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Vermeld natuurlijk ook je contactgegevens in de e-mail. De vlogs moeten vóór 2 maart binnen zijn want op die datum worden ze op het YouTube-kanaal van Bibliotheek Meierijstad geplaatst. De link komt ook op onze Facebookpagina. De vlog met de meeste likes op 16 maart wint twee kaartjes voor de voorstelling in het Spectrum.

Lees meer...

Zwieren in De Zwengel

zwierenindezwengelSchorsbos - Het is weer bijna zover. Vijf dagen lang volop feest, dat is carnaval 2020 bij de Zwengel in de Smaldonkstraat. Ze beginnen met een stevige warming-up: de AANZWENGEL-AVOND op vrijdag 21 februari. Meer informatie zie je op onze speciale carnavalspagina.

AED cursus Hermalen: 38 geslaagden

hartsaveSchijndel - In Schijndels buurtschap "Hermalen" hangen drie AED's. Eén AED hangt in de straat Hermalen zelf, bij firma Den Ouden, en twee hangen aan de Boxtelseweg, bij café/restaurant De Nachtegaal en bij zorgboerderij 't Binnenveld. Deze drie AED's dragen bij aan een passende, veilige 'hartsavedekking' in het Hermalen. En de bewoners van het Hermalen begrijpen heel goed dat je mensen, vrijwilligers, nodig hebt die de AED's kunnen en willen gebruiken als de nood aan de man is. Op drie data werden daarom in 't Binnenveld AED/reanimatie-cursussen van stichting Schijndel Hartsave gegeven aan inwoners van buurtschap Hermalen. Onder de bezielende leiding van onze trainers Pieter van den Berg en Marion van Oers slaagden 38 (!!) mensen uit het Hermalen voor de cursus. Zij maken Schijndel en vooral het Hermalen weer een beetje veiliger.

Lees meer...

Bevrijdingsvuur van Schijndel naar Gennep

vuur3Schijndel - Een tiental lopers bracht op zaterdag 8 februari het bevrijdingsvuur van Schijndel naar Gennep. Voorafgaand vond er rond 10.00 uur een kleine ceremonie plaats bij het High Division Monument waar de 75-jarige herdenkingsperiode van Market Garden werd afgesloten in aanwezigheid van burgemeester Kees van Rooij en Dirk Paagman. Het vuur werd eerst naar De Diepen in Milsbeek gebracht waar het blijft branden tot en met de herdenkingsplechtigheden in de RK kerk en bij de oorlogsgraven op 15 februari. Naast de lopers was het Gilde aanwezig en het Oranje Comité. Ongeveer 15 mensen van de pers legden het officiële moment vast. In de video de beelden, enkele foto's onder 'lees meer'. Videobeelden ook met dank aan Theo Vos.  

Lees meer...

Schorsbos Got Talent voor de jeugd

schorsbosgottalent5Schorsbos – Voor de eerste keer werd op zondag 9 februari in de HeerenMeester de jacht geopend naar hét Schorsbosse Talent. Speciaal voor de jeugd is Schorsbos Got Talent opgericht. Tijdens deze talentenjacht konden de deelnemers in maximaal 5 minuten hun talent met een carnavalesk randje aan Schorsbos laten zien. Meer informatie en foto's zie je op onze speciale carnavalspagina.

Warmetruien dag bij schaapskooi

warmetruiendagSchijndel - Ieder jaar wordt de grootste klimaatactie van Nederland gehouden: Warmetruiendag. Dit jaar was dat alweer voor de 14e keer op vrijdag 7 februari. Jaarlijks doen ruim 200.000 mensen mee aan warmetruiendag. Ook bij de schaapskooi in Schijndel was er een warme truiendag op zondag 9 februari. De kinderen vonden het leuk om balletjes te draaien van de schapenwol en vonden het spinnen ook interessant en ze mochten aan gewassen en ongewassen wol voelen. Van de gesponnen wol breien ze er dan ook truien mee of maakten er leuke sloffen, tasjes en andere artikelen van. TVSchijndel was een kijkje gaan nemen en maakte er mooie foto's. Meer foto's zie je in ons fotoboek.

Lees meer...

Boom over kruising Oude Molenheide met Vijverweg

vijverweg2Schijndel - Door de stormachtige wind en de harde windstoten waaide vanavond een flinke boom om aan de Vijverweg. Hierdoor werd de kruising met de Oude Molenheide volledig geblokkeerd. De brandweer parkeerde de brandweerwagen tussen enkele bomen in omdat er op de locatie zelf enorm harde wind stond en de bomen flink op en neer gingen. De brandweerlieden kregen rond tien voor half zeven de melding maar moest wachten op een kraan uit Eerde. Dit omdat er een tak gevaarlijk over de kruising hing. Daardoor mocht men niet beginnen met het doorzagen van de boom. Rond half acht was de kraan aanwezig en werd de boom door midden gezaagd en aan een naastgelegen weiland gelegd. Nadat de weg schoongeveegd was kon de brandweer rond acht uur retour kazerne. Beelden in de video. Foto's: Christian vd Broek

Lees meer...

Stormschade aan sporthal Dioscuren

dioscurenstorm1Schijndel - Ook in Schijndel is de eerste stormschade ontstaan door storm Ciara. Rond tien over half vijf werd de brandweer opgeroepen voor schade aan het dak bij sporthal de Disocuren aan de Bunderstraat. Buurtbewoners hoorden tijdens een windstoot opeens veel lawaai en belden de hulpdiensten. Rond kwart over vijf werd een hoogwerker van de brandweer opgeroepen naar de sporthal. Met behulp van de hoogwerker is de losse dakplaat verwijderd. Na deze melding reden de hulpdiensten nog langs een woning waar dakpannen los waren geraakt. Hier was de inzet van de brandweerlieden echter niet meer nodig. Beelden in de video. (Foto's Christian vd Broek)


Lees meer...

Nieuwe zomercarnaval in Schijndel

zomercarnavalSchorsbos - Op zaterdag 23 mei en zondag 24 mei wordt er een heuse zomercarnaval georganiseerd in Schijndel. Er zijn deze twee dagen een buitenprogramma en ook een binnenprogramma. Zonder teveel prijs te geven, licht de organisatie een tipje van de zomerse sluier op. Net Nie en Tramhuys geven dit weekend extra kleur. Meer informatie vindt u op de speciale Carnavalspagina.

Rosenmontag of Roze Maandag nu ook in Schijndel

Schorsbosveertop2020Schorsbos - Net Nie en Tramhuys geven de maandag tijdens carnaval extra kleur. Roze Maandag alleen tijdens de Tilburgse Kermis? Welnee. Schijndel kent vanaf 2020 ook een Roze Maandag. Tijdens carnaval op maandag 24 februari 2020 organiseren carnavalsvereniging Net Nie en het Tramhuys vanaf 18 uur de Schijndelse versie van Rosenmontag. In Duitsland is dit het hoogtepunt van carnaval. Dat wordt het volgens de organiserende partijen ook in Schijndel. Meer informatie vindt u op de speciale Carnavalspagina.

Jeugdhonk Dreamlife viert feest

Jeugdhonkdreamlife2018Schijndel - Jeugdhonk Dreamlife heeft iets groots te vieren. Op 7 februari 2020 is jeugdhonk Dreamlife officieel een stichting geworden. Dit gaan ze dan ook samen met alle kinderen vieren op woensdag 12 februari 2020. Dit doen ze door naast de activiteit (knutselen), ook iets lekkers aan te bieden. Wat dit precies wordt, houden zij voor nu nog even geheim. Ook hebben ze nog een andere verrassing voor de kinderen. Dat jeugdhonk Dreamlife een stichting is geworden, is mede mogelijk gemaakt door SVN Notarissen. Zij willen dan ook in het bijzonder Melissa van Rosmalen- van der Stelt bedanken die hun goed heeft geholpen. Een feest is natuurlijk alleen leuk als er veel mensen zijn, zij hopen daarom ook op een hoge opkomst.

Lees meer...

Groot feest in Schorsbos met de Hoptoer

hoptoer2Schorsbos - Op zaterdag 8 februari was het weer zover, de Hoptoer. De avond begon met een carnavalesk programma voor de bewoners van het Bekkershuis met de Dunstraaisters. De rest van de avond kon iedereen vrij binnenlopen bij de HeerenMeester, de Holy Cow, het Tramhuys, de Hopbel, de Sok, de Triangelbar, ’t Zuid en de Wedding Chapel van Net Nie. Bekijk een video op de speciale carnavalspagina.

Zon en wind in Meierijstad: slecht weer op komst

logo sp meierijstadMeierijstad - Het was een lange en drukbezochte raadsvergadering waar een besluit genomen moest worden over zoekgebieden voor windmolens en zonneparken in Meierijstad. Een agendapunt met maar liefst 8 amendementen (wijzigingsvoorstellen vanuit diverse fracties), 3 moties (waarin om dingen gevraagd wordt die gedaan moeten gaan worden) en 22 reacties vanuit allerlei organisaties en belangengroepen. De discussie spitste zich vooral toe op de vraag of het wel aanvaardbaar is om windmolens in of nabij natuurgebieden te plaatsen. Het onderwerp waar zoveel inwoners zich zorgen over maken. En waarvoor ze actie hebben gevoerd om dat te voorkomen. Helaas bleken met name de coalitiepartijen – met uitzondering van de VVD – niet bereid om hier in mee te gaan en haalde het voorstel het uiteindelijk met een krappe meerderheid van 18 tegen 15 stemmen. 

Lees meer...

Zondag onstuimig, in middag en avond zeer zware windstoten

codeoranjeknmi 09022020De Bilt - bron KNMI Voor vandaag zijn er geen waarschuwingen van kracht. Zondag krijgt het hele land vanaf de ochtend en eerste helft van de middag met zware windstoten van 75-100 km/u te maken vanwege storm Ciara. Vanaf de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe en komen er in het noordwesten zeer zware windstoten van 100-120 km/u voor. Verder landinwaarts zijn pas in de avond zeer zware windstoten van 100-120 km/u mogelijk, vooral tijdens de passage van een lijn met actieve buien. Voor deze zeer zware windstoten is code oranje van kracht. De windrichting is zuidwest en draait in de loop van de avond naar west. Later op zondagavond en in de nacht naar maandag verdwijnen de zeer zware windstoten van 100-120 km/u, maar zware windstoten van 75-100 km/u houden waarschijnlijk nog een groot deel van maandag aan.

Lees meer...

Kinderen basisscholen versieren etalages in Schorsbos

jurerenetalages3 1Schorsbos - Kinderen van alle basisscholen in Schijndel hadden een opdracht ontvangen om de etalages van winkeliers in Schijndel op een carnavaleske manier in te richten voor het publiek. Deze etalages werden werden zaterdag 7 februari beoordeeld op de creativiteit van de leerlingen door een deskundige jury. Volgende week zaterdag volgt de uitslag. Meer informatie en foto's vind u op de speciale Carnavalspagina.

Minister Slob ontving leerlingen techniek van het Elde College

eldeministerslob1Den Haag - Het Elde College in Schijndel is een techniek magazine aan het maken. Een magazine waarmee zij samen met technische bedrijven en mbo-opleidingen uit de regio hun enthousiasme over techniek willen delen. Leerlingen die een techniek opleiding volgen op het Elde College kwamen met het idee om ook de minister van onderwijs te interviewen over het belang van techniek onderwijs. Zo gezegd, zo gedaan. Ze stuurden een mailtje aan minister Slob en werden uitgenodigd om langs te komen in Den Haag voor een kopje koffie en een goed gesprek over techniek onderwijs. Samen met Gerard Spijkers, de directeur vmbo-onderwijs van Schijndel en Sint-Michielsgestel en teamleider techniek, Bart Kemp stapten de vijf leerlingen afgelopen donderdag 6 februari in de trein naar Den Haag.

Lees meer...

Zoektocht naar locaties zonneparken gaat door

zonnepark1Schijndel - En weer werd er met pionnen geschoven op het politieke schaakbord van Meierijstad. Het voorstel van het College van B&W over de zoektocht naar locaties voor windmolens en zonneparken haalde het gisteravond in de gemeenteraad met een krappe meerderheid: 18 stemmen voor, 15 stemmen tegen. Dat de meeste coalitiepartijen voor stemden was geen verrassing, maar wel dat de VVD besloot om tegen te stemmen. Hun poging om wel een knoop door te hakken over de zonnepanelen, maar uitstel te krijgen voor de zoektocht naar locaties voor windmolens, haalde het niet. De VVD-fractie stemde daarom tegen het hele plan. Een deuk in de coalitie, waarbij vooral VVD-wethouder van Rooijen zich even achter de oren moet hebben gekrabd. Per slot van rekening heeft hij onder meer duurzaamheid, nutsvoorzieningen, water- en natuurbeheer en beheer openbare ruimte in zijn portefeuille. Wat dit voor de verhoudingen in de coalitie betekent, is vooralsnog onduidelijk. Klik op 'bekijk video' voor een videoverslag van de gemeenteraadsvergadering met onder meer reacties van Frank Mulkens en Maaike Widdershoven.

Lees meer...

Jongen (19) overleden na ongeval

ebikeongeval7Schijndel - Een jongeman (19) uit Schijndel is vrijdag overleden na een ernstig ongeval. Het ongeval gebeurde rond 09.20 uur op de kruising van de Kanaaldijk-Zuid met de Molendijk -Noord. De jongeman zat op een e-bike en kwam in botsing met een auto, die werd bestuurd door een 28-jarige man. Meerdere ambulances, politie eenheden en een traumahelikopter kwamen naar het ongeval. Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Zijn toestand was al zorgwekkend aldus de politie woordvoerder. Later op de dag is hij aan zijn verwondingen overleden laat de politie weten rond 15.30 uur. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De verkeersongevallen analyse (VOA) van de politie kwam na het ongeval ter plaatse om sporenonderzoek te doen naar de toedracht. De weg werd hiervoor uren lang afgesloten. (Foto's en info: Bart Meesters/Meesters MultiMedia)

Lees meer...

Netwerkbijeenkomst Open Coffee ’t Groene Woud

Opencoffeehetgroenewoud2018Schijndel - Open Coffee het Groene Woud organiseert maandelijks netwerkbijeenkomsten op wisselende locaties. Op woensdag 12 februari is iedereen te gast bij Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Schel. Tussen 9 en 11 uur zal ons Annette Schel jullie ontvangen en ben je van harte welkom op het adres Vijverweg 14A te Schijndel. Open Coffee ’t Groene Woud is een platform dat ontmoeting tussen enthousiaste ondernemende personen uit diverse gemeenten stimuleert. Open Coffee is er voor iedereen, de gemeenschappelijke factor is dat men graag wil netwerken en kennis wil delen. Een goed initiatief om mensen met allerlei achtergronden, kennis en ervaringen bijeen te brengen.

Lees meer...

Openstaande celstraf maar man kan cel niet in

Gebouw PolitiebureauSchijndel - Een man kwam zich vandaag melden bij de politie voor een openstaande celstraf maar kon de cel niet in. Dat laat de politie weten op Twitter. "Moest nog 96 dagen straf uitzitten, had een en ander voor kind en werk geregeld. Keurig, toch?", aldus wijkagent Ger Roumen. Maar het liep anders. Na eerst twee uur bellen over het hoe en wat gingen ze "toen gepakt en gezakt" naar cel Den Bosch. Daar bleek dat er een hoger beroep was ingediend. "Mocht nog niet zitten. Dus retour!", besluit Roumen zijn bericht. Wanneer de man wel de cel in kan is niet duidelijk.

Lees meer...

UPDATE: Vermiste vrouw (82) in goede gezondheid aangetroffen

BurgernetSchijndel - Een 82-jarige vrouw werd donderdagavond 6 februari enige tijd vermist in Schijndel. Dat bleek uit een Burgernetbericht dat werd verstuurd. De vrouw was vermist vanaf de Wilhelminalaan. Rond 21.10 uur werd het bericht verzonden. Rond 23.30 uur werd gemeld dat de vrouw in goede gezondheid is aangetroffen.

Lees meer...

Vuurwerkschade Meierijstad tijdens afgelopen jaarwisseling

vuurwerkvanuitdelucht20192020Meierijstad – De politieke partij Hart had bij het college van B&W nagevraagd hoeveel incidenten er zijn geweest tijdens en rondom de jaarwisseling 2019-2020 die [in]direct te maken hebben met het afsteken van vuurwerk en en welke kosten de gemeente Meierijstad heeft moeten maken. De vragen zijn op 29 januari jl. beantwoord door burgemeester Kees van Rooij, die onder andere veiligheid, crisisbeheersing, APV incl. toezicht en handhaving en openbare orde in zijn portefeuille heeft.

Lees meer...

Lezing Heemkundekring: Middeleeuwse kastelen in Brabant

Gebouw SpectrumAvondSchijndel - Bas Aarts verzorgt op maandagavond 17 februari een lezing over ‘Middeleeuwse kastelen in Brabant’ in ’t Spectrum. De lezing begint om 20.00 uur. De lezing zal vóór de pauze een beeld schetsen van de algemene ontwikkeling van de kastelenbouw in de Middeleeuwen in Brabant. Na de pauze zal de nadruk liggen op kastelen in de Meierij, bijvoorbeeld de kastelen Oud-Herlaer en Heeswijk.

Lees meer...

Creatieve ochtend in Dorpscentrum De Schakel

GebouwDeSchakel20171Schijndel / Wijbosch - Elke eerste en derde dinsdagochtend van de maand organiseert woonservice Wijbosch een activiteit in Dorpscentrum De Schakel, Eerdsebaan 1, Wijbosch. Op 18 februari wordt er een carnavalslinger gemaakt van diverse materialen.  Er wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd voor de materialen. Het is ook mogelijk om vrijblijvend binnen te lopen voor een kopje koffie of thee. Info.:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer...

Kaartjes Schorsbooze in City Theater al uitverkocht

schorsbooseSchijndel / Schorsbos - In twee uur tijd waren de kaartjes voor het carnaval op vrijdag en zaterdag in het City Theater / Tapperij De Beurs uitverkocht. Inmiddels zijn ook de kaartjes voor zondagavond vergeven. Dit betekent ook dat er geen deurverkoop meer zal zijn op deze dagen. Zondagmiddag, maandag en dinsdag met carnaval zijn vrij entree.

Lees meer...

Transitie veehouderijen, investeren in dierenwelzijn, subsidie

provincie Noord Brabant 2014's-Hertogenbosch - Veehouders in Oost- en Midden-Brabant die hun stallen willen vergroten om hun dieren meer ruimte te geven voor een beter dierenwelzijn komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. U kunt subsidie aanvragen als u onder een gecertificeerd keurmerk voor dierenwelzijn wilt gaan produceren of dat al doet en het dan nodig is uw stallen uit breiden. U moet in het bezit zijn van het gecertificeerde keurmerk of het hebben aangevraagd.

Lees meer...

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal