foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Serie 'Mensen' - Anja Popelier [Weidevogelgroep Schijndel] - 1999-2001

serie mensen24-delige serie TV-programma 'Mensen' is in de jaren 1999-2001 uitgezonden via de LOS [Lokale Omroep Schijndel].
Aan het woord komen Schijndelaren met een bijzonder beroep of hobby.
De afzonderlijke films, naar een idee van Wim Vermeulen, zijn in samenwerking met het Video Team Schijndel, tot stand gekomen.

Tijdsduur: 12 minuten


Anja PopulierAflevering Anaja Populier - hobby: Weidevogelgroep Schijndel  
In deze aflevering interviewt Wim Vermeulen Anja Popelier van Weidevogelgroep Schijndel.
Doelstelling Weidevogelgroep Schijndel e.o.: binnen Weidevogelgroep Schijndel werken vrijwilligers en boeren samen aan de instandhouding van de weidevogelsoorten die voorkomen op agrarisch grondgebied in en rond de gemeente Schijndel. Tijdens het broedseizoen worden weidevogellegsels op deelnemende bedrijven door vrijwilligers in kleine zoekgroepjes opgespoord en gemarkeerd. De boeren proberen de legsels zoveel mogelijk te ontzien tijdens de bewerkingen van het land zonder dwingend te worden beperkt in hun bedrijfs-voering. Ook wordt aandacht besteed aan het beschermen van jongen in de maaiperiode. Weidevogelbeschermingsgroep Schijndel e.o. streeft naar aaneengesloten gebieden, waarin de legsels en jongen van weidevogels worden beschermd door vrijwilligers en agrariërs opdat de weidevogelstand in deze gebieden behouden blijft.

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//