foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Fotocollagefilm Sociaal Cultureel Centrum De Vink vijftig jaar - 2015

50 jaar de Vink logo Op zaterdag 9 mei werd in Sociaal Cultureel Centrum de Vink de aftrap gegeven om het 50-jarig bestaan met een receptie te vieren. Vervolgens worden tijdens dit jubileumjaar nog diverse festiviteiten voor jong en oud georganiseerd. In 1965 begonnen als Stichting Jeugdbelangen dat gedurende de tijd veranderde in Stichting de Vink. Vervolgens heeft de Vink voor vele (sport)verenigingen als thuishonk gefungeerd. Ter gelegenheid van dit jubileum hebben Ton Deelen en Bart Eijkemans een fotocollagefilm gemaakt met foto’s en krantenknipsels vanuit privébezit maar ook uit het archief van De Vink zelf. Deze film bevat een impressie van de ontwikkelingen van de Vink door de jaren heen. Bekijk de video die voor menigeen herkenning zal opleveren [tijdsduur 7.30 minuten] Jubileumprogramma
• zaterdag 9 mei receptie van 17.00 uit tot 19.00 uur
• in week 28 [juli] een dag of middag voor de kinderen van de Regenboogschool
• 19 en 20 september jaarlijkse expositie voor Schijndelse amateurkunstenaars met op zondag een feestelijke kunstmarkt met muzikale omlijsting
• 14 oktober van 13.30 tot 16.30 uur een middag voor de ouderen in de wijk met muzikale omlijsting
Alle festiviteiten vinden plaats in SCC De Vink aan de Hoevenbraaksestraat 28

Historisch overzicht – een terugblik
Een bijdrage van H.J.van der Donk, voorzitter a.i./secretaris Stichting De Vink

50 jaar de Vink krantIn februari 1965 werd de Stichting Jeugdbelangen opgericht. In eerste instantie hield deze stichting zich voornamelijk bezig met de organisatie van activiteiten voor tieners (denk aan de avonden van Club 65, de zogenaamde tienerclub), de organisatie van de familiecarnavalsactiviteiten en faciliteiten ten behoeve van de diverse Alico-verenigingen (korfbal, tafeltennis, rollerclub, wandelen en creatief). Plaats waar dit alles plaatsvond was de voormalige noodkerk van de Paulusparochie.

Naamgeving
In 1975 kon deze uit 1949 daterende noodkerk worden aangekocht van de parochie en werd besloten tot uitbreiding en verbouwing. Later kreeg het gebouw ook de naam De Vink, dit in relatie met de naam van Pastoor Christ Vinken. Het gebruik nam daarna zodanig toe, dat begin jaren negentig besloten werd de naam van de stichting te wijzigen in Stichting De Vink, dit omdat de naam Jeugdbelangen de lading al lange tijd niet meer dekte. Het aantal gebruikers en huurders was namelijk gestaag toegenomen en zeer divers van karakter. Op dit moment maken ruim 80 verenigingen, instellingen, en clubs gebruik van dit sociaal-cultureel centrum, van drie à vier keer per week tot één of twee keer per jaar.

Educatief Basis Centrum De Regenboog
In 2007 werd door het bestuur van onze stichting naar aanleiding van een daartoe door het gemeentebestuur gedaan verzoek besloten medewerking te verlenen aan de plannen in verband met de bouw van het Educatief Basis Centrum De Regenboog. Onderdeel van dit plan was het maken van een verbinding tussen De Vink en het nieuwe EBC, enerzijds omdat De Vink gecompenseerd moest worden vanwege te amoveren ruimte van De Vink (in het kader van een riantere entree van het EBC), anderzijds vanwege het inschakelen van De Vink bij het beheer van de gymzaal en een aantal gemeenschappelijke ruimten. Daartoe is met de gemeente, het schoolbestuur Skopos en de stichting een gebruiksovereenkomst afgesloten.
Voor de stichting betekende het realiseren van de plannen, dat ook een aantal zaken binnen De Vink onderhanden zouden worden genomen. Het heeft tot na de zomervakantie 2011 geduurd, voordat met de uitvoering van de plannen voor het EBC De Regenboog een aanvang kon worden gemaakt.

Actie Toplocatie
Echter, in oktober 2008 werd de stichting via een mailing attent gemaakt op de zogenaamde actie Toplocatie (maak van uw accommodatie een toplocatie) van het Oranje Fonds. Het bestuur besloot mee te dingen naar een prijs, een bijdrage van het Fonds. Begin november werd bericht ontvangen, er werd de stichting een bijdrage toegekend van € 50.000,- in de kosten van het treffen van voorzieningen met betrekking tot het geschikter maken van De Vink als podiumaccommodatie. Van der Donk: "Zo konden de plannen dus worden gerealiseerd en werd de grote zaal opnieuw ingericht, werd een professionele geluidsinstallatie aangebracht, toneelverlichting aangebracht, nieuwe toneelgordijnen gehangen en nog wat kleinere zaken gerealiseerd. Het resultaat is thans regelmatig te bewonderen. Veel koren, muziekgezelschappen maar ook anderen bijvoorbeeld 'tonproaters' maken voor hun uitvoeringen en optredens gebruik van onze accommodatie."

Maaltijdverzorging
In 2011 was het zover, dat de plannen met betrekking tot EBC De Regenboog tot uitvoering kwamen. Intussen was bij het bestuur van de stichting het idee ontstaan om ook de benedenverdieping wat meer aandacht te geven. Een rol speelde hierbij de gedachte om De Vink een nog duidelijker rol te geven bij eventuele maaltijdverzorging binnen het gebied Hoevenbraak/Hulzebraak. Informeel overleg daarover had met de gemeente al enkele malen plaatsgevonden. Een en ander betekende wel, dat de oorspronkelijk voor rekening van De Vink komende kosten behoorlijk werden verhoogd, immers één van de ruimten beneden diende geschikt gemaakt te worden als keuken, met alles wat daarbij hoorde. Echter, van de Rabobank (Coöperatief Dividend) en (opnieuw) het Oranje Fonds werden bijdragen ontvangen ter realisering van de plannen van 'De Vink'.

Welzijn de Meierij
"En najaar 2012 zijn we dan zo ver", vertelt Van der Donk. "De bouwkundige werkzaamheden in De Vink zijn afgerond en de keuken is geplaatst en voorzien van de nodige inventaris. Door de gemeente is inmiddels een Woonservice Zuid geformeerd, waarin de stichting is vertegenwoordigd. In dit kader is er in De Vink in samenwerking met Welzijn De Meierij op de maandagen een dagopvang gekomen, zijn er inloop- en themaochtenden, is er - samen met Topfysiotherapie Schijndel - een project Vitaliteit en Balans (gezond bewegen en goede voeding) en wordt er sinds april 2014 in eigen huis dus gekookt voor de deelnemers aan de dagopvang, waarbij aangeschoven wordt door anderen uit de wijk."

Onlangs overleden bestuursleden
Van Der Donk betreurt het dat enkele bestuursleden, die tientallen jaren deel uitmaakten van het bestuur, te weten Ad Bolwerk en Piet van Oss, dit net niet meer mee hebben kunnen maken. Zij zijn enkele jaren geleden gestorven.


De Vink is springlevend en dat dankzij de inzet van bestuur, medewerkers en veel vrijwilligers. Er zijn gelukkig nog veel mensen bereid voor hun club of vereniging de handen uit de mouwen te steken.
50 jaar de Vink bordje

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//