foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bestuurders van Woonmeij, BrabantWonen en Area luiden de noodklok

appartementenDekenBaekershof2016Meierijstad - De bestuurders van de woningcorporaties binnen Meierijstad hebben half mei een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Meierijstad gestuurd waarin zij een beroep doen op de lokale politieke partijen om bij de landelijke politiek de noodklok te luiden. Het gaat om de bestuurders Leo Overmars en Mark Wonders van Woonmeij, Henk Roozendaal van BrabantWonen en Jan van Vucht van Area. De brief stond in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op de agenda. In de brief gaat het om de maatregelen die landelijk binnenkort ingaan om renteaftrek te beperken (zogenaamde ATAD) en om de verhuurdersheffing te verhogen en wat dat voor consequenties krijgt op de woningmarkt, ook voor Meierijstad. U vindt hieronder de inhoud van deze brief.

Gezamenlijke opgave
"We zijn trots op de wijze waarop wij, gemeente, corporatie en huurders, samenwerken aan de opgaven in onze gemeente. Met elkaar formuleren we de opgave op het gebied van wonen die we vastleggen in de nieuwe woonvisie en de jaarlijkse prestatieafspraken. Het is goed dat we elkaar vinden in de gezamenlijke lokale opgave. We willen graag samen met het college en de raad doorgaan op deze weg. De opgave is groot. Er moet nog veel nieuwbouw tot stand komen, veel woningen worden gerenoveerd en de verduurzaming van de bestaande voorraad gaat heel veel geld kosten.


Extra belasting: landelijk 67.000 minder nieuwe huurwoningen
“Landelijk zien we echter dat er een andere weg wordt bewandeld. Het kabinet wil binnenkort de renteaftrek beperken (zogenaamde ATAD) en verhuurdersheffing verhogen. In het regeerakkoord is vastgelegd dat vanaf 2019 de renteaftrek op leningen wordt beperkt. Daarnaast betalen corporaties steeds meer vennootschapsbelasting. Als deze plannen doorgaan, moeten woningcorporaties een miljard extra belasting gaan betalen. Dat betekent landelijk dat er zo'n 67.000 minder nieuwe huurwoningen kunnen worden gebouwd. Of dat corporaties zo'n 100.000 huizen minder kunnen renoveren tot zeer energiezuinige woningen. Het kabinet vraagt of corporaties haast maken met nieuwbouw en verduurzaming, en trekt tegelijkertijd aan de handrem. Dit gaat ten koste van huurders en woningzoekenden op de wachtlijsten. En ten koste van de vereiste verduurzaming van onze sociale woningvoorraad. De verwachting is dat met al deze belastingmaatregelen de corporaties op korte termijn 3 maandhuren per jaar belasting gaan betalen.

Meierijstad
Ook voor Meierijstad hebben deze maatregelen forse impact. We moeten meer huurdersgeld aan de staatskas afdragen waardoor we simpelweg een flink deel van de opgave niet gaan realiseren. Minder nieuwbouw. Minder verduurzamen. En ook de woonlasten van onze huurders komen onder druk te staan.

Uitzondering voor renteaftrek beperking

Voor wat betreft de renteaftrek-beperking kan het kabinet een uitzondering maken voor ondernemingen met maatschappelijk belang, zoals sociale verhuurders. Maar wil dit niet omdat het streeft naar een gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen bij alle vennootschapsbelastingplichtige instellingen. Zij doet dit om belastingvoordelen voor leningen te beperken en bedrijven te stimuleren om te ondernemen uit eigen vermogen. Dit is funest voor woningcorporaties.

Landelijk agenderen

Wij vragen u deze kwestie bij de landelijke partijen te agenderen. Laat woningzoekenden en de huurders; de verpleegster, de vuilnisman, de onderwijzer, niet opdraaien voor een maatregel die moet voorkomen dat grote bedrijven belasting ontwijken. Wij willen ons voor de volle honderd procent in blijven zetten voor de opgave in onze gemeente. Dat kan niet als de plannen van dit kabinet voor wéér een belastingverhoging doorgaan."

Woonvisie Meierijstad: sturing op realisatie en kwaliteit

appartementenDekenBaekershof2016

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal