foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wijkgebouw en huurwoningen Papaverstraat stapje dichterbij

Gebouw OudeVossenbergSchijndel - Op de website van politieke partij Hart is te lezen dat het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad heeft besloten de wijziging van het bestemmingsplan voor het wijkgebouw en sociale huurwoningen aan de Papaverstraat in gang te zetten. Het bestemmingsplan lag zes weken ter inzage en dat leidde tot vijf zienswijzen.

In juli 2020 ondertekenden directeur-bestuurder Woonmeij Mark Wonders en wethouder Jan Goijaarts van gemeente Meierijstad de samenwerkingsovereenkomst, waarin stond dat in de Papaverstraat een nieuw wijkgebouw en 47 sociale huurwoningen worden gebouwd.

Het wijkgebouw en de sociale huurwoningen komen op de plek te staan van de voormalige basisschool ‘de Vossenberg’ en de daarbij behorende gymzaal.

Lang gekoesterde wens
Wethouder Jan Goijaarts zei destijds:” Ik ben blij dat we hiermee de lang gekoesterde wens van de wijkbewoners in vervulling kunnen laten gaan. Het hart van de wijk krijgt hiermee een stevige impuls en komt de leefbaarheid in de Bloemenwijk zeker ten goede!”.


Zeer belangrijke stap
Met deze overeenkomst werd een zeer belangrijke stap gezet naar de realisatie van een nieuw wijkgebouw voor de Bloemenwijk. Het plan biedt, naast het nieuwe wijkgebouw en sociale woningbouw ook ruimte aan groen- en speelruimte en parkeren. De gemeenteraad moet nog toestemming geven voor het bestemmingsplan. Zodra het bestemmingsplan op de agenda van de raadsvergadering staat, zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de vijf zienswijzen die zijn ingediend.

Diverse partijen
Woonmeij bouwt het wijkgebouw en verhuurt het vervolgens aan de gemeente. De stichting Beheer Woonservice Boschweg huurt het weer van de gemeente en gaat het nieuwe wijkgebouw beheren. Deze stichting exploiteert ook ‘het Gasthuis’ en voert tijdelijk al het beheer van het oude wijkgebouw aan de Papaverstraat. Samen met andere betrokken partijen in de wijk, waaronder de wijkraad, KBO Boschweg, SCC de Kajuit, Welzijn de Meierij en de Senioren Boschweg, gaan zij een breed aanbod aan wijkactiviteiten in het nieuwe wijkgebouw organiseren.

Betaalbare huurwoningen

Woonmeij bouwt in totaal 47 woningen die ondergebracht worden in een appartementengebouw, in grondgebonden- en hoeksteensenioren-woningen en in een multifunctionele accommodatie (MFA). De woningen zijn geschikt voor verschillende doelgroepen. Er ontstaan hierdoor meer mogelijkheden voor doorstroming in de wijk. Daarnaast wordt er onderzocht of het B’ons Thuis concept van de Seniorenraad te realiseren is. Directeur-bestuurder Mark Wonders: “Als Woonmeij zijn we verheugd om dit plan te kunnen oppakken. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de enorme behoefte aan betaalbare huurwoningen”. Ook Huudersbelang Woonmeij juicht dit plan erg toe. Voorzitter Hans Wolven: “Dit is erg goed nieuws voor de woningzoekenden uit Schijndel”.

 Gebouw OudeVossenberg

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//