foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Prestatieafspraken Meierijstad 2023 ondertekend

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - Gisteren ondertekenden gemeente, corporaties (Area, Woonmeij en BrabantWonen) en de huurdersvertegenwoordiging van Area en Woonmeij de nieuwe prestatieafspraken voor 2023. Gezien de succesvolle samenwerking in 2022 gaan de partijen samen door op de ingeslagen weg.

In aansluiting op de Woondeal en de ambities van het Rijk, blijven de partners flink door bouwen aan sociale woningbouw. Ook verduurzaming, leefbaarheid en wonen met zorg hebben daarbij volop de aandacht. De nieuwe afspraken borduren voort op de afspraken uit 2022.

Wethouder Rik Compagne: “In deze tijden van verandering en onzekerheid, is het belangrijk en goed om een stevig partnerschap te hebben. Want we staan als gemeente niet alleen voor de grote opgaven. Dankzij de constructieve samenwerking komen we tot een optimaal afgestemd beleid en goed gewogen prestatieafspraken.”

Extra aandacht huisvesting ontheemden
In 2022 is nóg zichtbaarder geworden dat het aantal ontheemden toeneemt. Het aantal vluchtelingen, asielzoekers en statushouders dat de gemeente moet huisvesten, neemt toe. De termijnen waarbinnen dit moet gebeuren zijn dikwijls kort. Omdat gemeenten zelf niet tot nauwelijks over huisvestingslocaties beschikken is het belangrijk dat er goede afspraken met partners zoals de corporaties worden gemaakt. Mede om de totale sociale woningvoorraad op peil te houden en de beschikbaarheid niet verder onder druk te zetten, wordt daarom aan aanvullende afspraken over de huisvesting van ontheemden gewerkt die later
dit jaar ondertekend worden.

Over prestatieafspraken
In de prestatieafspraken staat beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad. Het is een verplicht onderdeel in de Woningwet en vormt een belangrijk sturingsinstrument voor de gemeente bij de realisatie van de volkshuisvestelijke ambities zoals verwoord in de Woonvisie. De prestatieafspraken 2023 zijn te vinden op de website van de gemeente en de betrokken woningcorporaties.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//