foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gedoogbeslissing noodopvang Schijndel

Gebouw Gemeentehuis1Meierijstad - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad besluit een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen en/of asielzoekers op de volgende adressen onder voorwaarden te gedogen: • Heidebloemstraat 15, 5482 ZA te Schijndel; • Markt 20, 5482 NG te Schijndel; • Perceel SDL met nummer 523, sectie M (Bremweg, grenzend aan het sportcomplex) te Schijndel.

Op dit moment is er een acute en dringende behoefte aan voldoende locaties verspreid over het land waar vluchtelingen en/of asielzoekers (tijdelijk) kunnen worden opgevangen. Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad is van mening dat sprake is van een zwaarwegend humanitair belang waardoor deze tijdelijke gedoogsituatie noodzakelijk is. Dat belang weegt volgens het college in dit geval zwaarder dan het belang van handhaving van de toepasselijke regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wel hecht de gemeente Meierijstad zeer veel waarde aan het belang van de inwoners van Meierijstad en de gebruikers van de noodopvang en spant zij zich in om overlast en onveilige situaties te voorkomen (waaronder beveiliging, onderwijs en
dagbesteding).

Geen bezwaar of beroep
Tegen een gedoogbeslissing of intrekking daarvan kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Een gedoogbeslissing is geen besluit als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Alleen tegen Awb-besluiten kan bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld. 

Vragen en informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de mevrouw L. van der Swaluw, projectleider Opvang Ontheemden. Zij is bereikbaar via algemene telefoonnummer 14 0413. Meer informatie over de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders via www.meierijstad.nl/opvang.

De volledige tekst van deze publicatie is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-103684.html

Gebouw Gemeentehuis1

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//