foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad versnelt met nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Het college van Meierijstad stelde op 9 mei het nieuwe uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid vast. Dit tweede uitvoeringsprogramma loopt van 2023 t/m 2026 en bevat lopende projecten, maar ook veel nieuwe zaken.

Sinds 2018 werkt Meierijstad aan ambitieuze duurzaamheidsdoelen. De raad stelde toen de duurzaamheidsvisie vast. Daarin staat dat Meierijstad CO2-neutraal, biodivers, circulair, klimaatbestendig en schoon wil zijn in 2050.

Met het uitvoeringsprogramma 2019-2022 zette de gemeente de eerste stappen. Wethouder Menno Roozendaal: “Het nieuwe college dat vorig jaar aantrad wil dit werk voortzetten én versnellen; en daarbij aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen in de snel veranderende wereld. Dat vertaalt zich nu in een nieuw vierjarig uitvoeringsprogramma.”

Uit de vele projecten in het nieuwe programma spreekt ambitie. Het college wil versnellen in de energietransitie; de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Energiebesparing in de hele samenleving krijgt een prominente rol. De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater wordt concreet met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan voor de eerste aardgasvrije wijk in Meierijstad. Eerder stelde de raad in 2022 de visie voor aardgasvrij al vast. Het werken aan circulariteit (producten na gebruik inzetten als grondstof voor nieuwe producten of materialen) en een klimaatbestendige omgeving moet tot wasdom komen in deze periode. Het college brengt het vastgestelde biodiversiteitsbeleid ten uitvoer; Onderdeel daarvan is onder andere natuur inclusief bouwen; bouwen waarbij ruimte gegeven wordt aan natuur, plant en dier. En er is volop aandacht voor innovatie, samenwerking en voorlichting.

Extra handen voor energietransitie
Een belangrijke voorwaarde om alle projecten uit te voeren is voldoende personeel. Daarin wordt de gemeente geholpen door de Rijksoverheid. Elke gemeente krijgt namelijk tot 2030 extra geld om medewerkers aan te nemen of in te huren. Voor Meierijstad is dat in ieder geval 4 miljoen euro voor de komende drie jaar. Het college besloot dat geld volledig in te zetten voor extra personeel dat nodig is om het klimaat- en energiebeleid te maken en uit te voeren. Met een uitgebreid ambtelijk team kan het college ook daadwerkelijk versnellen op duurzaamheid; en zo de lokale en landelijke klimaatdoelen halen.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad 

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//