foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ondertekening prestatieafspraken 2024

persloketmeierijstadMeierijstad - Gisteren ondertekenden gemeente Meierijstad, de corporaties (Area, Woonmeij en Brabant Wonen) en de huurdersvertegenwoordiging van Area en Woonmeij de prestatieafspraken voor 2024. Gezien de succesvolle samenwerking in 2023 gaan de partijen samen door op de ingeslagen weg.

In de prestatieafspraken staat beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad. Het is een verplicht onderdeel in de Woningwet en vormt een belangrijk sturingsinstrument voor de gemeente bij de realisatie van de volkshuisvestelijke ambities zoals verwoord in de Woonvisie. De prestatieafspraken 2024 zijn te vinden op de website van de gemeente en de betrokken woningcorporaties.

Wethouder Rik Compagne: “In deze tijden van verandering en onzekerheid, is het belangrijk en goed om een stevig partnerschap te hebben. Want we staan als gemeente niet alleen voor de grote opgaven. Dankzij de constructieve samenwerking komen we tot een optimaal afgestemd beleid en goed gewogen prestatieafspraken.” In aansluiting op de Woondeal en de ambities van het Rijk, blijven de partners flink doorbouwen aan sociale woningbouw. Ook verduurzaming, leefbaarheid en wonen met zorg hebben daarbij volop de aandacht. De nieuwe afspraken borduren voort op de afspraken uit 2023.

Woonzorgvisie
De gemeente werkt op dit moment aan een Woonzorgvisie waar de ambities op het gebied van wonen, zorg en welzijn (en de afstemming daartussen) een belangrijke plek krijgen. De focus voor de Woonzorgvisie ligt, zoals ook benoemd in de prestatieafspraken, op de opgave ten aanzien van beschikbaarheid van woningen, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg. Omdat die thema’s al geborgd worden in de Woonzorgvisie is met corporaties en huurdersvertegenwoordiging van Area en Woonmeij besloten om voor 2024 geen complete set nieuwe prestatieafspraken te maken maar de nadruk vooral te leggen op het afronden van de bestaande afspraken. De Woonzorgvisie wordt naar verwachting in juni 2024 vastgesteld. Op basis van die nieuwe visie maken de gemeente Meierijstad samen met de drie woningcorporaties in 2024 een nieuwe agenda en nieuwe meerjaren prestatieafspraken met elkaar.
Bron tekst en foto persloket gemeente Meierijstad

persloketmeierijstad TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//