foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ecologische verbindingszone bij Molenheide Loop en Schijndelse Loop geopend

ecologisch2Schijndel - Op donderdag 4 juli is de nieuwe ecologische verbindingszone en natuurvriendelijke oever bij de Molenheide Loop en Schijndelse Loop officieel geopend.

Dagelijks bestuurslid waterschap AA en Maas Peter van Dijk, wethouder gemeente Sint-Michielsgestel Sam Goossens en wethouder gemeente Meierijstad Jan van Burgsteden legden de laatste hand aan de natuurlijke zone met het planten van twee boompjes.

Met deze temperaturen duurt het niet lang voordat zich langs de beken een mooi afwisselend en groen landschap zal ontwikkelen. Het project was mede mogelijk door financiering van provincie Noord-Brabant.

Verplaatsen tussen natuurgebieden
Planten en dieren kunnen zich via de ecologische verbindingszone veilig verplaatsen naar omliggende natuurgebieden zoals het mooie Wijboschbroek, of het Aa-dal. Door de zone raken ze niet geïsoleerd en krijgen ze meer ruimte voor het vinden van voedsel. Of voor een plek om te paren. Goed voor de biodiversiteit dus.

Verbeteren van waterkwaliteit
Ook de natuurvriendelijke oever draagt bij aan de biodiversiteit. “Die is belangrijk voor de groei van verschillende (onder)waterplanten en -dieren. En daarmee voor het verbeteren van de waterkwaliteit, want ook deze beken moeten ‘KRW-proof’ zijn”, licht Peter van Dijk toe. Ofwel: voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

Verschillende plant- en diersoorten
De natuurlijke zone ligt tussen de instroom bij de Zuid-Willemsvaart in Berlicum en de Houterdsedijk in Schijndel, over een traject van wel 4 kilometer. De flauwe oevers en plas-draszones vormen een geschikt leefgebied voor de beschermde waterspitsmuis en waterplanten, zoals de waterviolier en zwanenbloem. Een aantal poelen naast de oevers dienen als rustplekken voor libellen, poelkikkers en kamsalamanders op hun migratieroute. De voedselrijke toplaag van de oevers is afgegraven, zodat een bloemrijk grasland kan ontstaan.

Nieuwe poel voor libellen en amfibieën

Zo’n ecologische verbindingszone is niet alleen nuttig voor verschillende plant- en diersoorten. Het is ook nog mooi om te zien. Dat is extra genieten van de omgeving voor wandelaars en fietsers.

Foto's: Waterschap de AA en Maas

ecologisch1
 ecologisch2

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//