foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs gaan op slot

Coronavirusrijksoverheid29022020Landelijk - Van maandag 16 maart tot en met 6 april zullen scholen en kinderdagverblijven hun deuren sluiten. Eet- en drinkgelegenheden en sportclubs gaan vandaag om 18.00 uur dicht. Kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen wel naar school en kinderopvang. Een lijst met deze cruciale beroepen vindt u onder 'lees meer'. De komende drie weken zal er ook onderzoek gedaan worden in Brabant naar de besmettingsrisico's onder jongeren. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek zullen vervolgmaatregelen bepaald worden. Minister Bruins geeft aan dat er in de komende dagen nog meer maatregelen zullen komen. Alle eerdere maatregelen worden verlengd tot en met 6 april. Op dit moment zijn er nog geen wijzigingen in het openbaar vervoer. Minister Bruins eindigde zijn toespraak met de mededeling dat de overheid ondernemers die zwaar getroffen worden door deze situatie, niet in de steek zal laten. Ook roept hij de bevolking op om een beetje op elkaar te letten. Lees hier het complete pakket aan maatregelen dat is gepubliceerd op de website van Rijksoverheid.
Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.
Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
Openbaar vervoer.
Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
Vervoer van afval en vuilnis.
Kinderopvang.
Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard)
meldkamerprocessen
brandweerzorg
ambulance zorg
GHOR
crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

Landelijk transport en distributie elektriciteit
Regionale distributie
Gasproductie, landelijk transport en distributie
Regionale distributie
Olievoorziening
Internet en datadiensten
ICT/Telecom
Internettoegang en dataverkeer
Spraakdienst en SMS
Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
Drinkwatervoorziening
Drinkwater
Keren en beheren waterkwantiteit
Vlucht- en vliegtuigafhandeling
Scheepvaartafwikkeling
Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
Toonbankbetalingsverkeer
Massaal giraal betalingsverkeer
Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
Effectenverkeer
Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
Inzet politie
Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
Inzet defensie

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//