foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Landelijke maatregelen om coronavirus terug te dringen

coronatvschijndelDen Haag - Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur gaan nieuwe landelijke maatregelen in. Het gaat om forse maatregelen, die ook Schijndel zullen treffen. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Een greep uit de maatregelen: horeca moet om 22.00 uur sluiten, er mogen geen toeschouwers bij sportwedstrijden (zowel de amateurs als professionals), bij contactberoepen komt een registratieplicht, thuiswerken wordt weer de norm, alleen als het echt niet anders kan wordt er op locatie gewerkt. De reden van de aanscherping zijn de besmettingen die zeer snel oplopen. Het reproductiegetal is op dit moment 1,3. Dat betekent dat 100 besmette mensen het virus doorgeven aan 130 mensen, hetgeen ervoor zorgt dat de zorg op korte termijn weer onder druk zal komen te staan. Het reproductiegetal moet teruggebracht worden naar een waarde onder de één om het virus terug te dringen. De maatregelen gelden voorlopig voor drie weken. Dan zal bekeken worden of één en ander effect heeft gehad of dat er toch nog strengere maatregelen nodig zijn. Onder ‘lees meer’ vindt u een overzicht van alle maatregelen. Bron: Rijksoverheid
Regels voor binnen
* Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
* Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
* In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
* Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
* Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
* Sportkantines zijn gesloten.
* In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
* Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
* De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
* Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten
* Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
* Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
* Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
* Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken
Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen.

De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

Uitzonderingen

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40):
* personen bij een uitvaart
* samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
* betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
* personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
* de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
* een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
* detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:
- detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen)
- veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
* onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
* openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
* sportgelegenheden;
* jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
* luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 per zaal gebouwen van groot belang voor de VR:
VR’s kunnen ontheffing verlenen voor panden van groot belang.

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):
gezamenlijk huishouden;
kinderen tot 13 jaar;
persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt;
vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;
personen bij een uitvaart;
personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
beroep, bedrijf of vereniging.
N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Uitzondering op horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):
horeca aan de airside van luchthavens.
maatregelencorona 

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//