foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ook dringend advies mondkapje op Elde College

eldeSchijndel - Zoals bekend, is het vasthouden aan de 1,5 meter en hygiëne richtlijnen van cruciaal belang om de verspreiding van het Covid virus tegen te gaan. Daarnaast is op 1 oktober bekend geworden dat het Ministerie van OC&W dringend adviseert om in het Voortgezet Onderwijs mondkapjes te gaan dragen met ingang van maandag 5 oktober 2020. Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld niet toepassen bij lassen. De vakdocent bepaalt hier het veiligheidsrisico).

Als Elde College nemen zij dit dringende advies van het Ministerie van OC&W over. Dat betekent dat alle leerlingen, medewerkers en gasten dringend wordt geadviseerd om vanaf maandag 5 oktober a.s. een mondkapje op te zetten. Het Elde College hanteert daarbij de volgende eenvoudige regel:
• Iedereen die in beweging is in de gangen, aula’s en gemeenschappelijke ruimte heeft het mondkapje op. Ook wanneer je even stilstaat.
• Iedereen die stil zit (bijvoorbeeld in een reguliere klassensituatie of in een aula) mag het mondkapje afzetten.

Het gebruik van mondkapjes wordt dus op dit moment dringend geadviseerd. De overheid verstrekt informatie over het effectief gebruik van mondkapjes. Zij verzoeken u om deze informatie zo veel mogelijk toe te passen. Vooralsnog gaan zij van het Elde College niet actief handhaven.

Afhankelijk van de wijze waarop met dit dringende advies wordt omgegaan, zullen zij in de komende periode in overleg met de Medezeggenschapsraad en in lijn met de landelijke ontwikkelingen nagaan in hoeverre zij over moeten gaan tot een verplichting van het gebruik van mondkapjes. Het gebruik van mondkapjes is preventief en verkleint mogelijk het risico van besmetting op COVID-19. Daarnaast is en blijft van cruciaal belang dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden.

School EldeCollege 

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//