foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Voorlopige aanwijzingen met voorkeursrecht gemeenten

logo gemeente MeierijstadMeierijstad - Met de besluiten van 18 mei 2021 heeft het College van Burgemeester en Wethouders voorlopige voorkeursrechten gevestigd in twee gebieden in Schijndel en Sint-Oedenrode. In Schijndel gaat het om percelen in het noordwesten van Schijndel, gelegen tussen de Boschweg en de Olieëindsestraat en rondom de Weidonk. Deze percelen wordt een niet-agrarische bestemming zijnde “wonen met bijbehorende voorzieningen” toebedacht en het huidige gebruik wijkt af van de toebedachte  bestemming.

Het besluit van het College is op 20 mei jl. gepubliceerd in de Staatscourant en het Gemeenteblad en is op 21 mei jl. in werking getreden. Het besluit ligt vanaf 21 mei jl. zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. Gedurende deze termijn hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Voor meer informatie verwijzen zij u naar www.meierijstad.nl/actieplanwoningbouw.

logo gemeente Meierijstad


De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//