foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwe Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - De gemeente Meierijstad stelt een nieuwe commissie in om te adviseren over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De aankomende mgevingswet schrijft voor dat elke gemeente ten minste een adviescommissie heeft voor vergunningplichtige activiteiten bij rijksmonumenten.

Maar Meierijstad kiest ervoor om zo’n commissie naar de totale omgevingskwaliteit te laten kijken, bijvoorbeeld vanuit archeologie, stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt. Wethouder Jan van Burgsteden: “Onze insteek past bij de bedoeling van de Omgevingswet om zaken te combineren en daarmee te winnen aan kwaliteit en snelheid. Dat is in ieders voordeel.”

De gemeenteraad kan 15 december de leden van de nieuwe commissie benoemen. Het gaat om deskundigen van verschillende disciplines, zowel uit de nu bestaande adviescommissies als nieuwe gezichten. Jan Kerkhof is bereid om de adviescommissie de eerste tijd op weg te helpen, daarom stelt het college hem voor als de commissievoorzitter. Op dit moment is Jan Kerkhof voorzitter van de monumentencommissie van Meierijstad.

Omgevingskwaliteit en dienstverlening
Meierijstad hecht belang aan haar honderden monumenten, aantrekkelijke woonbuurten en aan het landschap met zijn geschiedenis en natuur. De gemeente wil initiatiefnemers en vergunningaanvragers helpen om de omgevingskwaliteit van hun plannen te verbeteren en uitgevoerd te krijgen. Dat gebeurt in het overleg aan de zogenoemde omgevingstafel. Een onpartijdige deskundige kan een initiatiefnemer dan bijvoorbeeld adviseren over oude bouwtechniek, beeldkwaliteit of erfbeplanting. Zo kan die initiatiefnemer een betere vergunningaanvraag opstellen, waar het college van burgemeester en wethouders snel zijn eindoordeel over geeft. De verschillende deskundigen van omgevingskwaliteit worden nu samengebracht in één adviescommissie. De nieuwe Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad vervangt de huidige monumenten- en welstandscommissies en enkele kwaliteitsteams voor specifieke ontwikkelingen, zoals woningbouwlocatie Veghels Buiten.

Achtergrond: Omgevingswet en nieuwe lokale regels
Aanleiding voor de nieuwe commissie is de Omgevingswet. De rijksoverheid vervangt met de Omgevingswet een groot aantal bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat ook de gemeente veel lokale regels moet aanpassen. Zulke regels gaan over het gebruik van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld parkeren of evenementen, en over het optreden van de gemeente zelf. Ook de Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad is hiervan een voorbeeld. Die verordening vervangt de huidige regels over de monumenten- en welstandscommissies en enkele kwaliteitsteams. De gemeenteraad heeft de verordening op 3 november vastgesteld. Op 15 december kan de raad de leden van die commissie benoemen. De commissie start haar werk dan in januari 2023; Meierijstad loopt daarmee al vooruit op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1 

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

sprinkels

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//