foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Sociaal plan" Woonmeij: tiental bewoners huis uit voor zorgwoningen

hoogakkers1Schijndel - Tot TVSchijndel wendden zich enkele verontrustende bewoners van De Hoogakkers in de Hoevenbraak omtrent het Sociaal Plan van de herbestemming van hun woningen. Woonmeij geeft middels een brief aan de bewoners aan dat ze het complex willen splitsen en dat woningen teruggenomen gaan worden volgens het principe van 'dringend eigen gebruik'. Dit betekent dat een tiental bewoners hun woningen binnen 18 maanden moeten verlaten. De meeste bewoners zijn boven de 70 en sommige zelfs boven de 80 jaar oud.


Woonmeij heeft de intentie om De Hoogakkers in het najaar van 2022 op te splitsen in twee gedeelten. Het grootste gedeelte blijft beschikbaar voor seniorenwoningen en één gedeelte, de vleugel aan de Bernhardstraat, wordt in de loop van de tijd vrijgemaakt voor nieuwe bewoners die een zorgbehoefte hebben. De gebouwen worden gesplist en krijgen ieder een aparte ingang zonder doorgang van het ene naar het andere gebouw. Het gaat in totaal om 29 woningen, waarvan er 11 al niet meer zijn bewoond.


TVSchijndel vroeg ook Ruud Merks van SP Meierijstad om een reactie, deze partij heeft zich in het verleden vaak hard gemaakt voor de bewoners en woningen in de Hoevenbraak. Ruud Merks namens de SP: "Een heftige beslissing is het zeer zeker. En wellicht dat het voor sommige mensen ook veel emotie met zich meebrengt. En ja woningen voor mensen met een zorg vraag zijn zeker nodig. Wanneer de huidige bewoners vrijwillig willen verhuizen is dat natuurlijk prima. Ik ga ervan uit dat ze een aanbod van een andere huurwoning krijgen. Wanneer een huurder niet vrijwillig wil verhuizen, heeft Woonmeij een probleem. Ik ga ervan uit dat deze huurder in ieder geval niet op straat gezet gaat worden. Dat kan dus echt niet bij deze sociale bouwverening. En er voor deze huurder een passende oplossing komt. Ben heel benieuwd hoe de plannen verder gaan lopen". De SP blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. En gaat er vanuit, dat Woonmeij, zich gedraagt als een echte sociale woningbouwvereniging, zoals ze zelf altijd zeggen te zijn.

Woonmeij schrijft in de brief aan de bewoners dat ze begrijpen dat de inwoners hiervan schrikken en dat er veel op ze afkomt. Ze plannen graag een gesprek om de persoonlijke situatie te bespreken om een passende oplossing in overleg met de bewoners te bespreken. Bewoners krijgen de keuze om door te stromen naar het andere gedeelte van de Hoogakkers, mits daar een woning vrijkomt of om te verhuizen naar een andere beschikbare woning van Woonmeij. Woonmeij heeft al aangegeven dat bewoners die moeten verhuizen recht hebben op een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van € 6.253,-. Bovendien krijgen bewoners die dat wensen, recht op voorrang bij het zoeken van een andere woning en kunnen bewoners aanspraak maken op huurgewenning. Bij huurgewenning compenseert Woonmeij tijdelijk het verschil in huurprijs. Deze regeling bestaat uit een tegemoetkoming in het verschil in de netto huurlasten en bedraagt het eerste jaar 75%, in het tweede jaar 50% en in het derde jaar 25%. Als maximaal verschil in netto huurlasten, wordt een bedrag van € 100,- gehanteerd. TVSchijndel heeft Woonmeij om een reactie gevraagd, deze verwachten wij binnen enkele dagen.

woonmeijsociaalplan
hoogakkers1
Bron foto: bekend bij redactie

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//