foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ontwerp bestemmingsplan Pastoor van Vroonhovenstraat 6 ligt nog ter inzage

Pst. van Vroonhovenstraat 6Schijndel – Het college van B&W van de gemeente Schijndel maakt [op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening] bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Pastoor van Vroonhovenstraat 6 ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan omvat het realiseren van een bijgebouw voor yoga, meditatie en massagetherapie. Het ontwerp bestemmingsplan Pastoor van Vroonhovenstraat 6 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 18 oktober 2013 zes weken voor een ieder ter inzage tot 29 november 2013. Het ontwerp bestemmingsplan is te raadplegen via de website van de gemeente Schijndel en via www.ruimtelijkeplannen.nl waar het te vinden is via identificatienummer NL.IMRO.0844.BPPastVroonhovstr6-ON01. Ook kan het ontwerp bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Pastoor van Vroonhovenstraat 6Zienswijze
Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mondelinge zienswijzen in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de gemeente Schijndel.


Algemene informatie
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073 544 09 99. Voor het inzien van het bestemmingsplan in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//