foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse afvalcontainers Schijndel

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel – Het college van B&W van Schijndel heeft met ingang van woensdag 6 november jl. de 15 definitieve locaties aangewezen voor ondergrondse afvalcontainers in de gestapelde bouw in Schijndel. Voor het inzien van het definitieve aanwijzingsbesluit ondergrondse afvalcontainers Schijndel en andere relevante stukken, kunt u van woensdag 6 november 2013 tot woensdag 18 december 2013, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis terecht bij de afdeling Civieltechniek. Op verzoek kunt u tegen betaling een kopie krijgen. De kosten voor kopieën staan in de legesverordening 2008. U kunt tegen dit defintieve aanwijzingsbesluit binnen zes weken bezwaar indienen bij de rechtbank. Hieronder vindt u een overzicht van alle definitieve locaties.

Gestapelde bouw
Woningbouw kan worden opgedeeld in eengezinswoningen en gestapelde woningen (meergezinsbouw). Bij gestapelde woningen zijn de woningen zowel naast als boven elkaar gelegen.


Definitieve locaties ondergrondse afvalcontainers
1. Oase, Deken Baekersstraat 13 t/m 31 b (oneven)
2. Appart, Deken Baekersstraat 2 01 t/m 2 39, 4 en 6 (even)
3. De Roode Leeuw, Groeneweg 2 01 t/m 2 25 (even)
4. Haydnstraat 12 t/m 100 (even)
5. Julianastraat 6 01 t/m 6 65 (even)
6. Hermetage, Kluisstraat 13 t/m 57 (oneven)
7. Lochtenburg 10 t/m 88 even
8. 't Acker, Mgr. Bekkersstraat 41 t/m 141 (oneven)
9. Bekkershof, Mgr. Bekkersstraat 40 t/m 72 (even)
10. Mieke de Brefstraat 2 t/m 34 (even) en Lochtenburg 15 t/m 63 (oneven)
11. Mozartstraat 12 t/m 74 (even)
12. Pastoor van Erpstraat 10 t/m 106 (even)
13. Schootsestraat 1 01 t/m 1 16 (oneven)
14. Van Berghenstraat 24 t/m 52 A (even)
15. Wilhelminalaan 31 t/m 101, 123 t/m 133 en 147 t/m 159 (oneven)


Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de rechtbank na de datum van verzending een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. Hierin vermeldt u in ieder geval:
• uw naam
• uw adres
• een omschrijving van het besluit
• de motivering van uw bezwaar
• de datum
• uw handtekening.
In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Hiervoor brengt de rechtbank u kosten in rekening.

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//