foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Schijndel gaat blauwe zonegebied definitief aanpassen

Kaartje blauwe zone - oktober 2013Schijndel - Begin oktober maakte de gemeente bekend dat het college van B&W de huidige blauwe zone [maximaal 2 uur parkeertijd] in Schijndel wil uitbreiden [zie kaartje]. Dit nadat er met name klachten waren binnengekomen van winkeliers maar ook van andere belanghebbenden. Donderdag 24 oktober werd het onderwerp besproken in de raadscommissie. Een dag voorafgaande aan de raadscommissie organiseerde de PvdA op woensdagavond 23 oktober een debat over de blauwe zone in Schijndel. Gisterenavond 31 oktober gaf de gemeenteraad haar unanieme steun aan uitbreiding en wijziging van de blauwe zone in het centrum van Schijndel. De voorgestelde uitbreiding bestaat uit een eerder voorgenomen blauwe zone regeling in de Markstraat waarbij de beweegbare paaltjes worden verplaatst ter hoogte van Bakkerij Bekkers waar nu een streep over de weg is getrokken om deze kort parkeerzone te markeren [half uur tijdens openingstijden]. Maatwerk wordt daarbij geboden voor onderscheidende groepen bezoekers (kerkgangers, winkelend bezoek).

Het Catharinaplein gaat uit de blauwe zone voor het deel achter de shoebyshop. Het parkeergebied bij de HOED aan de Looierij wordt betrokken bij de blauwe zone. Voor bewoners en 6 huisartsen wordt ontheffing van blauwe zone ingesteld, parkeerplaatsen worden uitgebreid en er komt een gereserveerde plaats voor ambulance en daarnaast meer fietsparkeerplaatsen. Het is voorlopig niet de bedoeling om de parkeergarage aan de Mieke de Brefstraat te integreren in de blauwe zone. Het gebruik hiervan blijft gratis.

Kosten
Alle maatregelen die genomen moeten worden voor de nieuwe aanpassing en uitbreiding van het blauwe zonegebied bedragen € 165.500 euro. Daarin zitten de kosten van het verplaatsen van de paaltjes op de Markt à € 45.000.


Communicatie op maat
De gemeente geeft aan met betrokken partijen in overleg te gaan hoe een en ander duidelijk gecommuniceerd gaat worden, op maat dus. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan flyers voor de ondernemers, voor kerkbezoekers op de Markt een op maat gemaakt informatie etc.

Beweegbare paaltjes Marktstraat
huidige 'pollers' aan de Markstraat
Marktstraat Schijndel
luchtopname Markt

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//