foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Afspraken transitie [structurele verandering] Jeugdzorg Noordoost-Brabant vastgesteld

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel / Regio - Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdzorg. Dat is de hulp en zorg voor jeugdigen en opvoeders. VNG/IPO en de Rijksoverheid hebben afspraken gemaakt waar gemeenten zich in 2015 aan moeten houden. De invulling van deze afspraken staan beschreven in het zogenoemde 'transitiearrangement' (RTA). Het college van B&W van Schijndel heeft op dinsdag 22 oktober het RTA vastgesteld. Waarom is de vaststelling van het RTA belangrijk? De gemeente Schijndel werkt voor de transitie jeugdzorg samen met 19 andere gemeenten uit regio Noordoost-Brabant. Door de vaststelling van het RTA, geeft de regio Noordoost-Brabant richting aan de invulling van de jeugdzorg vanaf 1 januari 2015. Voor 31 oktober 2013 moeten alle gemeenteraden het RTA bij de landelijke transitiecommissie aanbieden.

Wat merken cliënten ervan?
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe vorm van jeugdzorg pas een feit. Cliënten, die op 31 december 2014 jeugdzorg ontvangen of daarvoor een indicatie hebben, krijgen nog één jaar de hulp die ze op dat moment krijgen en van dezelfde aanbieder. Dit betekent dat de gemeente zorgt voor voldoende jeugdzorgaanbod. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met uw jeugdzorgaanbieder of Centrum Jeugd en Gezin (CJG).


Wat staat er nog meer in het RTA?
De jeugdzorgaanbieders zijn op de hoogte van de inhoud van het RTA. Hun uitgewerkte ideeën voor zorgverbetering en bezuiniging staan ook in het RTA. Andere belangrijke punten zijn: - In het RTA wordt zo precies mogelijk aangegeven welk budget gemeenten in 2015 krijgen voor de aanbieders. En hoe dit verdeeld is over de verschillende jeugdzorgvormen. Deze budgetten zijn pas in 2015 definitief. - De gemeenten in regio Noordoost-Brabant willen in 2015 4% van het jeugdzorgbudget inzetten voor vernieuwing in de jeugdzorg. - Het RTA beschrijft mogelijkheden om de overgangskosten zo laag mogelijk te houden.


Planning transitie jeugdzorg
Van 31 oktober tot 14 november zijn er gesprekken tussen  de gemeenten en jeugdzorginstellingen en -aanbieders over de afspraken. Daarna start het proces rondom het functioneel ontwerp. Dit wordt in januari 2014 vastgesteld. Vanaf juli 2014 bereiden gemeenten de uitvoering van het RTA voor. De definitieve invoering is op 1 januari 2015.

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//