foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Seniorenraad Schijndel sluit convenant met LekkerThuisBlijvenWonen.nl en WitteDiensten.nl

tekenenSchijndel - In de zorg voor ouderen vindt op dit moment een grote omwenteling plaats. Alles wordt er op gericht om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. En dat vergt steeds meer een vooruitziende blik, niet in het minst van de betrokkene zelf en zijn of haar directe omgeving. En dat is wennen. Over het algemeen werden er pas keuzes gemaakt als er zich onverhoopt een situatie aandient waarbij zorg of hulp noodzakelijk is en gaf men zich min of meer over aan hetgeen werd aangeboden.


De organisatie “LekkerThuisBlijvenWonen.nl” wil echter al in een vroeger stadium, als er nog helemaal niets aan de hand is, de oudere van dienst zijn door gewoon eens met hem of haar van gedachte te wisselen en te inventariseren wat de ideeën, wensen en mogelijkheden zijn voor de jaren die men nog te gaan heeft. Mocht men dan (veel) later onverhoopt in een situatie geraken waarbij zorg of hulp in welke vorm dan ook nodig is, dan kan LekkerThuisBlijvenWonen, als neutrale en onafhankelijke adviseur, snel met een voorstel komen en voor de zorg of hulp één van de organisaties inschakelen die het beste geschikt zijn. Er hoeft dan niet hals over kop iets geregeld te worden waardoor vaak verkeerde of onnodige keuzes gemaakt worden. Bovendien blijkt vaak dat de oudere zelf nog best en graag geheel of gedeeltelijk de regie in eigen hand wil houden. Er wordt dan niet allerlei hulp opgedrongen, maar gewoon gekeken wat het beste in die individuele situatie gedaan kan worden zodat de betrokkene zich zo goed mogelijk zelfstandig kan redden.


Wittediensten.nl is een organisatie die mensen, die graag een klus of dienst aanbieden (en daar graag een vergoeding voor krijgen), in contact brengt met mensen die iemand zoeken voor een klus of dienst en daar graag voor willen betalen. Dit doet WitteDiensten.nl op basis van de ‘regeling dienstverlening aan huis’. Hierdoor wordt "zwart” werk  "wit" gemaakt. Bij zwart werk loopt men het risico dat men aansprakelijk is bij een ongeval, schade enz. of dat, indien men betrapt wordt, alsnog belasting betaald moet worden met vaak een hoge boete. Ook is men niet verzekerd. Bij witte diensten moet men denken aan hulp bij het poetsen, de tuin een keer doen, meegaan naar het ziekenhuis en zo voort.


Omdat de Seniorenraad veel belang hecht aan deze visie werd op maandag 9 september 2013 een convenant gesloten met LekkerThuisBlijvenWonen.nl en WitteDiensten.nl in de persoon van Jan van den Akker, oprichter/directeur van beide organisaties.
Na het plaatsen van alle handtekeningen ontstond een levendige discussie over de toch wel unieke ideeën waarop Van den Akker zijn organisaties heeft gebaseerd.
In de convenanten is nu duidelijk vastgelegd hoe de partners alle wensen met elkaar kunnen afstemmen als uitgangspunt voor het bereiken van de doelstellingen van de Seniorenraad.

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//