foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Stand van zaken verbreding N279 Noord: ’s-Hertogenbosch-Veghel

N279Regio - De provincie Noord-Brabant werkt aan de verbreding van de N279 Noord tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel. Op 21 juni jl. is een belangrijke mijlpaal bereikt. Provinciale Staten (PS) hebben op die datum het Provinciale inpassingplan (PIP) vastgesteld. Hieronder leest u welke stappen nog volgen en wat de planning is voordat de schop daadwerkelijk in de grond kan. Ook vindt u hieronder een Kaart en impressies van de N279 met beoogde resultaat na de wegverbreding.

Provinciebestuur heeft het PIP vastgesteld, inspraak achter de rug
De provincie heeft een extra inspraakmogelijkheid geboden via het voorontwerp PIP. Dit heeft geleid tot zienswijzen en tot aanpassingen in de planvorming. Dit kunt u terugvinden in de Nota van Inspraak. Vervolgens is de wettelijke inspraakprocedure gevolgd voor het ontwerp PIP. De reactie hierop is opgenomen in een Nota van Zienswijzen (www.brabant.nl/n279). Het provinciebestuur heeft het PIP vervolgens op 21 juni vastgesteld. Dit betekent dat de inspraak nu achter de rug is. De mogelijkheid bestaat om in beroep te gaan tegen het besluit van PS bij de Raad van State. De komende maanden wordt duidelijk of er van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt. Als er geen beroep wordt ingediend bij de Raad van State, is het PIP onherroepelijk. Dat houdt in dat het plan vanaf dat moment definitief is en er geen beroep meer mogelijk is. In de tussentijd gaan de voorbereidingen zoals het opstellen van een contract voor de uitvoering van het werk volop verder. Eind 2012 is het ontwerp PIP aangepast naar aanleiding van enkele inspraakreacties. De provincie heeft toen besloten om de snelheid terug te brengen van 100 naar 80 km/uur, de aansluiting bij de Runweg te wijzigen en voor twee in plaats van voor één laag stil asfalt te kiezen.


Wat houdt het werk in?
De belangrijkste verandering aan de N279 is de verbreding van de weg. De toevoeging van twee rijstroken betekent dat er over het gehele tracé in beide rijrichtingen twee rijstroken beschikbaar zijn. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. De capaciteitsvergroting is erop gericht om de verkeersproblemen op de N279 Noord op te lossen. Maar er is meer. Er worden diverse maatregelen genomen voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

N279-3
N279-4
N279-1
N279-2
Een greep uit de werkzaamheden
• Aanleg twee maal twee rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen op de A2, de Brand en de A50. Totaal: 13,1 kilometer
• Aanleg ongelijkvloerse aansluitingen bij de Runweg, Middelrode, Heeswijk en Heeswijk-Dinther-Zuid
• Aanleg van LED-verlichting bij aansluitpunten
• Aanleg van twee laags geluidsarm asfalt
• Aanleg van faunapassages om de 300 à 400 meter (in totaal ongeveer 30)
• Hergebruik van 410.000 kuub zand uit de Zuid-Willemsvaart
• Compensatie van natuur zo dicht mogelijk langs de weg in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)
• Aanleg nieuwe brug over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart in samenwerking met Rijkswaterstaat. Deze brug heet De Nijvelaar en is 200 meter lang
• Aanleg geluidsschermen bij toeritten en langs brug De Nijvelaar
• Verleggen van rivier de Aa ter hoogte van de Berlicumweg
• Aanleg fietsbrug over de N279 en Zuid-Willemsvaart
• Aanleg van een fietsverbinding langs de Zuid-Willemsvaart

Deze maatregelen moeten leiden tot acceptabele trajectsnelheden, een betere verkeersafwikkeling met name in de spits, geen of aanzienlijk minder sluipverkeer, een veiligere verbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel en een robuuste basis voor een betere bereikbaarheid van Brabantstad.

Wat gebeurt er nu al?
Op dit moment vinden er op verschillende percelen onderzoeken plaats. Het gaat hier om onderzoeken die gericht zijn op archeologie, niet-gesprongen explosieven, flora en fauna, bodemonderzoeken, verhardingsonderzoeken en geotechnisch onderzoek. De resultaten van die onderzoeken worden meegenomen in het contract wat opgesteld wordt voor de aannemer die uiteindelijk het werk gaat uitvoeren.


Planning onder voorbehoud
De planning voor de verbreding N279 ziet er als volgt uit. Deze is uiteraard onder voorbehoud:
- 21 juni: PIP is vastgesteld door het provinciebestuur
- 2013: Mogelijke beroepsprocedure bij de Raad van State
- 2013-2014: Opstellen contract aannemer en aanbesteding
- najaar 2014: Aannemer is bekend en start voorbereidingen eerste schop in de grond
- 2017: Weg open voor verkeer


Openingstijden informatiecentrum
Voor meer informatie over het project kunt u ook terecht in het informatiecentrum aan de Kloosterstraat 4 in Rosmalen. In dit informatiecentrum vindt u niet alleen informatie over de N279-Noord maar ook over Kanaalpark en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.
Openingstijden
- Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
- Elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 15.00 uur
Groepen kunnen hier ook op afspraak terecht. Telefoonnummer [073] 523 43 60.


Kaart N279 beoogd resultaat wegverbreding
Impressie van hoe de wegverbreding van 's-Hertogenbosch naar Veghel eruit gaat zien via deze link.

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//