foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Exploitant wordt gesommeerd timmerwerkzaamheden en detailhandelsactiviteiten op perceel St. Servatius te staken

last onder dwansomSchijndel – Het college van B&W van de gemeente Schijndel heeft afgelopen dinsdag 13 augustus besloten tot het intrekken van het ontwerpbesluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege activiteiten in een loods op het perceel St. Servatius in Schijndel. Daarbij wordt de eerdere gedoogbeschikking en het besluit tot stoplegging van de handhaving ingetrokken en wordt overgegaan tot handhaving en oplegging van een last onder dwangsom. Op het in het besluit genoemde perceel worden kleinmeubelen vervaardigd en wordt detailhandel bedreven in de vorm van een showroom behorende bij een webwinkel. Naar aanleiding van klachten van buren heeft de gemeente Schijndel hiernaar een onderzoek ingesteld.

Verplaatsing activiteiten
Aanvankelijk waren er alleen bedrijfsmatige activiteiten gesignaleerd binnen de loods. Het betrof timmerwerkzaamheden (o.a. maken van salontafels) en er was een showroom ingericht voor tegels. De showroom moet als detailhandel worden beschouwd. De eerste aanschrijving vanuit de gemeente  was op deze concreet geformuleerde feiten gebaseerd. Tijdens de procedure bleek echter dat de activiteiten zich verplaatst hadden. Zo vonden de timmerwerkzaamheden nu plaats in een aanbouw en de showroom werd verplaatst naar een bijgebouw. De ingezette juridische aanschrijving was daardoor niet meer conform de aangetroffen situatie en de handhaving moest op dit punt worden stopgezet. Daartegen is door klagers [buren] bezwaar aangetekend.


Misverstanden en onduidelijkheden over actuele situatie
De exploitant van de showroom heeft tijdens de procedure aangegeven hiervoor een geschikte locatie elders te willen zoeken. Om daarvoor de gelegenheid te geven is een gedoogbeschikking opgesteld. Ook tegen deze gedoogbeschikking is bezwaar aangetekend door de klagers. Tijdens de behandeling van de bezwaren in de Commissie Rechtsbescherming Burgers bleken er misverstanden en onduidelijkheden te zijn over de actuele situatie, vanwege de hierboven genoemde verschuiving van de bedrijfsmatige werkzaamheden.


Handhaving
Om aan alle onduidelijkheden een einde te maken, heeft het college daarom besloten de eerdere besluiten in te trekken en de ondernemer opnieuw aan te schrijven maar nu om alle bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van timmerwerkzaamheden en detailhandel op het perceel te staken. Conform het door B&W vastgestelde besluit wordt een last onder dwangsom opgelegd waarbij de handhavingsprocedure opnieuw wordt opgestart.

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//