foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Milrooijsebrug weer open voor alle verkeer

milrooySchijndel - Rijkswaterstaat heeft het project verbreding en verdieping van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en Veghel definitief gegund aan de regionale aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers (uit Erp) en F.P.H Ploegmakers (uit Vinkel). De werkzaamheden starten dit najaar en duren tot eind 2014. Het project omvat het verbreden en verdiepen van het huidige kanaal (over een lengte van 13 kilometer), het verhogen van 3 bruggen, het vervangen van damwanden en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers. De Milrooijsebrug was voor de verhoging van deze brug in de periode van maandag 13 mei tot en met gisteren afgesloten voor al het verkeer. Om klasse IV schepen met 3 lagen containers doorgang te bieden, worden de Milrooijsebrug en de brug bij Heeswijk en Schijndel (Harry Kinnardbrug) met ruim 1 meter verhoogd. Ook de fiets- en voetgangersbrug in het Gazellepad gaat omhoog met ongeveer 80 centimeter. De spoorbrug het Duits Lijntje en het voormalige CeHaVe-eiland bij Veghel worden verwijderd. Rijkswaterstaat zet nog dit jaar een apart contract op de markt voor de verhoging van de brug in de A50, de zogenaamde Julian J. Ewellbrug.

Het opwaarderen van dit deel van de Zuid-Willemsvaart is van groot belang voor de bereikbaarheid van Brabant over water en voor de economische bedrijvigheid in de regio. Door de verbeteringen aan de Zuid-Willemsvaart zijn bedrijventerreinen langs het kanaal, maar zeker ook de containerterminal in Veghel, straks beter bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen.

Werkzaamheden
De Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en Veghel wordt, waar deze nog niet verbreed is, ongeveer 45 meter breed gemaakt. Ook wordt het kanaal uitgegraven tot een diepte van 4,20 meter. Op de delen van het kanaal die wel breed, maar nog niet diep genoeg zijn, worden baggerwerkzaamheden verricht. Ook de damwanden langs dit traject worden deels vervangen.
De oevers worden zoveel mogelijk natuurvriendelijk gemaakt, zodat dieren en planten er goed kunnen leven. Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden wordt er in het gebied onderzoek gedaan naar eventuele archeologische vondsten, mogelijke explosieven en naar aanwezige flora en fauna.

Planning
De werkzaamheden starten dit najaar. Dan vindt het eerste archeologisch onderzoek plaats. Ook worden dan alle voorbereidingen getroffen om in het voorjaar van 2013 te kunnen starten met de uitvoering. Eind 2014 kan het eerste schip over het verbeterde traject tussen Den Dungen en Veghel varen. De omlegging van de Zuid-Willemsvaart is dan tevens gereed. Ook de verhoging van de brug in de A50 is eind 2014 afgerond. Vanaf dat moment kunnen containerschepen met 3 lagen containers van de Maas naar Veghel varen. Voor dit project werkt Rijkswaterstaat samen met de provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en de gemeenten in de regio.

milrooijsebrugBetere bereikbaarheid over water
Dit project maakt deel uit van het clusterproject Brabantse kanalen dat als doel heeft de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water te behouden en te verbeteren. Door het vaarwegstelsel geschikt te maken voor grotere schepen krijgt de economische bedrijvigheid in het gebied meer kansen. Bovendien is vervoer over water beter voor het milieu en helpt het files op de weg tegen te gaan. Rijkswaterstaat werkt naast de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart van Den Dungen naar Veghel en de omlegging van de Zuid-Willemsvaart om 's-Hertogenbosch ook aan de verbetering van het Wilhelminakanaal bij Tilburg.

Meer informatie
Vragen over de uitvoering en planning kunt u stellen via 0800 7002 [gratis informatielijn van Rijkswaterstaat]. U kunt ook informatie vinden op www.rws.nl/zuid-willemsvaart en u kunt Rijkswaterstaat volgen op Facebook en Twitter.

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal