foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Burgemeester Van Rooij's eerste nieuwjaarstoespraak: thema ‘betekenis’

receptie1Sint-Oedenrode - Burgemeester Van Rooij van de gemeente Meierijstad hield gisterenavond zijn eerste nieuwjaarstoespraak voor alle aanwezigen in het bestuurscentrum Meierijstad in Sint-Oedenrode. Van Rooij hoopt op een gezond en goed 2018 voor Meierijstad en u als inwoners. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst benadrukte de burgemeester dat Meierijstad een gemeente van betekenis is: 'zo voelt dat als je in deze gemeente komt'. Na 's-Hertogenbosch en Oss is Meierijstad de derde speler in de regio. Dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee in de regio Noordoost-Brabant, in samenwerking met Agrifood Capital, de As50 en verder. TVSchijndel was bij de nieuwjaarsbijeenkomst, in ons fotoboek is een fotoreportage te vinden.

Meierijstad heeft bedrijven die waardevol en waardenvol zijn voor mensen en voor de omgeving. Dat levert een extra toegevoegde waarde op voor al degenen die hier werken, wonen en leven. Meierijstad kent vele vrijwilligers van betekenis. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid van de dertien kernen. Dichtbij, belangeloos en met een goed hart. En ook de vele vertegenwoordigers op diverse terreinen maken in Meierijstad het verschil voor anderen en voor de gemeente: voor de mensen die zij vertegenwoordigen, maar ook voor ons als gemeente zijn zij van betekenis als klankbord, spiegel of samenwerkingspartner.
Van Rooij: “Voor mij eveneens een jaar van bijzondere betekenis. Ik heb de eerste weken als een warm welkom ervaren. Ik ga komende tijd op pad om met veel mensen kennis te maken. Graag hoor ik wat u belangrijk vindt.”

Hieronder vindt u de complete nieuwstoespraak van burgemeester Kees van Rooij (uitgesproken tekst geldt)

Nieuwjaarstoespraak
Dinsdag 2 januari 2018
Burgemeester Van Rooij

Opening en welkom
Beste inwoners, vertegenwoordigers van bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden.
Als burgemeester van Meierijstad heet ik u vanavond van harte welkom bij de tweede nieuwjaarsbijeenkomst van Meierijstad. Meierijstad bestaat 1 jaar…
Een hartelijk welkom mede namens:
• de gemeenteraad
• ons college van B&W
• onze medewerkers.
Een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en samen te zijn. In een gezellige sfeer… Een compliment aan de medewerkers die deze nieuwjaarsbijeenkomst organiseerden. Zij zorgen samen met de catering weer voor een gezellige en sfeervolle ontmoeting.

Van betekenis zijn
Van betekenis zijn, dat is mijn wens aan u en onze gemeente voor 2018.
Veel geluk, gezondheid en plezier in het nieuwe jaar.
Dat 2018 een jaar van betekenis mag worden, waarin we ons richten op de positieve zaken om ons heen, oprecht belangstelling hebben voor elkaar en waarin we op een inspirerende manier samenwerken.
Zoals Koning Willem-Alexander tijdens zijn Kersttoespraak zei: "Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij."
Dat wens ik u, ons, bij de start van 2018, een jaar waarin er weer volop kansen en uitdagingen liggen…

Meierijstad is een gemeente van betekenis
Of je nu een lokale, regionale, nationale of internationale speler bent, ik heb nu al gemerkt dat de bedrijven in Meierijstad op hun manier niet alleen economisch van betekenis zijn maar zeker ook maatschappelijk. Waardevol en waardenvol zijn voor mensen en voor de omgeving levert een extra toegevoegde waarde op voor al degenen die hier werken, wonen en leven. Zoals één van de ondernemers onlangs zei tijdens een bijeenkomst: "Als we het samen willen kunnen we hier met elkaar een enorme stootkracht ontwikkelen." En zo voelt dat ook als je in deze gemeente komt. En dat geldt zowel economisch als maatschappelijk.

Vrijwilligers van betekenis
Dag in dag uit zetten vele vrijwilligers in Meierijstad zich in voor hun vereniging of organisatie. Mensen die klaar staan voor andere mensen. Om mee te kunnen blijven doen, te ondersteunen of het leven een beetje beter te maken. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid van al onze dertien kernen. Dichtbij, belangeloos en met een goed hart. Ik hoef u niet uit te leggen van welke betekenis dit is voor ons allen. Op al die vrijwilligers mogen wij trots zijn, zij vormen het cement van de samenleving!

Vertegenwoordigers van betekenis
Zo noem ik hier ook graag onze vertegenwoordigers of belangenbehartigers op diverse terreinen. Daarbij ben ik zeker niet volledig: zoals de Adviesraad Sociaal Domein, het Platform Ondernemend Meierijstad, horeca Meierijstad, het Platform centrummanagement en de, net voor de jaarwisseling geïnstalleerde, Sportraad Meierijstad. Ik noem hier ook, niet in de laatste plaats, onze wijk- en dorpsraden, die onlangs hun samenwerking in een convenant hebben vastgelegd.
Ik weet dat uw bijdrage, dames en heren, een grote mate van inzet, tijd, en soms ook daadkracht vragen om anderen te vertegenwoordigen of te adviseren. Om zo het verschil te kunnen maken, zaken aan te kaarten en daarmee van betekenis te zijn. Voor de mensen die u vertegenwoordigt, maar ook voor ons als gemeente bent u van betekenis als klankbord, spiegel of samenwerkingspartner. Dank daarvoor. U allemaal, hebben wij nodig voor de verdere ontwikkeling van Meierijstad. Zeker in het komende jaar waarin tal van beleid, regels en subsidies geharmoniseerd worden.

Verantwoordelijkheid
Na Den Bosch en Oss zijn wij de derde speler, als gemeente, in de regio. Ik besef, samen met u, dat die positie ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Verantwoordelijkheden naar onze buurgemeenten in de Meierij, Noordoost-Brabant en verder, waar wij mee samenwerken op diverse terreinen zoals politie, brandweer, handhaving. Men verwacht van ons dat wij – gezien de omvang van de gemeente - leiderschap laten zien en waar nodig richting durven aangeven. Betekenis geven aan die regionale verantwoordelijkheid is een uitdaging die ik graag samen met u allen het komende jaar aanga.

En vergelijkbaar geldt een verantwoordelijkheid voor de samenwerking in Agrifood Capital en As50. Een mooi voorbeeld vind ik de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft genomen na initiatieven van het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de aanpak van de voedselverspilling. In de Nationale Taskforce circulaire economie in Food en zelfs in de Europese aanpak speelt Meierijstad, gezien zijn foodindustrie, een rol van betekenis.

In onze provincie vieren we in 2018 het 'We Are Food Jaar'; een prachtige kans om Meierijstad met bedrijfsleven en kennisinstellingen nog meer in de etalage te zetten. En misschien is het een uitdaging om daarbij food en health of in gewoon Nederlands voedsel en gezondheid, voor ons college ook een belangrijk thema, juist in Meierijstad nog meer met elkaar te gaan verbinden.

Deze en nieuwe verantwoordelijkheden dagen ons gemeentebestuur, ons College en de ambtelijke organisatie uit om rollen van betekenis op te pakken. Die rollen van betekenis liggen er zeker: lokaal maar zeker ook regionaal, op de terreinen van leefbaarheid, bereikbaarheid, onderwijs, werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie.

Het afgelopen jaar
2017 was het eerste jaar voor deze nieuwe gemeente. Een bewogen jaar, maar ook een jaar waarin stevig gebouwd is. Zelfs letterlijk, want in plaats van de geplande 320 woningen - gemiddeld per jaar - zijn er in onze gemeente 400 woningen bijgekomen. En er liggen voldoende harde ruimtelijke plannen ofwel bouwplannen die morgen uitgevoerd kunnen worden door de initiatiefnemers. Dit tempo kan dus doorgezet worden, als de markt het wil. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen woningen, maar ook om de kwaliteit en verscheidenheid in aanbod.
Nog een ander succes van afgelopen jaar: uit het leefbaarheidsbudget werden 50 initiatieven ondersteund. Initiatieven van mensen die actief bezig zijn onze samenleving te verbeteren.
En vergeet niet het recente besluit van de gemeenteraad over ’t Spectrum in Schijndel. Met dat besluit en de start over 11 dagen van de 'nieuwe' Blauwe Kei aan de Noordkade is het podiumaanbod van de gemeente compleet en met een allure van betekenis. En zo zijn er meer zaken te noemen die in het afgelopen jaar zijn gerealiseerd.

Op andere manier was 2017 eveneens een jaar van betekenis:
- In totaal 379 bruidsparen mochten hun 50-, 60- en 1 bruidspaar zelfs hun 70-jarig huwelijksfeest vieren.
- 7 inwoners werden afgelopen jaar 100 jaar of ouder.
2017 was in vele opzichten een jaar van betekenis dus. We gaan met goed vertrouwen het nieuwe jaar in.

Herdenken
De periode rondom kerst en oud- en nieuwjaar is een speciale periode. Een betekenisvolle periode met onze dierbaren. En soms is de betekenis van deze periode extra voelbaar vanwege dierbaren die we moeten missen. Laten we hen in gedachten houden, die niet met ons dit nieuwe jaar hebben kunnen inluiden. Dat hun betekenis ons in 2018 inspiratie geeft.

2018
2018 is goed begonnen en vanavond wensen we elkaar een mooi, gezond en betekenisvol 2018 toe.
Economisch gaat het goed met Brabant en met Meierijstad.
Onlangs mochten we de 80.000ste inwoner, Evri den Houdijker welkom heten.
We tellen 45.000 arbeidsplaatsen, 4300 bedrijven en 3000 ondernemers in toonaangevende (inter)nationale bedrijven in food, feed en logistiek én in het midden- en kleinbedrijf.
Bedrijven ervaren in sommige sectoren de krapte op de arbeidsmarkt. Dat levert nieuwe uitdagingen op en nieuwe kansen zeker nu er nog steeds groepen langs de kant staan.

Voor mij eveneens een jaar van bijzondere betekenis. Op 6 december ben ik geïnstalleerd als burgemeester. Ik heb die installatie, de receptie en de eerste weken als een warm welkom ervaren. Al die mensen die daaraan bijgedragen hebben wil ik van harte bedanken, mede namens Jolanda. En nu ligt 2018 voor mij…

Ik ga komende tijd op pad om met veel mensen kennis te maken. Graag hoor ik wat u belangrijk vindt en kijk ik samen met u wat nodig is. Samen is daarbij de rode draad. Samenwerking en het nemen van initiatief is belangrijk om van betekenis te kunnen zijn en blijven: als gemeente en voor elkaar.
Ieder van ons kan van betekenis zijn.
Een klein gebaar van de een kan voor een ander van grote betekenis zijn.
Dat u vandaag hier bent is belangrijk. U voelt zich betrokken bij Meierijstad en bij elkaar.

Graag sluit ik me daarbij aan. En hoop ik als burgemeester dat ik voor u het komende jaar en de komende jaren van betekenis mag zijn.
Graag hef ik met u het glas op een betekenisvol 2018.
Voor u, voor ons en voor Meierijstad!

Dank u wel.


Ir. C.H.C. van Rooij,
Burgemeester van Meierijstad

receptie2 
 receptie1
 receptie3
 receptie4
 
 
 
 

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//