foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad: eigen vastgoed wel of niet verkopen?

Leidraadvastgoedraadjan2018Meierijstad - Na de fusie van de drie voormalige gemeenten zijn de vastgoedpraktijken van deze drie gemeenten samengekomen en bleek afstemming noodzakelijk. Dit is voor de Rekenkamercommissie (RKC) reden geweest om een studie door onderzoeksbureau Republiq te laten verrichten naar de vraag welke informatie nodig is voor een goede besluitvorming over het maatschappelijk vastgoed. Het zal moeten leiden tot een professioneler gemeentelijk vastgoedbeheer die past bij de maat en schaal van Meierijstad en die de gemeenteraad handvatten aanreikt om zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van vastgoedbeslissingen goed te kunnen vervullen.

Leidraad en scan
De rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de informatiearchitectuur die benodigd is voor de maatschappelijke vastgoedportefeuille. Dit onderzoek bestaat uit twee delen namelijk een leidraad voor de raad en een scan van de situatie in Meierijstad met aanbevelingen voor de toekomst. In dit onderzoek heeft de rekeningcommissie de vraag beantwoord 'Welke informatie heeft de gemeenteraad van Meierijstad nodig - op welk moment en in welke vorm - om zijn kaderstellende en controlerende taak voor wat betreft het maatschappelijk vastgoedbeleid goed uit te kunnen voeren?' Goed inzicht in de maatschappelijk vastgoedportefeuille is voor de gemeenteraad van groot belang.

Gemeentelijke gebouwen
Maatschappelijk vastgoed heeft immers een groot financieel belang (beslaat een groot deel van de gemeentelijke balans en ook de exploitatiekosten drukken op de begroting) als ook een groot maatschappelijk belang doordat de meeste cultuur-, sport-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen in gemeentelijke gebouwen zijn gevestigd. Het gaat in totaal om 111 gemeentelijke gebouwen. Hiermee draagt het in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de verschillende kernen.

Gemeentelijke gelden zinnig, zuinig en zorgvuldig ingezet?
Het onderwerp is complex en weinig transparant en daarom is het erg lastig om als gemeenteraad de juiste vragen te stellen en proactief te sturen. Als gevolg hiervan loopt de gemeente het risico dat de gebouwen en kapitaal niet optimaal worden ingezet.
De rekenkamercommissie onderzoekt steeds of de gemeentelijke gelden zinnig, zuinig en zorgvuldig worden ingezet. In hun optiek liggen er voor dit onderwerp kansen voor de gemeenteraad. Een goede informatie-architectuur is in de visie van de rekenkamercommissie een basisvoorwaarde.

Lering rekeningcommissie
In de leidraad die is opgesteld wordt beschreven welke 13 vragen de raad wanneer zou moeten stellen. Inzicht in deze informatiebehoefte heeft de rekeningcommissie geleerd hoe de onderliggende datahuishouding op orde moet worden gebracht om uiteindelijk als gemeenteraad ook proactief te (kunnen) sturen op de maatschappelijk vastgoedportefeuille.

Professionalisering
Vanuit het gemeentebestuur zijn inmiddels de nodige initiatieven opgestart om aan de professionalisering van het vastgoedbeleid verder inhoud te geven en worden de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek volledig omarmd. Het college heeft aangegeven de aanbevelingen te zullen overnemen.

Besluitvorming n.a.v. rapport Rekenkamercommissie Meierijstad 'onderzoek maatschappelijk vastgoed Meierijstad'
Het rapport staat ter besluitvorming op de agenda van de raad op 8 februari aanstaande.

Notitie Informatiearchitectuur Meierijstad

Een paar overzichten uit het rapport
onderzoeksrapportvastgoedblz18
onderzoeksrapportvastgoedblz25
onderzoeksrapportvastgoedblz37
Leidraadvastgoedraadjan2018

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal