foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vaststelling bestemmingsplan Sint-Jozefklooster

GebouwKlooster.9Meierijstad / Schijndel - Het Sint-Jozefklooster in Schijndel wordt momenteel verbouwd. Binnen de bestemming 'bijzondere woondoeleinden' worden hier appartementen gerealiseerd, in eerste instantie voor de zusters en in de toekomst voor verhuur. Hiervoor is het nodig om de bestemming te wijzigen naar 'Wonen'. Het ontwerp bestemmingsplan Sint-Jozefklooster heeft ter inzage gelegen en er zijn géén zienswijzen ingediend. Het college stelt aan de raad voor het bestemmingsplan “Sint-Jozefklooster” gewijzigd vast te stellen.

Het initiatief omvat het functioneel omzetten van appartementen in een bijzondere woonvorm (appartementen voor de zusters van de Congregatie en senioren) naar reguliere appartementen en woningen voor alle doelgroepen. De bestaande gebouwen worden momenteel verbouwd om de reeds vergunde appartementen voor de zusters te realiseren. Ook wordt een nog nader te bepalen aantal appartementen (maximaal 15) in de kapel mogelijk gemaakt. Ten westen van de bestaande bebouwing is een parkeerterrein voorzien ten behoeve van de bestaande en toekomstige woningen.

Geschiedenis Sint Jozefklooster
Het Sint Jozefklooster is een klooster waar een thuissituatie voor circa 84 zusters wordt geboden. Tevens is dit klooster het (moeder)huis voor alle zusters van de congregatie 'Zusters van Liefde', hierna te noemen als de Congregatie. Binnen het klooster worden veel activiteiten, ontvangsten en vieringen voor alle zusters van de Congregatie georganiseerd.

De plaats waar nu het Sint Jozefklooster - ook bekend als het Moederhuis - staat, is vanaf de stichting van de Congregatie de plek geweest waar de zusters gewoond en gewerkt hebben. Met name de algemene oversten van het begin hebben er hard aan gewerkt om voor de Schijndelse bevolking de bouw van een klein klooster, school en gasthuis te verwezenlijken.
In het voorjaar van 1863 werd het deel aan de Kloosterstraat gebouwd en later (1870) werd het gasthuis er tegenaan gebouwd. In 1897 werd een grote verbouwing en uitbreiding uitgevoerd. In april 1899 werd de nieuwe, vergrote kapel ingezegend.
In de Tweede Wereldoorlog werd een groot gedeelte van het Moederhuis en de kapel verwoest, dus in de naoorlogse jaren werd veel tijd en energie besteed aan de wederopbouw van het klooster en de kapel.

Eind jaren '70 moeten er andere plannen gemaakt worden. Omdat er steeds minder interne leerlingen zijn en de scholen werden overgedragen aan de andere schoolbesturen, kwamen er diverse ruimtes vrij. Het moederhuis wordt aangepast aan de normen van de tijd. Van 1979 – 1983 vindt een ingrijpende en grote renovatie en nieuwbouw plaats. De slaapcellen worden verwijderd en zusters krijgen eigen kamers met sanitaire voorzieningen. Er komen verschillende huiskamers, vergader, hobby- en wasruimtes, een museum, een archief, een bibliotheek en een nieuwe keuken.

Eind 2015 heeft de Congregatie het Sint-Jozefklooster verkocht en daarmee zijn de plannen ingezet om het klooster te verbouwen tot appartementen die in eerste instantie worden bewoond door de Congregatie en daarna zullen fungeren als reguliere appartementen.

Wijdere omgeving
Van oudsher is Schijndel een groot dorp geweest, een plaats met meer dan lokale betekenis. Het Sint Jozefklooster lag net ten zuiden buiten de 'kern'. Na de Tweede Wereldoorlog begon Schijndel hard te groeien, voornamelijk in de noord-zuidrichting. Door de ontwikkelingen werd het klooster meer en meer omsloten door bebouwing. Inmiddels ligt het plangebied tegen het centrum aan. Tegelijkertijd is op een korte afstand van 400 meter het buitengebied te bereiken.
sintjosefkloosterschets2017
sjkschetslegenda
 

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PTS Veghel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Jan de Jong

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

LOOKS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2022  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.