foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gelijktrekken afvalstoffenheffing vanaf belastingjaar 2019

afvalkostenbronVangansewinkelMeierijstad - Met ingang van belastingjaar 2017 zijn voor de gemeente Meierijstad de OZB-tarieven geïntegreerd oftewel geharmoniseerd. Aanvankelijk was vanuit het college toegezegd dat ook de afvalstoffenheffing met ingang van belastingjaar 2018 zou worden geharmoniseerd. In 2017 heeft de raad het nieuwe gemeentelijke afvalbeleid gedefinieerd en vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2019 zijn dan ook de tarieven afvalstoffenheffing geharmoniseerd zo laat het college aan de raad weten. Met dagtekening 31 maart 2018 worden de gecombineerde aanslagbiljetten gemeentebelastingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) belastingjaar 2018 verstuurd. De aanslagbiljetten worden, net als vorig jaar, vergezeld van een belastingkrant.

Minder kosten voor ophalen afval: eenmalige heffingskorting
Bij de behandeling van de programmabegroting 2018 bleek dat de gemeente in 2018 minder hoeft te betalen voor het laten ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit voordeel komt nu ten goede van de burgers van Meierijstad. Daarom wordt voor 2018 - nu de afvalstoffenheffing eerst met ingang van 2019 zal zijn geharmoniseerd - aan alle huishoudens in Meierijstad een eenmalige heffingskorting afvalstoffenheffing van € 16,- gegeven. Deze korting staat apart op het aanslagbiljet gemeentebelastingen. De belastingkrant Meierijstad 2018 verstrekt aan de burgers verdere informatie over de afvalstoffenheffing 2018 en de daarbij toe te passen heffingskorting.

afvalkostenbronVangansewinkel
Meierijstadbanieren2

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//