foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Energiesubsidiepot verduurzaming woningen in Meierijstad helemaal op

VerduurzamingwoningenMeierijstadmrt2018Meierijstad - Het college van Meierijstad heeft middels een raadsinformatiebrief (d.d. 27 februari 2018) de gemeenteraad geïnformeerd over de uitputting van het subsidiebudget 2018 energiemaatregelen particuliere woningen. Begin februari kwam hierover het nieuws al naar buiten dat particulieren dit jaar hiervoor geen subsidie meer kunnen aanvragen. Sinds 1 januari 2018 is de 'Subsidieverordening bijdragen verduurzaming bestaande woningen' van kracht. Eigenaren van particuliere woningen kunnen een geldbijdrage krijgen voor het verduurzamen van hun woning. De raad heeft voor 2018 een budget van 50.000 euro beschikbaar gesteld en voor 2019 opnieuw een budget van 50.000 euro. Het budget voor energiesubsidie voor particuliere woningen van 2018 à 50.000 euro was uitgeput op 31  anuari 2018. U vindt de inhoud van de raadsinformatiebrief hieronder.

Verdeling subsidie 2018
De subsidie is als volgt verdeeld (onder voorbehoud, de definitieve toetsing moet nog plaatsvinden):
verdelingsubsidieenergiemaatregelen
Ingediende subsidieaanvragen
Tot en met 31 januari hebben 149 inwoners een subsidieaanvraag ingediend. Daarvan hebben 34 inwoners hun aanvraag te vroeg ingediend. Ofwel, voordat de maatregel is uitgevoerd. Deze aanvragen zijn niet in behandeling genomen.
Een aantal aanvragen was incompleet, deze indieners is om aanvullende informatie gevraagd. Een klein deel daarvan heeft deze aanvullende gegevens niet tijdig aangeleverd. Enkele aanvragen zijn afgewezen, omdat de aanvraag niet voldeed aan de subsidie-eisen.
Uiteindelijk waren er 101 ontvankelijke en complete aanvragen, die na een eerste globale toetsing voldeden aan de eisen in de verordening. Bij twee woningen zijn twee maatregelen tegelijk toegepast.

Investeringen
Gemiddeld investeerden de aanvragers 5.600 euro in hun woning. Dat betekent dat er in totaal ca. 566.000 euro is geïnvesteerd in energiemaatregelen. Naar schatting is ruim de helft daarvan uitgevoerd door lokale of regionale bedrijven.
De woningen waarvoor subsidie is aangevraagd zijn divers in type. Ongeveer de helft is vrijstaand, de andere helft is een hoek- of tussenwoning of een twee-onder-1 kapwoning. De tussentijdse evaluatie van de subsidieregeling moet nog plaatsvinden.

Aanvragen niet meer in behandeling genomen
Op de website van de gemeente Meierijstad is een bericht geplaatst over de uitputting van het subsidiebudget. Ook wordt dit bericht geplaatst op de gemeentepagina en in de lokale media. Volgens de subsidieverordening worden aanvragen, ingediend na deze berichtgeving, niet meer in behandeling genomen.

Duurzaamheid
Het effect op de ambitie om energieneutraal te worden moet nog worden onderzocht. De evaluatie van het eerste jaar van deze subsidie wordt met de raad gedeeld.

Financiën
Het beschikbaar gestelde budget voor 2018 (à 50.000 euro) is uitgeput. Het resterende duurzaamheidsbudget voor 2018 van de gemeente is helemaal gereserveerd voor andere duurzaamheidstaken.

Verduurzaming woningen in Meierijstad een doorslaand succes (7 februari 2018)
VerduurzamingwoningenMeierijstadmrt2018

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal