foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Presentatie sportnota Meierijstad

sportnotameierijstadapril2018Meierijstad - Wethouder sport Coby van der Pas schrijft het volgende. In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. Sporten en bewegen dragen bij aan een beter, actiever en gezonder leven. Aan een gemeente waarin inwoners zich prettig voelen en waarin iedereen mee kan doen, jong of oud, met of zonder beperking. Daarom gaan we aan de slag om Meierijstad nog actiever te maken door bewegen verder te stimuleren. Iedereen die wil sporten, moet ook kunnen sporten. In een sportnota 'Sportief in beweging' zijn de ambities van gemeente Meierijstad en wat we willen doen om die te bereiken, beschreven. De sportnota is met input van sportverenigingen en sporters en in goed overleg met de Sportraad Meierijstad tot stand gekomen. Op 31 mei wordt de sportnota voorgelegd aan de gemeenteraad.

Sport voor iedereen
Meierijstad kent een actief verenigingsleven en een hoge sportparticipatie. Veel inwoners van Meierijstad zijn lid van een sportvereniging en bewegen al veel. De clubs zijn van grote waarde voor hun leden en ook voor de sociale samenhang in de buurten en wijken en daarmee voor alle inwoners van Meierijstad.
Als wethouder Sport ben ik ontzettend trots op het sportaanbod in onze gemeente. Trots op de diversiteit, trots op de kracht van de verenigingen en trots op alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat dag in dag uit, op een veilige, fijne manier in Meierijstad gesport kan worden.

Krachten bundelen
Om sporten voor iedereen toegankelijk te maken, willen we alle sporters goed faciliteren met sportvoorzieningen die aansluiten op de wensen. Dat kunnen wij als gemeente natuurlijk niet alleen. Dat doen we met input van sportverenigingen, scholen, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties en samenwerking met de sportraad. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking een waardevolle aanvulling oplevert op het sport- en beweeg aanbod in onze gemeente. Door onze krachten te bundelen, komt Meierijstad sportief in beweging!

De sportnota is te vinden op Meierijstad.nl (download 4 MB).sportnotameierijstadapril2018 

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//