foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuw perspectief woningbouwinitiatieven nabij geitenhouderijen

logo meierijstad 2Meierijstad - Het College van B&W van Meierijstad heeft ingestemd met een maatwerkaanpak voor woningbouwinitiatieven in de omgeving van geitenhouderijen. Dat maakt het mogelijk uitspraken te doen over medewerking aan principeverzoeken die al een tijd ‘on hold’ stonden. Aan 5 verzoeken uit de kern Schijndel, variërend van 1 tot 28 woningen, is onder voorwaarden medewerking verleend. Ook voor Olland biedt de maatwerkaanpak perspectief. Eind 2017 werd uit onderzoek van Veehouderij en Gezondheid Omwonenden duidelijk dat zich in een straal van 2 km rond geitenbedrijven een verhoogd risico van longontsteking voordoet. Omdat de oorzaak niet duidelijk was besloot de gemeente uit voorzorg tot een acute maatregel: nieuwe woningbouw binnen 2 km niet toe te staan. Voor Schijndel en Olland was dat ingrijpend; de aanwezigheid van geitenbedrijven betekende dat de woningbouwmarkt in die kernen tijdelijk op slot ging.

Verkenning speelruimte
De pas op de plaats werd benut om samen met regiogemeenten en GGD een gedegen nadere analyse te maken van de risicofactoren en van belangrijke kenmerken (locatie, omgeving, het soort bedrijf, omvang, soort ontwikkeling). In het voorjaar van 2018 is daarop tot een tijdelijke werkwijze besloten: geen hard standaard toetsingskader maar maatwerk per initiatief. Wethouder van den Bogaard: “We hebben nadrukkelijk voor ogen gehad de ruimte te vinden om woningbouw wél toe te staan binnen 2 km van een geitenbedrijf. Immers, de ambitie van dit college was én is ‘bouwen in alle kernen van Meierijstad’ en daar spannen we ons dus maximaal voor in. Maar dat willen we ook verantwoord doen, dat zijn we aan onze inwoners verplicht”.

Vier beoordelingsfactoren
De maatwerkaanpak is de uitwerking van de tijdelijke werkwijze waartoe de gemeente dit voorjaar al besloot. Bij nieuwe woningbouwinitiatieven let de gemeente nu met name op vier factoren:
1. het aantal woningen op één locatie: in beginsel een positieve houding bij kleinschalige woningbouwprojecten, maar terughoudendheid bij grootschalige projecten (12 woningen of meer);
2. de afstand van de woningbouwlocatie tot de geitenhouderij: in principe geen medewerking aan bouwplannen die de bestaande afstand van woningen tot een geitenhouderij verkleinen;
3. cumulatie: terughoudend bij bouwplannen in een zone van 2km van meer dan één geitenhouderij óf van een geitenhouderij en een ander overlast veroorzakend bedrijf;
4. kwetsbare groepen: in principe geen medewerking aan ontwikkelingen gericht op voorzieningen waar grote groepen meer kwetsbare mensen gebruik van maken (bijv. verzorgingshuis, school of kinderopvang).

Sluitstuk van de maatwerkaanpak is het actief informeren van initiatiefnemers over de risico’s die kunnen voorvloeien uit het bouwen van woningen binnen een straal van 2 km rondom een geitenhouderij. Initiatiefnemers kunnen op basis van die informatie hun eigen afweging maken over al of niet voortzetten van hun plannen.

meierijstad1 

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal