foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Recreatie en toerisme gezamenlijk op de kaart zetten

logo gemeente MeierijstadMeierijstad - Meierijstad wil de recreatiemogelijkheden versterken, zodat nog meer eigen inwoners en bezoekers ervan kunnen genieten. En de vrijetijdssector in onze provincie is groeiende, dus dit is hèt moment om daarop in te spelen. Daarvoor is nu behoefte om een recreatief-toeristisch beleid te ontwikkelen, dat inspeelt op de kansen in de gemeente Meierijstad. Daarvoor is eerst geïnventariseerd wat er op dat gebied al aanwezig is en waar de kansen voor de toekomst liggen. Ook is er een leefstijlonderzoek uitgevoerd om een beeld van de doelgroepen te krijgen die in onze gemeente recreëren. Daarnaast zijn de sterke en minder sterke punten van de recreatief-toeristische sector en de bedreigingen en kansen aan de hand van trends en ontwikkelingen in beeld gebracht.

Actieprogramma: verbinden, vergroten, benutten en opzetten
Deze drie bovengenoemde stappen vormen de basis voor de gezamenlijke visie recreatie en toerisme. Tijdens een uitgebreid participatietraject is er veel input vanuit de sector gekomen. Samen met de visie èn het toekomstbeeld is hieruit een actieprogramma opgesteld om de sector verder te versterken. Door onder andere in te zetten op de verbinding tussen de bestaande recreatiegebieden. En ook het vergroten van de evenementenmarkt, optimale routevoorzieningen, het benutten van het water in Meierijstad en het opzetten van een gemeentebreed platform staan op de lijst om bij te dragen aan de recreatieve ontwikkeling. Acties waarin vele stakeholders uit de sector zich herkennen en waar de gemeente samen met hen graag en voortvarend mee aan de slag wil.

Wethouder Coby van der Pas: "Ik ben enorm trots op dit mooie gezamenlijke resultaat! De input van onze actieve en betrokken ondernemers en organisaties in de vrijetijdssector heeft daarbij enorm geholpen. Dit proces heeft geleid tot nieuwe verbindingen en die zijn enorm waardevol. Het helpt om samen de schouders eronder te zetten en Meierijstad nog beter op de kaart te zetten. Zodat nog meer inwoners en bezoekers kunnen genieten van alle mogelijkheden. En dat zorgt weer voor meer omzet, meer werkgelegenheid en meer naamsbekendheid als een aantrekkelijke woon- en verblijfsgemeente."

Eerder verschenen
Versterking toerisme en recreatie krijgt vervolg – uitnodiging voor ondernemers
Toekomst toerisme en recreatie in Meierijstad
Horeca en recreatie intensiveren samenwerking binnen Meierijstad
Verenigde Recreatieondernemers Meierijstad officieel van start
Meierijstad ook toeristisch recreatief op de kaart
Vitaal buitengebied – aanmelding voor experiment 'Omgevingsdialoog 2.0'


Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//