foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Eigen bijdrage Wmo in 2019 gemaximeerd

LogoTVSchijndelnieuwLandelijk / Meierijstad - Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. In 2019 wordt er niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.

Partner èn geen AOW-leeftijd: geen bijdrage
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Gemeente Meierijstad: geen eigen bijdrage
De gemeente bepaalt of inwoners een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen voor haar inwoners. Of bepalen dat iemand geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat die persoon een laag inkomen heeft.
In de gemeente Meierijstad, zo laat een woordvoerster van de gemeente weten, betalen inwoners met een sociaal minimum inkomen geen eigen bijdrage voor Wmo. Inwoners die niet onder het minimabeleid vallen, betalen in 2019 maximaal een tarief van € 17,50 per vier weken.

Eigen bijdrage in 2020
Voor 2020 heeft het kabinet de volgende voornemens:
• U ontvangt een factuur per maand (dus niet meer per 4 weken).
• De eigen bijdrage is € 19 per maand.

Meer over de Wmo in 2019 op de website van het CAK*
* Het CAK (oorspronkelijk een afkorting van Centraal Administratie Kantoor) is een Nederlands publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) belast met wettelijke, administratieve taken op het gebied van zorg en welzijn in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdrages. Deze eigen bijdrages zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen. Het CAK wisselt voor deze taken op grote schaal gegevens uit met zorginstellingen, zorgkantoren, gemeenten, Belastingdienst, UWV en de SVB.


PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//