foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aanpak verhardingen Meierijstad

logo MeierijstadMeierijstad - Binnen de openbare ruimte in de gemeente Meierijstad bevindt zich 5.500.000 m2 verharding, bestaande uit asfalt of bestrating. Alle gemeentelijke wegen en (fiets)paden maken hier onderdeel van uit. Het College van B&W heeft een meerjarenplan gepresenteerd voor het onderhoud en beheer van deze verhardingen. Dit plan is erop gericht in de periode 2019-2013 te komen tot een situatie waarin alle verhardingen het minimaal vereiste kwaliteitsniveau hebben.

90% op orde
Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente als wegbeheerder dat de verhardingen veilig en bruikbaar zijn. De voormalige fusiegemeenten hadden ieder hun eigen manier voor beheer en onderhoud van die verhardingen. Dat verklaart de nu nog aanwezige kwaliteitsverschillen. Om tot een nieuwe uniforme aanpak voor Meierijstad te komen zijn na de fusie álle verhardingen in kaart gebracht. Bij de inventarisatie bleek dat voor 90% de onderhoudstoestand voldoet aan de criteria
voor veilig weggebruik. Voor 10% is dat nog onvoldoende het geval en is ingrijpen noodzakelijk.

‘Winkel blijft open’
550.000 m2 verharding wordt aangepakt. 40% daarvan kan via reparatie en herstel van schade zodanig opgeknapt worden dat algehele vervanging van de constructie nog een aantal jaren kan worden uitgesteld. De overige 60% kan niet meer op zodanige wijze gerepareerd worden dat de levensduur verlengd wordt; Complete vervanging is hier noodzakelijk. Wethouder van Rooijen (infrastructuur & duurzaamheid) licht de uitvoering toe: “Het college wil het totale areaal binnen 5
jaar op een acceptabel kwaliteitsniveau hebben. 10% van de verhardingen is echt een aanzienlijk deel. Als we dit allemaal tegelijk zouden doen, wordt Meierijstad één grote bouwput. Daarom voeren we het gespreid over 5 jaar uit; zo werken we continu aan onze doelstelling, maar beperken we de overlast voor inwoners en ondernemers. De winkel, die Meierijstad heet, moet immers gewoon open kunnen blijven. De slechtste wegen komen het eerst aan bod; komende 5 jaar willen we jaarlijks voor 5 miljoen euro vervangen en voor 5 miljoen onderhoud uitvoeren. Dan hebben we het achterstallig onderhoud weggewerkt en voldoen we aan de minimale vereisten.”

Jaarlijkse bekendmaking
In de vergadering van 27 februari neemt de gemeenteraad een besluit over de beheerstrategie. Vervolgens maakt de gemeente bekend welke verhardingen in 2019 aangepakt worden. Het is de bedoeling jaarlijks een onderhouds- en vervangingsprogramma voor dat jaar te publiceren. “Het meerjarenplan ligt er, maar de jaarschijven voor uitvoering zijn niet helemaal in beton gegoten; we willen kunnen reageren op gewijzigde omstandigheden. Met een jaarlijkse bekendmaking willen we onze inwoners voortaan een inkijkje geven de planning; daarmee willen we gehoor geven aan de informatiebehoefte van veel inwoners”, aldus de wethouder.

logo Meierijstad 

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//