foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vijf nieuwe leden bij het gilde

gilde nieuwe ledenSchijndel - Het Gilde Sint Catharina en Barbara te Schijndel heeft in hun jubileumjaar maar liefst vijf nieuwe leden geboond. Het bonen gebeurde tijdens de algemene jaarvergadering in de pastorie van de H. Servatiuskerk te Schijndel. Tijdens het bonen zijn de aspirant-leden nog niet aanwezig. Mochten er te veel zwarte bonen in de gildehoed liggen, dan wordt deze persoon helaas niet bij het Gilde toegelaten. Uiteindelijk heeft het niet zover hoeven te komen, want alle vijf aspirant-leden hadden een positieve uitslag. De nieuwe gildeleden zijn: Mari en Sephie v/d Heijden, Henk en Mariëtte Mettler, en Danny van der Eerde.

Na het bonen van de nieuwe gildeleden werden ze door de hoofdman en de Koning opgehaald om vervolgens deel te nemen aan de jaarvergadering. De nieuwe gildeleden werden bij binnenkomst met applaus en het zingen van hun gildelied ontvangen. De nieuwe gildeleden werden vervolgens in de vergadering  geïnstalleerd en werd er door hun persoonlijk de eed afgelegd door met de werkzaamste hand op het gildevaandel te zweren om een goed gildelid te zijn. Na de sluiting van de jaarvergadering werd de traditionele hazenpeper met stokbrood en saté geserveerd door de Landjonker van het Gilde. Na het gezellige samenzijn van de gildeleden en partners werd deze avond afgesloten. Het Gilde gaat het dit jaar erg druk krijgen. Op 6 april ontvangen ze de Gilden van Meierijstad voor het Koningschieten van de nieuwe Meierijstadkoning. In juni zullen er de voorstellingen plaatsvinden van de Boschwegse toneelgroep. Op 7 juli vieren ze Landjonkersdag met aansluitend hun receptie i.v.m. hun 40 jarig bestaan na de heroprichting. En op 8 september vindt bij het Schijndels Gilde de Kringdag van de Dommelgroep plaats, waar 8 Gilden bij zijn aangesloten. Ook zullen er deze dag Gilden vanuit Meierijstad aanwezig zijn. Meer informatie volgt zowel op de website van het Gilde, www.gildeschijndel.nl als in de media.
gilde nieuwe leden

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal