foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Meierijstad moet wat aan rattenoverlast gaan doen

zwarteratrattenbestrijdencombronMeierijstad - Het aantal ratten in Nederland neemt zorgwekkend toe, ook in Meierijstad komen er steeds meer klachten over ratten. De rat, en met name de zwarte rat is vaak de oorzaak van de verspreiding van diverse ziekten. Volgens de gegevens van het RIVM neemt de Ziekte van Weil (Leptospirose) in Nederland RIVM sinds 2014 schrikbarend toe. Door initiatiefneemster Daniëlle Aarts-Van de Loo van het CDA is samen met Team Meierijstad, VVD en PvdA tijdens de laatste raadsvergadering op 27 februari een motie vreemd aan de orde ingediend met als doel ratten actief te bestrijden binnen Meierijstad. Met een motie vreemd aan de orde kunnen raadsleden een uitspraak doen over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd. De motie is aangenomen met 32 stemmen voor (TEAM, CDA, VVD, PvdA, SP, HvS, D66, GB ) en 2 stemmen tegen (LB). Foto: zwarte rat, bron zwarterattenbestrijden.com

Zwarte rat
Naast de bruine rat heeft ook de zwarte rat Meierijstad bereikt (www.zwarterat.eu). Bekend is dat de zwarte rat veel lastiger te bestrijden is dan de bruine rat, mede omdat het gebruik van Rodenticiden ter bestrijding hiervan door wetgeving sterk aan banden is gelegd.
De zwarte rat is wat kleiner en slanker dan de bruine rat. De vacht is niet altijd zwart, zoals de naam suggereert, maar kan op de rug variëren van zwart tot grijsbruin. De onderzijde is wit tot donkergrijs (soms zwart), met soms met een duidelijke demarcatielijn tussen rug- en buikkleur. In de vacht zitten langere donkere haren. De kop is vrij spits, met grote ogen en relatief lange snorharen. De oren zijn groot, dun en bijna kaal. De staart is eenkleurig, rolrond en altijd langer dan de kop-romplengte. De kop-romplengte is bij volwassen dieren tot 24 cm, de staartlengte tot 26 cm. Het gewicht is maximaal 280 g.
Zwarte ratten leven meestal in groepen, naar het schijnt zonder rangorde. De vrouwtjes zijn bij circa drie maanden geslachtsrijp. Er zijn 3-6 worpen per jaar; de gemiddelde worpgrootte is zeven.
De zwarte rat kan een drager zijn van een aantal ziektes, waaronder de pest en trichinose de meest bekende zijn. De zwarte rat is de belangrijkste verspreider van de pest. Vlooien, die op de huid van de zwarte rat leven, brengen de pestbacterie Yersinia pestis over van de rat naar de mens. Anders dan de bruine rat is de zwarte rat geen drager van Leptospira interrogans, de bacterie die de ziekte van Weil veroorzaakt. De zwarte rat is een van de knaagdieren die het hantavirus verspreidt dat ernstige nierschade kan veroorzaken.

Zorgplicht
Het kan in het licht van de Wet op de Publieke Gezondheid als een zorgplicht van de gemeente Meierijstad worden gezien om een rattenplaag te voorkomen en te bestrijden en dat het van groot belang is dat burgers en de gemeente samen optrekken om de ratten te bestrijden. De gemeente moet daarbij een actievere rol spelen in de rattenbestrijding, zo staat vermeld in de motie die aangenomen is.

Plan van aanpak
Voor 30 juni 2019 dient het college een plan van aanpak op te stellen om invulling te geven aan de actieve rol in de rattenbestrijding in de gemeente Meierijstad. Dit gecombineerd met een uitgewerkt communicatieplan waarin duidelijk wordt hoe de gemeente gaat communiceren richting burgers en bedrijven in Meierijstad over maatregelen om ratten rondom het huis of bedrijf te voorkomen.

Voedsel en afval
Het is sowieso goed om voedsel in en rond de woning op te bergen, geen afval naast containers te plaatsen en (helaas dan ook) geen brood en ander voedsel te strooien voor vogels.

Aansluiting bij projectgroep
De gemeente Meierijstad moet zich gaan aansluiten bij de Projectgroep Zwarte Rat en kan daardoor gebruik maken van de daar opgedane en nog in ontwikkeling zijnde kennis en methodes om ratten te bestrijden.

Budget
Indien het budget voor deze aanpak binnen de post Gezondheid ontoereikend blijkt dan kan het college hiervoor een voorstel richting de gemeenteraad sturen.
Verspreidingzwarteratndffverspreidingsatlas
Bron: Ndffverspreidingsatlas
zwarteratrattenbestrijdencombron

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//