foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Schijndelaren op kieslijst Provinciale Staten en Waterschap

Verkiezingenprovstatenenwaterschap2019Landelijk / Meierijstad - Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Provinciale Staten (die op hun beurt de 1e Kamerleden kiezen) en de Waterschappen, voor Schijndel zijn dat de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Meerdere Schijndelaren staan op de kieslijsten voor zowel Provinciale Staten als het Waterschap. Als u hulp wilt en wilt weten welke politieke partij het beste past bij uw wensen, gebruik dan de stemwijzer voor Provinciale Staten of de stemwijzer voor het waterschap. Er is inmiddels ook een Jongerenkieswijzer online. De gemeente biedt op drie locaties de kandidatenlijsten in braille aan. Informatie daarover, over de kieswijzers, stembureaus en alle achtergrond- en praktische informatie over de verkiezingen vindt u onder lees meer.

Deelnemende partijen en lijsttrekkers Provinciale Staten
Er hebben zich 16 politieke partijen geregistreerd voor de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant. Bekijk het overzicht van de programma's, lijsttrekkers en websites van de partijen hieronder.

Deelnemende partijen Waterschappen Aa en Maas en De Dommel
Voor Waterschap Aa en Maas kunt u kiezen uit 7 kandidatenlijsten, voor Waterschap De Dommel zijn dat 9 kandidatenlijsten. Achtergrondinformatie over de waterschapsverkiezingen vindt u hieronder.

Schijndelaren
Fractievoorzitter Laurens van Voorst van de gemeentelijke politieke partij Hart voor Schijndel is lijsttrekker van Code Oranje Noord-Brabant. Ook Mirjam van Esch van Hart voor Schijndel staat op plaats 13 op dezelfde kieslijst. Zowel raadsleden Ruud Merks als Tonnie Wouters staan voor de SP op respectievelijk plaats 18 en 26. Momenteel wethouder van Meierijstad Menno van Roozendaal staat voor de PvdA op plaats 26. J.C.M. van den Oetelaar op plaats 3 voor de partij Forum voor Democratie.
Voor Waterschap Aa en Maas is dit voor het CDA Toon van de Rijt op plaats 14, Piet van Kaathoven voor Water Natuurlijk op plaats 20 en tot slot Peter Roozendaal voor de PvdA op plaats 10. Voor Waterschap De Dommel staan geen Schijndelaren op de kandidatenlijsten.

►►► Provinciale Statenverkiezing

Open dag voor alle Brabanders
Zaterdag 16 maart tussen 13.00 en 20.00 uur opent het provinciehuis in 's-Hertogenbosch haar deuren voor alle Brabanders. Het doorlopende programma biedt voor jong en oud van alles te beleven. Deze open dag staat in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Als u om 16.00 uur bij het slotdebat (80 minuten) van Omroep Brabant wilt zijn tijdens deze open dag dan dient u zich eventjes van tevoren aan te melden hiervoor via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (maximaal 2 personen per aanmelding) voor donderdag 14 maart 16.00 uur. Meer informatie over de open dag op Verkiezingen.brabant.nl.

Brabantse stemhulp Provinciale Statenverkiezingen 2019
Nog geen idee op wie u gaat stemmen bij de provinciale statenverkiezingen? Geen nood, de stemwijzer via Noord-Brabant.stemwijzer.nl helpt u. U krijgt binnen enkele minuten een paar opties die het meest overeenkomen met uw opvattingen.
StemWijzer
Partijen
Video’s van alle lijsttrekkers
Meer info over de verkiezingen

►►► Waterschapsverkiezingen
Op woensdag 20 maart 2019 mag u naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Zo beslist u mee over wie er in het bestuur van waterschap Aa en Maas en De Dommel komt. Belangrijk, want deze bestuursleden beslissen waar uw belastinggeld aan wordt besteed. De keuzes die zij maken hebben invloed op uw woon- en leefomgeving.
Er zijn veel ontwikkelingen op watergebied die om keuzes vragen. Denk aan klimaat, landbouw, natuur of innovaties. Bestuurders van het waterschap beslissen hierover. Door te stemmen op de politieke partij van uw voorkeur, oefent u invloed uit op de keuzes die worden gemaakt. Uw stem is belangrijk.

Basistaken
Het waterschap voert veel basistaken uit voor een veilig, gezond en goed werkend watersysteem voor mens, plant en dier. Hieraan wordt niet getornd.

Waar beslist het waterschapsbestuur over
Er blijft er nog genoeg te kiezen binnen het waterschapsbestuur. Voorbeelden van keuzes van het bestuur zijn:
• Mag er gebouwd worden op plekken met risico voor op overstroming?
• Wie betaalt de inrichting van het landschap, zoals een bankje of (fiets)pad rondom het water?
• Hoe schoon moet het afvalwater zijn, voordat het de natuur ingaat?
• Moet er meer belastinggeld worden besteed aan duurzaamheid en innovatie?
• Moet het waterschap extra kosten maken zodat je in alle wateren kunt zwemmen?
• Hoe hoog mag de waterschapsbelasting worden?
• Waarover mogen inwoners en bedrijven meebeslissen?

Algemene informatie waterschappen
Nederland telt in totaal 21 waterschappen. De verkiezingen die op 20 maart aanstaande plaatsvinden, gaan om de besturen van die 21 waterschappen. Aan het hoofd van elk van die waterschapsbesturen staat de dijkgraaf. De waterschappen beheren het water in Nederland. En dat houdt nogal wat in: ons land ligt deels onder de zeespiegel én ons land is bijzonder rijk aan water. Dat maakt Nederland zo mooi, maar tegelijkertijd wel kwetsbaar.

Taken waterschappen
De waterschappen hebben drie hoofdtaken: veilige dijken, voldoende water en schoon water – waterbeheer dus, in de breedste betekenis van het woord. In de praktijk zijn de waterschappen verantwoordelijk voor het dijkonderhoud, maar ze beslissen ook over bijvoorbeeld de begroeiing van oevers en slootkanten. Daarnaast is waterzuivering een taak van de waterschappen. En als het een keer flink vriest, zijn het de waterschappen die sluizen en waterkeringen kunnen sluiten, zodat het ijs goed kan aangroeien.

Waterschapsbestuur
Alle Nederlanders betalen jaarlijks waterschapsbelasting. Deze bedragen verschillen per waterschap en wat de waterschappen precies met dat geld doen, is afhankelijk van de keuzes die de waterschapsbesturen maken. Gemiddeld heeft een waterschapsbestuur 30 leden. Boeren, natuurorganisaties en het bedrijfsleven dragen ieder een aantal leden aan. De rest van het waterschapsbestuur wordt tijdens de waterschapsverkiezingen gekozen.

Stemwijzer waterschappen
Heeft u nog geen idee op wie u zou willen stemmen? Doe dan de speciale Stemwijzer voor de waterschappen. Ook is er een speciale website over de waterschapsverkiezingen.Op deze website vindt u onder meer mooie filmpjes en animaties over het werk van de waterschappen. (Door middel van uw ingevulde postcode info over uw waterschap).

Waterbeheer steeds belangrijker
Als gevolg van de klimaatverandering is er de laatste jaren meer aandacht voor waterbeheer. De taken van de waterschappen zullen dan ook toenemen. Het wordt droger in Nederland, en tegelijkertijd neemt het aantal extreme regenbuien toe. Waterbeheer is een van de manieren waarop ons land de gevolgen van al die veranderingen binnen de perken moet houden.

Jongerenkieswijzer online

Nieuwe Jongerenkieswijzer online
Op 5 maart 2019 lanceerden IZI Solutions en NJR de totaal vernieuwde Jongerenkieswijzer. Ditmaal in samenwerking met LSVb en JOB. Met de lancering wordt ook meteen de jongerencampagne 'Stemmen? Hoezo?' gestart om jonge mensen naar de stembus te krijgen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart.

De Jongerenkieswijzer
Het is inmiddels een fenomeen: de Jongerenkieswijzer. Deze kieswijzer richt zich op de groep waartoe de initiatiefnemers zelf behoren: jongeren. In 2017 hebben in ruim 350.000 jongeren de kieswijzer gebruikt om te bepalen op wie ze het beste konden stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezingen is de opzet totaal anders.

Provinciale Statenverkiezingen
"De opkomst voor de Provinciale Staten verkiezingen is altijd laag en onder jongeren nog lager dan gemiddeld. Daarom staat in 2019 niet centraal welke partij je politieke match is, maar die fundamentele vraag: moet ik überhaupt wel gaan stemmen?" Aldus NJR voorzitter Luce van Kempen. De Jongerenkieswijzer geeft daarop het antwoord. "Aan de hand van stellingen wordt duidelijk waarom deze verkiezingen óók belangrijk zijn voor jongeren. Jongeren kunnen dus écht hun toekomst bepalen door tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart en hun stem uit te brengen". Aldus Saadia El Kammouni van IZI Solutions.

Uitleg halen in het Provinciehuis
In het social media offensief gaat youtuber Linda de Munck in gesprek met een kandidaat voor de Provinciale Staten in Noord-Holland en een Eerste Kamerlid, om er precies achter te komen waarom we moeten gaan stemmen voor de Provincie en wat dat dan te maken heeft met de Eerste Kamer.

Maak het gemakkelijk
IZI Solutions en NJR willen dat zoveel mogelijk jongeren een bewuste en geïnformeerde keuze maken over het uitbrengen van hun stem. De 'Stemmen? Hoezo?' campagne is voorafgegaan door een lobby om op zoveel mogelijk mbo's, hbo's en universiteiten een stembureau in te richten, zodat er minder barrières zijn voor jongeren om hun stem uit te brengen.

JOB voorzitter Timon van Engen: "Jongeren moeten naar de stembus omdat het ook in hun belang is dat de juiste mensen op de juiste plek in de politiek zitten, wij zijn de eerste generatie die het minder heeft dan onze ouders. Des te belangrijker dat wij nú onze stem laten horen."

LSVb voorzitter Carline van Breugel: "Helaas zijn de Eerste Kamer verkiezingen voor jongeren nog vaak een 'ver-van-mijn-bed-show'. Met de Jongerenkieswijzer willen we hen laten zien dat de Eerste Kamer verkiezingen er wel degelijk toe doen en hen overhalen om te gaan stemmen."

Informatie voor jongeren
De jongerenkieswijzer is inmiddels vanaf 5 maart te vinden op www.jongerenkieswijzer.nl
De video's met uitleg over de Provinciale Staten én de Eerste Kamer met Linda de Munck staan op www.njr.nl/hoezo. Meer informatie over de lobby om op zoveel mogelijk mbo’s, hbo’s en universiteiten een stembureau in te richten staat op www.izi-solutions.com/verkiezingen.

► Gemeente Meierijstad
Wat vind jij belangrijk? Stem 20 maart op een partij die dezelfde dingen belangrijk vindt als jij. Hopelijk stemmen ook veel andere mensen op die partij! Dan kan die partij zorgen dat het in de gemeente zo gaat zoals jij wilt. Gebruik de ?stemwijzer, om inzicht te krijgen welke partij aansluit bij uw wensen voor de provincie.

Stembureaus in Schijndel
Wilt u weten waar u kunt stemmen voor het waterschap Aa en Maas en de Dommel en de Provinciale Staten? In Schijndel worden 10 stembureaus ingericht. In alle bureaus kunt u stemmen uitbrengen voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Noord-Brabant en voor Waterschappen Aa en Maas en De Dommel.
De stembureaus in Meierijstad zijn allemaal open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

1. Locatie voormalig Gemeentehuis, Schijndel
2. Mgr. Bekkershuis, Schijndel
3. Sportcomplex De Dioscuren, Schijndel
4. De Hoogakkers, Schijndel
5. SCC De Vink, Schijndel
6. Dorpscentrum De Schakel, Schijndel
7. Cultureeel Centrum 't Spectrum, Schijndel
8. SCC de Kajuit, Schijndel
9. Basisschool de Vossenberg, Schijndel
10. Het Gasthuis, Wijbosch.
U kunt alle stembureaus binnen Meierijstad vinden op Kijk dan op www.meierijstad.nl/stemlokalen.

Nieuw: kandidatenlijsten in braille
Wat nieuw is en waar de gemeente extra aandacht voor wil vragen is dat gemeente Meierijstad voor mensen met een visuele
beperking de kandidatenlijsten in braille beschikbaar stelt bij de receptie van het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel
en bij de recepties van de nevenlocaties in Schijndel en Sint-Oedenrode.


Een ander machtigen

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente (en hetzelfde waterschap) machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De kiezer die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.meierijstad.nl/verkiezingen.

Kiezerspas aanvragen
U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente binnen de Provincie Noord-Brabant of het Waterschap wilt stemmen dan waar u woont. Bijvoorbeeld als u in een andere gemeente werkt. Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt geen nieuwe of vervangende stempas als u de kiezerspas kwijtraakt. Voor meer informatie over het aanvragen van de kiezerspas kijk op www.meierijstad.nl/verkiezingen.

Vervangende stempas
Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te brengen heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas beschadigd is kunt u een vervangende stempas aanvragen. Een vervangende stempas kunt u schriftelijk (uiterlijk 15 maart 2019) of persoonlijk aanvragen bij het Dienstverleningscentrum in Veghel, Stadhuisplein 1 of de nevenvestigingen in Schijndel, Steeg 9 of Sint-Oedenrode, Burg. Wernerplein  1. Meer informatie kunt u vinden op www.meierijstad.nl/verkiezingen.

 Kiesvoorbrabant2019opprovhuis
 'Kies voor Brabant' op het provinciehuis in 's-Hertogenbosch
 Stemwijzer2019provnrdbrab
 Stemwijzer2019waterschappen
Jongerenkieswijzer2019
opendagprovincie2019verkiezingen
Verkiezingenprovstatenenwaterschap2019
Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//