foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Elde College trots op goede beoordelingen onderwijsinspectie

elde collegeSchijndel - Onderwijsinspectie bevestigt: iedere Elde-leerling doet er zeker toe. De school doet haar naam en slogan eer aan. Het is overduidelijk dat iedere leerling telt en wordt gezien” dat was de conclusie van de Inspectie van het Onderwijs die op 20 en 21 maart het Elde College bezocht. En dat was niet het enige compliment dat de school mocht ontvangen; heel trots zijn medewerkers en directie op de eindbeoordeling Goed voor de afdelingen Praktijkonderwijs, havo en (tweetalig) vwo voor een groot aantal onderdelen.

Resultaten
Het Elde College heeft al jaren op rij goede resultaten, niet alleen bij het centraal examen maar ook m.b.t. de bevordering in de overige leerjaren. Een relatief kleine groep leerlingen doubleert, terwijl een grote groep een diploma behaalt op een niveau dat hoger is dan het adviesniveau van de basisschool. Docenten slagen erin om vakkennis helder en duidelijk over te brengen. Maar hierbij spelen natuurlijk ook de leerlingen een belangrijke rol. Veel lof had de inspectie voor de studiehouding en het gedrag van de scholieren. “Ze wensten me zelfs een fijne dag, dat heb ik op andere scholen niet meegemaakt,” sprak de inspecteur.

Aanbod
De inspecteurs waren onder de indruk van het brede aanbod op iedere afdeling en van de keuzemogelijkheden voor de leerlingen. Op het Praktijkonderwijs wordt heel gedifferentieerd gewerkt volgens een schooleigen concept. Op de afdelingen havo en vwo kunnen de leerlingen kiezen uit diverse uitdagende trajecten: tweetalig, econasium, CAE, Sportklas zijn enkele voorbeelden. Ook het feit dat er veel aandacht is voor taal en rekenen en dat daarin samengewerkt wordt met het basisonderwijs maakte veel indruk.

Zicht op ontwikkeling en begeleiding
Voor hele school heeft een duidelijk structuur voor begeleiding en ondersteuning. Er wordt planmatig gewerkt om de leerdoelen van iedere leerling te realiseren. Daarbij is sprake van intensieve communicatie zowel met de leerling als met de ouders. Complimenten waren er voor de driehoekgesprekken waarbij de leerlingen zelf presenteren en voor de dagstart met de mentor in de brugklassen.

Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur werd voor de hele school als goed beoordeeld. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van de professionaliteit. Het nieuwe strategisch beleidsplan en het onderwijsplan bieden daarvoor een duidelijke basis.

Nog beter
“Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten en ontwikkelmogelijkheden waar we zeker verder aan zullen werken”, zegt de directie. “Zo hopen we meer te kunnen differentiëren in de lessen en de leerlingen meer de regie te geven. Een van de redenen waarom we als aanvulling op de leermethodes en de studieboeken gekozen hebben voor BYOD (Bring Your Own Device) en voor een digitale leeromgeving.” In mei wordt de afdeling vmbo Basis door de Onderwijsinspectie bezocht. De overige afdelingen van beide locaties volgen later. Er is alle vertrouwen dat ook deze afdelingen ook als goed beoordeeld worden.

Elde college nieuwbouw 2015 

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//