foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Evenementenbeleid Meierijstad: wat mag wel en niet?

Meierijstadbeweegt2018hahbladMeierijstad - Meierijstad wil zich met mooie, veilige én afwisselende evenementen richten op de eigen inwoners én bezoekers van buiten. In december 2018 is hiervoor een kaderstellende nota vastgesteld door de raad. Daarvoor zijn eerder inloopavonden georganiseerd. Deze kaderstellende nota is uitgewerkt in een uitvoeringsnota evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022 met alle bijbehorende regels, procedures en afspraken. Daarin duidelijk wordt gemaakt wat wel en niet kan, hoe zaken aangepakt worden en wat ieders rol en verantwoordelijkheid hierbij is.

Veranderingen – gemeente faciliteert beter
Er wordt wat meer gevraagd van organisatoren; denk aan tijdige aanvragen/meldingen met volledige en duidelijke informatie. Inmiddels is de aanvraagprocedure gedigitaliseerd via de website van de gemeente.
Tegelijkertijd gaat de gemeente de organisatoren beter faciliteren bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gemeentelijke materialen, ondersteuning bij bebordingsplannen, inzet vanuit de gemeentewerf, een duidelijke klachten- en meldingenprocedure etc. Alle nieuwe regels zijn terug te vinden op www.meierijstad.nl.

Ruimte voor duurzame evenementen
Met de eerder genoemde kaderstellende nota heeft de raad een heldere visie op evenementen in Meierijstad vastgesteld. Meierijstad wil evenementen volop ruimte bieden. Evenementen leveren immers een belangrijke bijdrage aan diverse ambities binnen kunst & cultuur, economie, leefbaarheid, citymarketing en recreatie & toerisme.
Tegelijkertijd zet de gemeente er op in om samen met de organisatoren te kijken hoe evenementen duurzamer kunnen worden. Bewust gebruik van energie, beperken en scheiden van afval, hergebruik van materialen, voorkomen van voedselverspilling zijn maatregelen die in toenemende mate door organisatoren worden getroffen.

Aangepast maximaal toegestane geluidsniveau
Ook de gezondheid van bezoekers en omwonenden wordt beschermd. In de kaderstellende nota is dan ook het maximaal toegestane geluidsniveau om die reden 5 decibel verlaagd ten opzichte van de huidige situatie.

Wethouder
Trots Wethouder Harry van Rooijen is trots op dit mooie gezamenlijke resultaat: "Want velen hebben hieraan bijgedragen. Evenementen, groot en klein, leven enorm in onze gemeenschap. Met het nieuwe evenementenbeleid maken we keuzes en scheppen daarmee duidelijkheid om samen te komen tot prachtige en veilige evenementen in en voor Meierijstad; én er samen van te kunnen blijven genieten".
Meierijstadbeweegt2018hahblad

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal