foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

De democratie ten tijde van de coronacrisis

RaadsvergaderingMeierijstad - De gemeenteraadsvergadering van 8 april wordt een hele bijzondere. Met dank aan de coronacrisis zoekt de politiek voor even de grenzen op van wat democratisch nog nét kan.De fractie van Hart laat op haar website vanochtend weten hoe die grenzen worden opgezocht. De agenda van de vergadering bestaat uit onderwerpen die op 5 maart jl. al zijn besproken door raadscommissies. De fracties weten al of ze voor of tegen de voorstellen stemmen en of ze nog wijzigingsvoorstellen (amendementen of moties) willen indienen.

Wat de agendapunten met die verandersuggesties betreft: die schuift de gemeenteraad door tot juni. Dan kunnen de raadsleden eindelijk weer in één vergaderzaal met elkaar in debat gaan, zo is de verwachting. De voorstellen waar iedereen het al mee eens is, hoeven niet zo lang te wachten. Daarvoor is een unieke oplossing gekozen. Om de gemeenteraad niet volledig bij elkaar te laten komen, wordt de gemeentewet gebruikt. Daarin staat dat een raadsvergadering met minder dan de helft van de raadsleden niet door kan gaan. In dat geval wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven. Voor die tweede bijeenkomst vervalt de plicht van ‘de meerderheid moet erbij zijn’.

Eén raadslid

Op 8 april gaat de raadsvoorzitter, burgemeester Kees van Rooij, vaststellen dat er maar één raadslid aanwezig is. Dat betekent dat de vergadering meteen afgelopen is. De burgemeester opent daarna meteen de tweede vergadering. Dan is er nog steeds maar één raadslid, maar dit keer mag die ene volksvertegenwoordiger wel stemmen.

Dat raadslid is Thijs van Zutphen van Lijst Blanco. Hij is gekozen omdat hij het jongste raadslid is – zoals bekend hebben jongeren relatief weinig risico om ziek te worden door het coronavirus. Thijs gaat, conform de wens van de andere 34 raadsleden, voor alle raadsbesluiten stemmen.

De politieke partijen rekken hiermee het democratisch proces wel op. Aan de andere kant: het is mooi om te zien hoe de politiek eensgezind doorpakt op hun werk i n deze moeilijke tijden.

Zoals fractievoorzitter Laurens van Voorst van Hart gisteravond in de agendacommissie zei: ‘We moeten de balans vinden tussen de onwenselijke uitersten ‘corona boeit ons niet, want politiek gaat altijd voor’ en ‘corona is zo urgent dat we de lokale democratie maar even afschaffen’. Hij voegde eraan toe: ‘Het mag niet zo zijn dat na afloop van deze crisis de democratie op sterven na dood is’.

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//