foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Definitief groen licht voor uitbreiding Foodpark Veghel

Gebouw GemeentehuisMeierijstadMeierijstad - Met de uitspraak van de Raad van State van 21 oktober 2020 is het bestemmingsplan Foodpark Veghel onherroepelijk geworden. Twee ingediende beroepen zijn ongegrond verklaard, wat betekent dat het bedrijventerrein weer met 8 hectare uitgebreid kan worden. Het gebied is nu nog voornamelijk agrarisch, gelegen aan Eerdsebaan tussen Veghel en Schijndel.

Aanhoudende vraag
Wethouder Jan Goijaarts: “De bedrijfspercelen in de eerste fase zijn nagenoeg allemaal verkocht. Gezien de aanhoudende vraag naar bedrijfsgronden, zijn we dan ook blij dat nu de tweede fase ontwikkeld kan worden. De gesprekken met een kandidaat-koper over deze grond zijn al in een vergevorderd stadium.”

Nog eens 13 hectare
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan op 29 maart 2019 vast. Inmiddels wordt ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van een derde fase van Foodpark Veghel. Deze fase wordt 13 hectare groot. Het totale bedrijventerrein wordt ongeveer 100 hectare, waarvan circa 70 hectare bedrijfspercelen zijn.

Begrenzing bestemmingsplangebied 
Het plangebied is vrijwel volledig in gebruik voor agrarische doeleinden (zowel weide- als akkerland) en omvat een woning, een bedrijf met bedrijfswoning, drie agrarische bedrijven met bedrijfswoning en een schuur. Met het oog op realisatie van het Foodpark heeft de gemeente in de afgelopen jaren al diverse gronden en onroerend goed in het plangebied verworven. Een aantal panden en opstallen is gesloopt. In fase 1 zijn alle opstallen gesloopt, met uitzondering van de opstallen, die op de Kempkens 2 aanwezig zijn. Ten noorden en ten noordoosten wordt Foodpark Veghel omringd door andere bedrijventerreinen, respectievelijk De Dubbelen en Doornhoek. Ten oosten en ten zuiden van het plangebied ligt landelijk gebied met in het oosten de woonkern Zijtaart en in het zuiden de bossen van Logtenburg. Het volledige plan is te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

Foto: luchtfoto plangebied van de gemeente Meierijstad
Uitbreiding foodpark Veghel

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//