foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Food NL maakt werk van voedselonderwijs

foodnlMeierijstad - Food NL trapt de samenwerking af op het terrein van voedselonderwijs in de drie regio’s die deel uitmaken van Food NL: Greenport Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant (AFC) en Regio Foodvalley. Kinderen in de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs leren daarmee de waarde van goede voeding kennen. Kees van Rooij, trekker kopgroep Voeding en gezondheid AFC: “De jeugd heeft de toekomst. Ik draag er graag aan bij om kinderen te laten zien dat je zelf aan het roer staat van die toekomst!” In het voedseleducatieplan worden kinderen interactief meegenomen op het terrein van milieu (voedselverspilling) en gezondheid (levensstijl/consumptie). Partners uit de voedselbranche sluiten hierbij aan, onder andere door bezoeken of het verzorgen van kooklessen.

Door al jong dit bewustzijn te stimuleren is de kans dat je als volwassene de juiste keuzes maakt het grootst. Daarom is het goed dat kinderen zich van jongs af aan bewust zijn van die verantwoorde keuzes: bij het kopen én eten van voedsel. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor ieders gezondheid, zeker op de langere termijn. Dat vraagt om meer en eenduidige aandacht, onder andere door inbedding in het onderwijssysteem. De drie regio’s worden vertegenwoordigd door wethouder Meijer (Ede, namens Regio Foodvalley), wethouder Tegels (Horst aan de Maas, namens regio Greenport Venlo) en burgemeester Van Rooij (Meierijstad, namens Regio AgriFood Capital) die met hun handtekening het belang van voedseleducatie voor jonge kinderen onderstrepen. Met deze overeenkomst spreken zij af samen te werken op dit thema. De drie regio’s samen vormen Food NL. Zij vormen een sterke coalitie om in Brussel één krachtige boodschap te kunnen afgeven. Food NL wil koploper zijn in Europa op gebied van voeding & gezondheid en daarom komt zij in Brussel op voor haar regionale economische belangen. Deze stap op voedseleducatie is mogelijk door de regiodeal van alle drie de regio’s. Daardoor kan Food NL in volle vaart hiermee verder.

Intentieverklaring Voedseleducatie Food NL

De bestuurders van de taskforce Voeding & Gezondheid, van de interregionale samenwerking Food NL:
1. Namens regio Foodvalley vertegenwoordigd door de heer L. Meijer, vanuit de gemeente Ede,
2. Namens Greenport Venlo vertegenwoordigd door de heer R. Tegels, vanuit de gemeente Horst aan de Maas,
3. Namens AgriFood Capital - regio Noordoost Brabant vertegenwoordigd door de heer C.H.C. van Rooij, vanuit de gemeente Meierijstad,

Food NL wil koploper zijn in Europa op gebied van voeding & gezondheid en eiwittransitie. De taskforce Voeding & Gezondheid stimuleert programma- en projectontwikkeling op het gebied van voedselbewustzijn. Daarmee draagt zij bij aan goede voorbeelden voor de public affairs van Food NL in Brussel. 

overwegen het volgende:

Steeds meer initiatieven ontstaan om de waarde van voedsel te benadrukken bij mensen, al op jonge leeftijd. Het is van groot belang dat van jongs af aan de juiste bewustwording kan worden aangeboden, opdat jonge inwoners inzicht krijgen om ook op latere leeftijd tot verantwoorde keuzes te kunnen komen bij het aankopen en consumeren van voedsel. Dit is van belang voor de voetafdruk op de wereld en voor de gezondheid van jezelf. Een meer eenduidige aandacht via inbedding in het onderwijssysteem is krachtiger dan de versnipperde
aanbieding of toevallige basis waarop voedseleducatie nu plaatsvindt. Een veel meer structurele en toch laagdrempelige onderwijsvorm levert veel voordelen op, ook naast de kennis van de waarde van voedsel sec. Zo leveren de lokale omstandigheden, zoals grondgebruik, ondernemerschap en invloed die je zelf kunt hebben op je eigen omgeving meer kennis van je eigen leefwereld op.

komen de volgende samenwerking overeen:

De overheden dragen financieel de opzet en de hulp bij de uitvoering van een onderwijsvorm onder de naam ‘VoedseleducatiePlan’, volgens het projectplan ‘Keukenkanjers’. Naast de leden van de taskforce Voeding & Gezondheid dragen eventueel nog andere overheden bij zoals de Provincie en/of Rijksoverheid. Ondernemers en andere instellingen leveren hun inzet en/of producten in natura.

teneinde:

Hiermee wordt een evenwichtige samenwerking beoogd met uiteindelijk een maximaal bereik van voedseleducatie onder kinderen in Nederland.

Aldus overeengekomen,
De heer L. Meijer

... ...

De heer C.H.C. van Rooij

... ...

De heer R. Tegels

... ...

Digitaal, xxx januari 2021
foodnl
De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//