foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad- De gemeente Meierijstad heeft voor de tweede keer op rij een Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) opgesteld; het JOR 2021 geeft een integraal overzicht van grote onderhouds- en vervangingswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dat varieert van wegen, fietspaden, bruggen, kades en verkeerslichtinstallaties tot sportvelden, groenrenovaties, rioleringen en hemelwaterverwerking. Alle projecten uit het JOR zijn ‘onder handen’. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden voorbereid óf aanbesteed worden óf daadwerkelijk in uitvoering zijn dit jaar. Het geld dat ermee gemoeid is, is daarvoor grotendeels al beschikbaar gesteld.
Het college vraagt de raad nu voor enkele 
projecten nog om de reeds gereserveerde middelen definitief beschikbaar te stellen. “Het gaat om forse bedragen die we nodig hebben om onze openbare ruimte functioneel, veilig en aantrekkelijk te houden; in totaal zo’n 8 miljoen”, aldus wethouder Harry van Rooijen. Als de raad op 29 april instemt, is de weg vrij om de werken dit jaar te gaan voorbereiden of uit te gaan voeren.

Dat gaat om enkele integrale projecten rond verkeersveiligheid, herinrichtingen en reconstructies van wegen en renovaties van groen. Voorbeelden zijn de integrale projecten reconstructie Centrum West 4 in Schijndel, Rioolvervanging en afkoppelen voor Hoevenbraak-Zuid in Schijndel, en Erp-Oost in Erp. Bij vervangingen gaat het bijvoorbeeld om het fietspad Bobbenagelseweg in Sint Oedenrode, asfalt van de Goordonksedijk, en de brug in de Corridor over de Dommel in Sint Oedenrode. Geplande groenrenovaties zijn onder andere gepland langs de fietsstraten Rembrandtlaan-Frans Halsstraat-Populierenlaan in Veghel en bij de reconstructie Erp-Oost. 
Het JOR 2021 geeft antwoord op de vragen Wat, Waar, Waarom en Wanneer. Nieuw is een meerjarenprogramma met een doorkijk naar de komende jaren. En voor projecten uit 2020 wordt de stand van zaken geschetst. Wethouder Harry van Rooijen: “We hebben hiermee een gezamenlijke onderlegger in de dialoog met extern partijen zoals dorps- en wijkraden, Waterschappen, Provincie etc. Ze kunnen zo eenvoudig zien wat er op de rol staat en waar ze een bijdrage kunnen leveren aan de planontwikkeling.” Communicatie met en participatie van inwoners en andere belanghebbenden krijgen altijd vorm binnen elk afzonderlijk project.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//