foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Compensatieregeling Corona-schade Jeugdverenigingen 2020

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1Meierijstad - In 2020 heeft het kabinet € 7,3 miljoen beschikbaar gesteld om lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd te compenseren in hun coronaschade van half maart tot 1 juni 2020. In de ‘septembercirculaire AU 2020’ heeft Meierijstad hiervoor € 33.714 ontvangen. De gemeente is in 2020 in geval van de Jeugdverenigingen niet overgegaan tot het laten restitueren van de reguliere subsidie. Deze keuze is gemaakt om juist in deze Corona periode verenigingen en stichtingen te blijven ondersteunen ondanks dat activiteiten geheel of deels niet hebben plaatsgevonden.

Geleden Corona schade dient in eerste instantie met de reguliere subsidie betaald te worden. Inmiddels is er één vereniging die aangeeft daarnaast aantoonbaar schade te hebben geleden. Op basis van deze regeling is het beoordelen en compenseren van deze schade mogelijk. Het college heeft besloten nadere regels vast te stellen voor het vergoeden van geleden Coronaschade voor gesubsidieerde jeugdverenigingen voor 2020.

Gebouw GemeentehuisMeierijstad1

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//